Gevoel: verschil tussen versies

Uit woorden.wiki.kennisnet.nl
Ga naar:navigatie, zoeken
Regel 10: Regel 10:
  
  
 +
*gevoelens
 +
blij
 +
fijn
 +
gelukkig
 +
graag, liever
 +
, liefst
 +
heerlijk
 +
leuk
 +
lief
 +
mooi
 +
prachtig
 +
vr
 +
olijk
 +
bang
 +
schrikken
 +
eng
 +
boos
 +
ver
 +
drietig
 +
er
 +
g (vervelend)
 +
naar (vervelend)
 +
vervelend
 +
alleen
 +
samen
 +
gek
 +
raar
 +
gewoon
 +
normaal
 +
zuchten
 +
huilen
 +
traan
 +
zakdoek
 +
op schoot
 +
tr
 +
oosten
 +
pech hebben
 +
geluk hebben
 +
omgaan met elkaar
 +
hebben
 +
geven
 +
aan
 +
voor
 +
met
 +
zonder
 +
nemen
 +
helpen
 +
alsjeblieft / alstublieft
 +
dank (je wel)
 +
aan de hand
 +
ruzie
 +
klap
 +
au
 +
bijten
 +
duwen
 +
tr
 +
ekken
 +
vechten
 +
knijpen
 +
slaan
 +
stompen
 +
spugen
 +
plagen
 +
pesten
 +
ophouden
 +
zeg (tussenw
 +
.)
 +
stom (dom)
 +
dom
 +
stout
 +
flauw
 +
pestkop
 +
pr
 +
obleem oplossen
 +
aankijken
 +
goedmaken
 +
ok (okee)
 +
eerste
 +
aan de beurt
 +
om de beurt
 +
om beurten
 +
op je beurt wachten
 +
voor je beurt praten
 +
een voor een
 +
ik
 +
mij
 +
mijn
 +
jij / je
 +
jou
 +
je / jouw
 +
hij / ie
 +
hem
 +
zijn (bez.vnw)
 +
ze / zij
 +
haar (pers. vnw)
 +
haar (bez. vnw)
 +
u
 +
we / wij
 +
ons
 +
jullie
 +
hen (pers. vnw)
 +
hun
 +
allebei
 +
samen
 +
gezellig
 +
alleen
 +
ongezellig
 +
allemaal
 +
alletwee
 +
alledrie
 +
erbij hor
 +
en
 +
eigen
 +
elkaar
 +
helpen
 +
meegaan
 +
meedoen
 +
meehelpen
 +
zelf
 +
zich
 +
van (bezit)
 +
afpakken
 +
terugbr
 +
engen
 +
teruggeven
 +
ieder
 +
ieder
 +
een
 +
iemand
 +
vriend / vriendje
 +
schat (lief iemand)
 +
meisje
 +
jongen
 +
mevr
 +
ouw
 +
meneer
 +
kennen
 +
hor
 +
en bij
 +
houden van
 +
lijken op
 +
kietelen
 +
kriebelen
 +
grap
 +
lachen
 +
giechelen
  
  
Regel 22: Regel 168:
 
[[Categorie:AlleClusters]]
 
[[Categorie:AlleClusters]]
 
[[Categorie:ClGevoelens]]
 
[[Categorie:ClGevoelens]]
 
+
[[Categorie:ClMensen]]
 
+
[[Categorie:ClBak1thema]]
 
+
[[Categorie:ClBak]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Categorie:ClGevoelens]]
 

Versie van 29 dec 2010 om 20:14  • gevoelens

blij fijn gelukkig graag, liever , liefst heerlijk leuk lief mooi prachtig vr olijk bang schrikken eng boos ver drietig er g (vervelend) naar (vervelend) vervelend alleen samen gek raar gewoon normaal zuchten huilen traan zakdoek op schoot tr oosten pech hebben geluk hebben omgaan met elkaar hebben geven aan voor met zonder nemen helpen alsjeblieft / alstublieft dank (je wel) aan de hand ruzie klap au bijten duwen tr ekken vechten knijpen slaan stompen spugen plagen pesten ophouden zeg (tussenw .) stom (dom) dom stout flauw pestkop pr obleem oplossen aankijken goedmaken ok (okee) eerste aan de beurt om de beurt om beurten op je beurt wachten voor je beurt praten een voor een ik mij mijn jij / je jou je / jouw hij / ie hem zijn (bez.vnw) ze / zij haar (pers. vnw) haar (bez. vnw) u we / wij ons jullie hen (pers. vnw) hun allebei samen gezellig alleen ongezellig allemaal alletwee alledrie erbij hor en eigen elkaar helpen meegaan meedoen meehelpen zelf zich van (bezit) afpakken terugbr engen teruggeven ieder ieder een iemand vriend / vriendje schat (lief iemand) meisje jongen mevr ouw meneer kennen hor en bij houden van lijken op kietelen kriebelen grap lachen giechelen