Groep 1 op thema: verschil tussen versies

Uit woorden.wiki.kennisnet.nl
Ga naar:navigatie, zoeken
 
(11 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{Hoofdpagina/Portalen}}
+
{{Hoofdpagina/Portalen}}
 +
 
 
Deze woorden komen uit "De '''B'''asiswoordenlijst '''A'''msterdamse '''K'''leuters" afgekort '''BAK'''   
 
Deze woorden komen uit "De '''B'''asiswoordenlijst '''A'''msterdamse '''K'''leuters" afgekort '''BAK'''   
 
----
 
----
 
<BR>  
 
<BR>  
 
----
 
----
Ze vormen het fundament voor de opbouw van de woordenschat. Het gaat hier om de meest frequente woorden, woorden die zeer vaak gebruikt worden in de kleutergroepen, door leerkrachten, in boekjes en door Nederlandstalige kleuters. Deze woorden zijn frequent en algemeen, ze hebben een brede spreiding, dat wil zeggen dat ze in veel verschillende contexten en situaties voorkomen.
+
Ze vormen het fundament voor de opbouw van de woordenschat. Het gaat hier om de meest frequente woorden, woorden die zeer vaak gebruikt worden in de kleutergroepen, door leerkrachten, in boekjes en door Nederlandstalige kleuters. Deze woorden zijn frequent en algemeen, ze hebben een brede spreiding, dat wil zeggen dat ze in veel verschillende contexten en situaties voorkomen. De in blauw aangegeven woorden verwijzen naar een verdere beschrijving en [[:Categorie:Pictogram| pictogram]] of andere afbeelding.
 
----
 
----
  
 
Terug naar:
 
Terug naar:
 
 
* [[Handreikingbaklijst]]
 
* [[Handreikingbaklijst]]
 
* [[Basiswoorden groep 1]]
 
* [[Basiswoorden groep 1]]
 
* [[Basiswoorden groep 1 uitbreiding]]
 
* [[Basiswoorden groep 1 uitbreiding]]
* [[Groep 1 op thema]]
 
 
* [[Basiswoorden groep 2]]
 
* [[Basiswoorden groep 2]]
 
* [[Basiswoorden groep 2 uitbreiding]]
 
* [[Basiswoorden groep 2 uitbreiding]]
Regel 18: Regel 17:
  
  
 +
==Algemeen==
 +
===[[Mensen]]===
 +
[[mens]],
 +
[[baby]],
 +
[[kind]],
 +
[[jongen]],
 +
[[meisje]],
 +
[[man]],
 +
[[vrouw]],
 +
[[grote mensen]],
 +
[[volwassen]],
 +
 
 +
===[[Werkwoorden]]===
 +
[[zijn]],
 +
[[blijven]],
 +
[[worden]],
 +
[[veranderen]],
 +
[[ding]],
 +
 
 +
==Sociale vaardigheden==
 +
===[[Groeten - welkom & afscheid]]===
 +
[[dag (groet)]],
 +
[[doei/doeg]],
 +
[[hai/hoi]],
 +
[[hallo]],
 +
[[goedemiddag]],
 +
[[goedemorgen]],
 +
[[tot straks]],
 +
[[tot ziens]],
 +
[[welterusten]],
 +
[[op bezoek komen]],
 +
[[opendoen]],
 +
[[visite]],
 +
[[hand / handje geven]],
 +
[[heten]],
 +
[[naam]],
 +
[[kus / kusje]],
 +
[[juf(frouw)]],
 +
[[moeder]],
 +
[[mama / ma / mam]],
 +
[[vader]],
 +
[[papa / pa / pap]],
 +
[[straks]],
 +
[[terug]],
 +
[[laat]],
 +
[[naar huis]],
 +
[[gaan]],
 +
[[zwaaien]],
 +
[[brengen]],
 +
[[halen]],
 +
[[komen]],
 +
[[meegaan]],
 +
 
 +
===[[Gevoelens]]===
 +
[[blij]],
 +
[[fijn]],
 +
[[gelukkig]],
 +
[[graag – liever - liefst]],
 +
[[heerlijk]],
 +
[[leuk]],
 +
[[lief]],
 +
[[mooi]],
 +
[[prachtig]],
 +
[[vrolijk]],
 +
[[bang]],
 +
[[schrikken]],
 +
[[eng]],
 +
[[boos]],
 +
[[verdrietig]],
 +
[[erg (vervelend)]],
 +
[[naar (vervelend)]],
 +
[[vervelend]],
 +
[[alleen]],
 +
[[samen]],
 +
[[gek]],
 +
[[raar]],
 +
[[gewoon]],
 +
[[normaal]],
 +
[[zuchten]],
 +
[[huilen]],
 +
[[traan]],
 +
[[zakdoek]],
 +
[[op schoot]],
 +
[[troosten]],
 +
[[pech hebben]],
 +
[[geluk hebben]],
 +
 
 +
===[[Omgaan met elkaar]]===
 +
[[hebben]],
 +
[[geven]],
 +
[[aan]],
 +
[[voor]],
 +
[[met]],
 +
[[zonder]],
 +
[[nemen]],
 +
[[helpen]],
 +
[[alsjeblieft / alstublieft]],
 +
[[dank (je wel)]],
 +
[[aan de hand]],
 +
[[ruzie]],
 +
[[klap]],
 +
[[au]],
 +
[[bijten]],
 +
[[duwen]],
 +
[[trekken]],
 +
[[vechten]],
 +
[[knijpen]],
 +
[[slaan]],
 +
[[stompen]],
 +
[[spugen]],
 +
[[plagen]],
 +
[[pesten]],
 +
[[ophouden]],
 +
[[zeg (tussenw.)]],
 +
[[stom (dom)]],
 +
[[dom]],
 +
[[stout]],
 +
[[flauw]],
 +
[[pestkop]],
 +
[[probleem oplossen]],
 +
[[aankijken]],
 +
[[goedmaken]],
 +
[[ok (okee)]],
 +
[[eerste]],
 +
[[aan de beurt]],
 +
[[om de beurt]],
 +
[[om beurten]],
 +
[[op je beurt wachten]],
 +
[[voor je beurt praten]],
 +
[[een voor een]],
 +
[[ik]],
 +
[[mij]],
 +
[[mijn]],
 +
[[jij / je]],
 +
[[jou]],
 +
[[je / jouw]],
 +
[[hij / ie]],
 +
[[hem]],
 +
[[zijn (bez.vnw)]],
 +
[[ze / zij]],
 +
[[haar (pers. vnw)]],
 +
[[haar (bez. vnw)]],
 +
[[u]],
 +
[[we / wij]],
 +
[[ons]],
 +
[[jullie]],
 +
[[hen (pers. vnw)]],
 +
[[hun]],
 +
[[allebei]],
 +
[[samen]],
 +
[[gezellig]],
 +
[[alleen]],
 +
[[ongezellig]],
 +
[[allemaal]],
 +
[[alletwee]],
 +
[[alledrie]],
 +
[[erbij horen]],
 +
[[eigen]],
 +
[[elkaar]],
 +
[[helpen]],
 +
[[meegaan]],
 +
[[meedoen]],
 +
[[meehelpen]],
 +
[[zelf]],
 +
[[zich]],
 +
[[van (bezit)]],
 +
[[afpakken]],
 +
[[terugbrengen]],
 +
[[teruggeven]],
 +
[[ieder]],
 +
[[iedereen]],
 +
[[iemand]],
 +
[[vriend / vriendje]],
 +
[[schat (lief iemand)]],
 +
[[meisje]],
 +
[[jongen]],
 +
[[mevrouw]],
 +
[[meneer]],
 +
[[kennen]],
 +
[[horen bij]],
 +
[[houden van]],
 +
[[lijken op]],
 +
[[kietelen]],
 +
[[kriebelen]],
 +
[[grap]],
 +
[[lachen]],
 +
[[giechelen]],
  
algemeen / mensen
+
==Lichaam==
mens
+
===[[Lichaamsdelen]]===
baby
+
[[hoofd]],  
kind
+
[[borst]],  
jongen
+
[[buik]],  
meisje
+
[[rug]],
man
+
[[bil]],
vr
+
[[schouder]],
ouw
+
[[arm]],
gr
+
[[elleboog]],
ote mensen
+
[[hand]],
zijn
+
[[duim]],
blijven
+
[[pink]],
wor
+
[[been]],
den
+
[[knie]],
verander
+
[[voet]],
en
+
[[teen]],
ding
+
[[nek]],
sociale vaardigheden
+
[[hals]],
gr
+
[[keel]],
oeten, welkom &
+
[[lijf]],
afscheid
+
[[gezicht]],
dag (gr
+
[[wang]],
oet)
+
[[kin]],
doei/doeg
+
[[wimper]],
hai/hoi
+
[[wenkbrauw]],
hallo
+
[[mond]],
goedemiddag
+
[[lip]],
goedemor
+
[[tand]],
gen
+
[[bot]],
tot straks
 
tot ziens
 
welterusten
 
op bezoek komen
 
opendoen
 
visite
 
hand / handje geven
 
heten
 
naam
 
kus / kusje
 
juf(fr
 
ouw)
 
moeder
 
mama / ma / mam
 
vader
 
papa / pa / pap
 
straks
 
terug
 
laat
 
naar huis
 
gaan
 
zwaaien
 
br
 
engen
 
halen
 
komen
 
meegaan
 
gevoelens
 
blij
 
fijn
 
gelukkig
 
graag, liever
 
, liefst
 
heerlijk
 
leuk
 
lief
 
mooi
 
prachtig
 
vr
 
olijk
 
bang
 
schrikken
 
eng
 
boos
 
ver
 
drietig
 
er
 
g (vervelend)
 
naar (vervelend)
 
vervelend
 
alleen
 
samen
 
gek
 
raar
 
gewoon
 
normaal
 
zuchten
 
huilen
 
traan
 
zakdoek
 
op schoot
 
tr
 
oosten
 
pech hebben
 
geluk hebben
 
omgaan met elkaar
 
hebben
 
geven
 
aan
 
voor
 
met
 
zonder
 
nemen
 
helpen
 
alsjeblieft / alstublieft
 
dank (je wel)
 
aan de hand
 
ruzie
 
klap
 
au
 
bijten
 
duwen
 
tr
 
ekken
 
vechten
 
knijpen
 
slaan
 
stompen
 
spugen
 
plagen
 
pesten
 
ophouden
 
zeg (tussenw
 
.)
 
stom (dom)
 
dom
 
stout
 
flauw
 
pestkop
 
pr
 
obleem oplossen
 
aankijken
 
goedmaken
 
ok (okee)
 
eerste
 
aan de beurt
 
om de beurt
 
om beurten
 
op je beurt wachten
 
voor je beurt praten
 
een voor een
 
ik
 
mij
 
mijn
 
jij / je
 
jou
 
je / jouw
 
hij / ie
 
hem
 
zijn (bez.vnw)
 
ze / zij
 
haar (pers. vnw)
 
haar (bez. vnw)
 
u
 
we / wij
 
ons
 
jullie
 
hen (pers. vnw)
 
hun
 
allebei
 
samen
 
gezellig
 
alleen
 
ongezellig
 
allemaal
 
alletwee
 
alledrie
 
erbij hor
 
en
 
eigen
 
elkaar
 
helpen
 
meegaan
 
meedoen
 
meehelpen
 
zelf
 
zich
 
van (bezit)
 
afpakken
 
terugbr
 
engen
 
teruggeven
 
ieder
 
ieder
 
een
 
iemand
 
vriend / vriendje
 
schat (lief iemand)
 
meisje
 
jongen
 
mevr
 
ouw
 
meneer
 
kennen
 
hor
 
en bij
 
houden van
 
lijken op
 
kietelen
 
kriebelen
 
grap
 
lachen
 
giechelen
 
lichaam
 
lichaamsdelen
 
hoofd
 
borst
 
buik
 
rug
 
bil
 
schouder
 
arm
 
elleboog
 
hand
 
duim
 
pink
 
been
 
knie
 
voet
 
teen
 
nek
 
hals
 
keel
 
lijf
 
gezicht
 
wang
 
kin
 
wimper
 
wenkbrauw
 
mond
 
lip
 
tand
 
bot
 
zintuigen
 
oog
 
kijken
 
zien
 
oor
 
hor
 
en
 
luister
 
en
 
verstaan
 
neus
 
ruiken
 
tong
 
pr
 
oeven
 
vinger
 
huid
 
voelen
 
zacht
 
har
 
d
 
glad
 
ruw
 
eruitzien / kleren
 
voorkant
 
achterkant
 
haar / har
 
en
 
kapper
 
vlecht
 
mooi
 
baar
 
d
 
kaal
 
snor
 
spiegel
 
kam
 
kammen
 
bril
 
bloot
 
in je blootje
 
aan
 
aankleden (zich)
 
aandoen
 
aantr
 
ekken
 
opzetten (muts)
 
aan hebben
 
dragen
 
uitdoen
 
uittr
 
ekken
 
uitkleden (zich)
 
zich verkleden
 
verkleedkler
 
en
 
kler
 
en
 
stof
 
kledingstuk
 
br
 
oek
 
spijkerbr
 
oek
 
br
 
oekspijp
 
r
 
ok
 
jurk
 
hemd
 
onderbr
 
oek
 
T
 
-shirt
 
sok
 
pyjama
 
schoen
 
paar (schoenen)
 
laars / laarzen
 
slipper
 
slof
 
sandaal
 
want
 
trui
 
mouw
 
das (sjaal)
 
muts
 
pet
 
hoed
 
jas
 
winterjas
 
r
 
egenjas
 
opendoen
 
dichtdoen
 
knoop (jas)
 
knoop (veter)
 
veter
 
elastiek
 
klittenband
 
rits
 
ritssluiting
 
strik
 
riem
 
maat
 
strak
 
los
 
wijd
 
passen
 
ketting
 
ring
 
armband
 
oorbel
 
wassen en plassen
 
wassen
 
vies
 
schoon
 
bad
 
douche
 
douchen
 
water
 
kraan
 
koud
 
warm
 
heet
 
gloeiend
 
zeep
 
shampoo
 
 
 
 
 
 
 
uitspoelen
 
schuim
 
washand
 
spons
 
nat
 
kletsnat
 
doek
 
handdoek
 
afdr
 
ogen
 
dr
 
oog
 
spiegel
 
kammen
 
kam
 
borstel
 
tandenborstel
 
tandpasta
 
poetsen
 
wc
 
wc-papier
 
afvegen
 
poepen
 
poep
 
doorspoelen
 
plassen
 
plas
 
pot / potje
 
luier
 
ziek
 
pijn
 
zeer
 
verkouden
 
hoesten
 
zakdoek
 
niezen
 
buikpijn
 
over
 
geven
 
spugen
 
hoofdpijn
 
keelpijn
 
misselijk
 
pil
 
aspirine
 
dokter
 
dokterstas
 
prik
 
prikken
 
ziekenhuis
 
ziekenwagen
 
dood
 
levend
 
bloed
 
pleister
 
wond / wondje
 
beter (hersteld)
 
gezond
 
eten en drinken
 
eten
 
honger
 
eten
 
kauwen
 
happen
 
opeten
 
het is op
 
bor
 
d / bor
 
dje
 
schotel / schoteltje
 
kom
 
mes
 
vork
 
lepel
 
tafel dekken
 
tafelkleed
 
hap / hapje
 
stuk / stukje
 
tussendoortje
 
pap
 
br
 
ood
 
br
 
oodje
 
boterham
 
boter
 
kaas
 
pindakaas
 
worst
 
hagelslag
 
avondeten
 
soep
 
pannenkoek
 
rijst
 
macar
 
oni
 
spaghetti
 
pizza
 
ei
 
vlees
 
biefstuk
 
gehakt
 
vis
 
kip
 
aar
 
dappel
 
patat
 
friet, frietjes
 
chips
 
kr
 
oket
 
mayonaise
 
appelmoes
 
yoghurt
 
vla
 
gr
 
oente
 
sla
 
tomaat
 
wortel
 
spinazie
 
boon
 
drinken
 
dorst
 
drinken
 
opdrinken
 
slok / slokje
 
beker
 
glas
 
fles
 
speen (baby)
 
kop / kopje
 
pakje
 
schudden
 
rietje
 
morsen
 
sap
 
melk
 
chocomel / chocomelk
 
/ chocolademelk
 
koffie
 
thee
 
limonade
 
cola
 
sinas
 
bier
 
fruit
 
appel
 
peer
 
banaan
 
sinaasappel
 
mandarijn
 
kiwi
 
citr
 
oen
 
meloen
 
aar
 
dbei
 
kers
 
framboos
 
druif
 
schil
 
rijp
 
r
 
otten
 
snoep
 
snoep / snoepje
 
lekkers
 
ijsje
 
lolly
 
likken
 
kauwgom
 
dr
 
op / dr
 
opje
 
chocolade
 
koek / koekje
 
cake
 
noot / nootje
 
pinda
 
suiker
 
smaken
 
pr
 
oeven
 
lusten
 
zin hebben in
 
pr
 
oeven
 
lekker
 
vies
 
zoet
 
zout
 
zuur
 
koken
 
eten maken
 
pan
 
koekenpan
 
bakken
 
snijden
 
r
 
oer
 
en
 
meel
 
mengen
 
zeef
 
schort
 
knoeien
 
boodschappen doen
 
kopen
 
nieuw
 
boodschappen doen
 
portemonnee
 
geld
 
cent
 
goedkoop
 
duur
 
tas
 
boodschappentas
 
winkel
 
markt
 
slager
 
bakker
 
supermarkt
 
schap
 
boodschappenkar
 
op school
 
wegwijs in de gr
 
oep
 
gr
 
oep
 
juf(fr
 
ouw)
 
meester
 
kind
 
kleuter
 
ler
 
en (iets)
 
school
 
gang
 
haakje
 
ophangen
 
kapstok
 
deur
 
kloppen (aankloppen)
 
klas
 
lokaal
 
binnen
 
rij
 
achterblijven
 
stil (geluid)
 
rustig
 
onrustig
 
bel
 
bor
 
d (school / keuze)
 
kast
 
r
 
ek
 
kist
 
zak
 
mand
 
opruimen
 
opber
 
gen
 
wegleggen
 
bewar
 
en
 
vegen
 
kleed
 
hoek
 
stoel
 
kruk
 
plaats (plek)
 
plek
 
muur
 
plaat
 
plantjes
 
water geven
 
gieter
 
gieten
 
knop / knopje
 
drukken
 
lamp / lampje
 
licht / lichtje
 
stekker
 
stopcontact
 
kringr
 
outines
 
tellen
 
dag (etmaal)
 
gister
 
en
 
mor
 
gen
 
week
 
jaar
 
vandaag
 
mor
 
gen (ochtend)
 
middag
 
kring
 
hulp / hulpje
 
kiezen
 
naast
 
vinger
 
opsteken
 
stilzitten
 
instructietaal/denktaal
 
doen
 
aanwijzen
 
deze
 
die
 
dit
 
dat
 
gebruiken
 
voorlezen
 
plaat / plaatje
 
verhaal
 
versje
 
plaatje
 
zetten
 
leggen
 
werken
 
wijzen
 
pr
 
ober
 
en
 
het klopt
 
bijvoorbeeld
 
bekijken
 
uitkiezen
 
zelfstandig
 
denken
 
bedenken
 
idee
 
bedoelen
 
begrijpen
 
snappen
 
denken (aan)
 
nadenken
 
geloven (aannemen)
 
vinden (mening)
 
misschien
 
volgens
 
eigenlijk
 
natuurlijk
 
waar (echt)
 
zeker
 
vast (zeker)
 
zomaar
 
ver
 
geten
 
weten
 
(ge)makkelijk
 
moeilijk
 
communicer
 
en
 
knikken
 
ja / jawel
 
wel
 
zo
 
nee
 
echt (heus)
 
noemen
 
opletten
 
merken
 
vertellen
 
vragen
 
zeggen
 
fluister
 
en
 
praten
 
r
 
oepen
 
schr
 
eeuwen
 
kletsen
 
raden
 
raadsel
 
overig
 
moeten
 
mogen
 
willen
 
zullen
 
hoeven
 
nodig hebben / zijn
 
kunnen
 
 
 
 
 
 
 
elangrijke woor
 
djes
 
en
 
ook
 
of
 
maar (doch)
 
toch
 
omdat
 
want
 
dus
 
als (indien)
 
eerst …dan
 
eerst …daar
 
na
 
ver
 
der (voorts)
 
vraagwoor
 
den
 
hoe
 
waar
 
om
 
wie
 
wat
 
welk
 
spelen en werken
 
werken
 
beginnen
 
bezig
 
door
 
gaan
 
klaar
 
af (klaar)
 
afmaken
 
stoppen
 
fout
 
verkeer
 
d
 
goed
 
goed zo!
 
keurig
 
slor
 
dig
 
prima
 
knap
 
lukken / het lukt
 
omgaan met spullen
 
spullen
 
afspr
 
eken
 
zor
 
gen
 
aankomen (aanraken)
 
afblijven
 
onvoorzichtig
 
oppassen
 
pas op!
 
waarschuwen
 
br
 
eken
 
br
 
eekbaar
 
kapotmaken
 
kapot
 
stuk
 
weg
 
kwijtraken
 
kwijt
 
jammer
 
vinden (terug)
 
knutselen
 
klei
 
verf
 
hout
 
kurk
 
ijzer
 
plastic
 
lijm
 
plaksel
 
draad / draadje
 
naald
 
touw / touwtje
 
doos
 
deksel (doos)
 
kraal
 
ketting rijgen
 
prullenbak
 
weggooien
 
schaar
 
werk / werkje
 
r
 
ommel
 
blik (doos)
 
kleien
 
knippen
 
dr
 
oogmaken
 
dichtmaken
 
vastmaken
 
opruimen
 
netjes
 
plakken
 
plakspullen
 
glimmen
 
maken (vervaar
 
digen)
 
prikken
 
scheur
 
en
 
steken (plaatsen in)
 
stempelen
 
stempel
 
vouwen
 
tekenen
 
tekenen
 
papier
 
potlood
 
plakband
 
puntenslijper
 
gum
 
tekening
 
punt (potlood)
 
scherp
 
krijtje
 
kleur
 
en (ww)
 
krassen
 
lijn
 
kwast
 
verven
 
stift
 
dop
 
schrijven
 
schrijven
 
pen
 
woor
 
d
 
blad / blaadje (papier)
 
brief
 
stur
 
en (zenden)
 
computer
 
letter
 
punt
 
lezen
 
speelgoed
 
speelgoed
 
spel (spelen)
 
spelen
 
bouwhoek
 
bouwen
 
blok
 
stapelen
 
tor
 
en
 
kasteel
 
brug
 
omver
 
beer
 
knuf
 
fel
 
auto
 
boek
 
kaft
 
opendoen
 
dichtdoen
 
bak
 
krat
 
ber
 
g
 
poppenkast
 
poppenhuis
 
poppenhoek (huishoek)
 
pop
 
poppenwagen
 
wieg
 
kussen (het)
 
lego
 
oprapen
 
puzzel
 
puzzelen
 
kassa
 
sticker
 
plakboek
 
plakkertje
 
plakplaatje
 
r
 
ollenspel en spr
 
ookjes
 
in ‘t echt
 
doen alsof
 
masker
 
ridder
 
dir
 
ecteur
 
boef
 
dief
 
politie
 
politieagent
 
politiepet
 
politiewagen
 
politiebur
 
eau
 
gevangenis
 
schieten
 
pistool
 
pang!
 
stop
 
kabouter
 
koning
 
koningin
 
deftig
 
boef
 
monster
 
r
 
eus
 
r
 
eusachtig
 
draak
 
dwer
 
g
 
spook
 
fee
 
heks
 
bezem
 
bezemsteel
 
tover
 
en
 
prins
 
prinses
 
tr
 
oon
 
kleur
 
en
 
blauw
 
bruin
 
geel
 
goud
 
grijs
 
gr
 
oen
 
oranje
 
paars
 
r
 
ood
 
r
 
oze
 
wit
 
zilver
 
zwart
 
kleur
 
kleur
 
en (ww)
 
verkleur
 
en
 
muziek en geluid
 
fluit
 
gitaar
 
piano
 
toeter
 
tr
 
ommel
 
fluiten
 
zingen
 
meezingen
 
piepen
 
klinken
 
geluid
 
lawaai
 
herrie
 
muziek
 
liedje
 
tik (klap)
 
cd / dvd
 
bewegen & spelen
 
spelen
 
liggen
 
staan
 
stilstaan
 
zitten
 
lopen
 
hollen
 
r
 
ennen
 
stappen
 
huppelen
 
stampen
 
slof
 
fen
 
stap
 
langzaam
 
gymnastiek
 
gymmen
 
gymspullen
 
balk
 
op een rij
 
optillen
 
bal
 
r
 
ollen
 
gooien
 
vangen
 
mis
 
vast
 
los
 
loslaten
 
terug
 
voetbal
 
voetballen
 
str
 
eep
 
schoppen
 
stoten
 
tegen (plaats)
 
buiten
 
durven
 
spannend
 
stoer
 
sterk
 
slap
 
klimmen
 
klimr
 
ek
 
boven
 
bovenop
 
hoog
 
omhoog
 
beneden
 
er
 
op
 
eraf
 
springen
 
hop / hup
 
hupsakee
 
naast
 
hangen
 
op z’n kop
 
ondersteboven
 
r
 
echtop
 
afgaan
 
gevaarlijk
 
voorzichtig
 
vallen
 
afvallen
 
gr
 
ond
 
pijn
 
kruipen
 
sluipen
 
hut
 
tent
 
in
 
uit
 
op
 
onder
 
door
 
doorheen
 
tussen
 
erin
 
steen
 
stok
 
speeltuin
 
wip
 
op en neer
 
schommel
 
heen en weer
 
draaimolen
 
draaien
 
r
 
onddraaien
 
kar
 
step
 
fiets
 
fietsen
 
stuur
 
rijden
 
wagen
 
wiel
 
tr
 
ekken
 
kiepen
 
omkiepen
 
botsen
 
botsing
 
omdraaien
 
omvallen
 
zand
 
zandbak
 
zandvorm
 
vullen
 
schep
 
scheppen
 
legen
 
afkloppen (zand)
 
zwemmen
 
badpak
 
bikini
 
plons
 
spetter
 
en
 
rand
 
kant
 
diep
 
het ondiepe
 
 
 
 
 
 
 
elletje
 
verstoppen
 
zoeken
 
knikker
 
knikker
 
en
 
springtouw
 
touwtje springen
 
feest
 
verjaar
 
dag
 
jarig
 
verjaar
 
dag
 
verjaar
 
dagsfeest
 
jarige job
 
feest
 
vier
 
en
 
hoera
 
feesthoed
 
versier
 
en
 
versiering
 
slinger
 
ballon
 
blazen
 
pakje
 
uitpakken
 
inpakken
 
cadeau
 
krijgen
 
verrassing
 
bedankt!
 
uitdelen
 
pakken
 
taart
 
kaars / kaarsje
 
aansteken
 
branden
 
uitblazen
 
uitjes
 
cir
 
cus
 
cir
 
custent
 
woonwagen
 
clown
 
clownsneus
 
dansen
 
film
 
kaartje
 
klappen
 
vlag
 
kerst
 
Kerstmis
 
kerstfeest
 
kerstboom
 
kerstbal
 
kerstman
 
kerstliedje
 
kerstklok
 
kribbe
 
engel
 
baby
 
gebor
 
en
 
her
 
der
 
Sinterklaas
 
Sint / Sinterklaas
 
vijf december
 
sinterklaasfeest
 
sinterklaasliedje
 
staf
 
mijter
 
peper
 
noot
 
str
 
ooien
 
Piet / Zwarte piet
 
stoomboot
 
rekenen, vergelijken,
 
ruimte en tijd
 
r
 
ekenen / hoeveelheid
 
tellen
 
nummer
 
keer
 
één
 
twee
 
drie
 
vier
 
vijf
 
zes
 
zeven
 
acht
 
negen
 
tien
 
eerste
 
tweede
 
der
 
de
 
vier
 
de
 
allebei
 
alletwee
 
alledrie
 
allemaal
 
elk
 
ieder
 
ieder
 
een
 
niemand
 
half
 
heel
 
helemaal
 
hoeveel
 
geen
 
niets
 
niks
 
een paar
 
heleboel
 
zoveel
 
alles
 
vergelijken
 
als
 
zoals
 
hetzelfde
 
anders
 
soort
 
heel (er
 
g)
 
weinig, minder
 
, minst
 
veel, meer
 
, meest
 
goed, beter
 
, best
 
gr
 
oot, gr
 
oter
 
, gr
 
ootst
 
dik, dikker
 
, dikst
 
dun, dunner
 
, dunst
 
klein, kleiner
 
, kleinst
 
hoog, hoger
 
, hoogst
 
kort, korter
 
, kortst
 
lang, langer
 
, langst
 
leeg, leger
 
, leegst
 
vol, voller
 
, volst
 
licht, lichter
 
, lichtst
 
(gr
 
oter etc.) dan
 
even gr
 
oot
 
even klein
 
evenveel
 
meten
 
pr
 
ecies
 
te gr
 
oot
 
te klein
 
te hoog
 
te kort
 
te veel
 
ruimte
 
waar
 
hier
 
daar
 
er
 
gens
 
ner
 
gens
 
overal
 
voor
 
vooruit
 
achter
 
achteruit
 
beneden
 
boven
 
opzij
 
omhoog
 
omlaag
 
bovenop
 
bovenin
 
onder
 
onderin
 
onderaan
 
midden (znw)
 
middenin
 
bij
 
naast
 
tegen
 
af
 
tussen
 
overheen
 
eraan
 
erbij
 
erbij kunnen
 
andersom
 
neerleggen
 
neerzetten
 
richting / de weg
 
waarheen
 
waar naartoe
 
dichtbij / dichterbij /
 
dichtstbij
 
ver / ver
 
der / verst
 
ver weg
 
naar
 
naartoe
 
heen
 
over
 
langs
 
tot
 
kant
 
links
 
r
 
echts
 
r
 
echtdoor
 
vormen
 
vorm
 
r
 
ond
 
plat
 
bol
 
cirkel
 
driehoek
 
lijn
 
punt
 
str
 
eep
 
stip
 
vierkant
 
vlak
 
tijd
 
tijd
 
wanneer?
 
altijd
 
steeds
 
soms
 
vaak
 
nooit
 
voor
 
voor
 
dat
 
na
 
nadat
 
klok
 
uur
 
dag
 
week
 
jaar
 
kalender
 
mor
 
gen
 
ochtend
 
middag
 
avond
 
dag
 
licht
 
zon
 
wakker
 
nacht
 
donker
 
maan
 
ster
 
slapen
 
moe
 
slaap
 
dr
 
omen
 
laat / later / laatst
 
vandaag
 
nu / nou
 
mor
 
gen
 
gister
 
en
 
toen
 
volgend
 
vorig
 
jong
 
oud
 
zo (dadelijk)
 
dadelijk
 
straks
 
gauw
 
meteen
 
later
 
snel
 
gauw
 
har
 
d (snel)
 
vlug
 
daar
 
na
 
daarvoor
 
dur
 
en
 
even
 
eindelijk
 
pas (kort geleden)
 
net
 
al (r
 
eeds)
 
bijna
 
terwijl
 
tegelijk
 
weer (nog eens)
 
opeens
 
plotseling
 
ineens
 
in en om het huis
 
huis
 
wonen
 
huis
 
flat
 
thuis
 
kamer
 
woonkamer
 
bank
 
gor
 
dijn
 
tafel
 
tafelkleed
 
vaas
 
bos bloemen
 
stoel
 
trap
 
slaapkamer
 
bed
 
kussen
 
deken
 
laken
 
dekbed
 
wieg
 
keuken
 
koelkast
 
badkamer
 
boekenkast
 
gang
 
kapstok
 
radio
 
televisie
 
telefoon
 
telefoonnummer
 
telefoonboek
 
(op)bellen
 
krant
 
brief
 
brievenbus
 
kachel
 
verwarming
 
zolder
 
kelder
 
deur
 
sleutel
 
slot
 
op slot
 
raam
 
dak
 
schoorsteen
 
garage
 
tuin
 
hek
 
schuur
 
huis: werken
 
metselen
 
behangen
 
schoonmaken
 
stof
 
fer en blik
 
doek / doekje
 
zeem
 
emmer
 
sop
 
wasmiddel
 
uitspoelen
 
ophangen
 
dr
 
og
 
 
 
 
 
  
afwassen
+
===[[Zintuigen]]===
ramenlappen
+
[[oog]],
bur
+
[[kijken]],
en
+
[[zien]],
bur
+
[[oor]],
en
+
[[horen]],
buurman
+
[[luisteren]],
buurvr
+
[[verstaan]],
ouw
+
[[neus]],
buurmeisje
+
[[ruiken]],
buurjongen
+
[[tong]],
familie
+
[[proeven]],
moeder
+
[[vinger]],
vader
+
[[huid]],
mama / ma / mam
+
[[voelen]],
papa / pa / pap
+
[[zacht]],
br
+
[[hard]],
oer
+
[[glad]],
zus
+
[[ruw]],
oma
+
 
opa
+
==Persoonlijke verzorging==
gr
+
===[[Eruitzien / kleren]]===
ootmoeder
+
[[voorkant]],
gr
+
[[achterkant]],
ootvader
+
[[haar / haren]],
oom
+
[[kapper]],
tante
+
[[vlecht]],
neef
+
[[mooi]],
nicht
+
[[baard]],
foto
+
[[kaal]],
straat & verkeer
+
[[snor]],
op straat
+
[[spiegel]],
in de buurt
+
[[kam]],
verkeer
+
[[kammen]],
stoep
+
[[bril]],
stoeprand
+
[[bloot]],
weg
+
[[in je blootje]],
autoweg
+
[[aan]],
fietspad
+
[[aankleden (zich)]],
fietspomp
+
[[aandoen]],
motor
+
[[aantrekken]],
scooter
+
[[opzetten (muts)]],
br
+
[[aan hebben]],
ommer
+
[[dragen]],
rijden
+
[[uitdoen]],
rijbewijs
+
[[uittrekken]],
parker
+
[[uitkleden (zich)]],
en
+
[[zich verkleden]],
parkeerplaats
+
[[verkleedkleren]],
bus
+
[[kleren]],
bushalte
+
[[stof]],
instappen
+
[[kledingstuk]],
uitstappen
+
[[broek]],
tram
+
[[spijkerbroek]],
metr
+
[[broekspijp]],
o
+
[[rok]],
taxi
+
[[jurk]],
vrachtauto
+
[[hemd]],
helikopter
+
[[onderbroek]],
hijskraan
+
[[T-shirt]],
tractor
+
[[sok]],
graafmachine
+
[[pyjama]],
druk (niet rustig)
+
[[schoen]],
wachten
+
[[paar (schoenen)]],
oversteken
+
[[laars / laarzen]],
zebrapad
+
[[slipper]],
klaar
+
[[slof]],
over
+
[[sandaal]],
overkant
+
[[want]],
kruispunt
+
[[trui]],
verkeersbor
+
[[mouw]],
d
+
[[das (sjaal)]],
pijl
+
[[muts]],
veilig
+
[[pet]],
gor
+
[[hoed]],
del
+
[[jas]],
politie
+
[[winterjas]],
bekeur
+
[[regenjas]],
en
+
[[opendoen]],
bekeuring
+
[[dichtdoen]],
botsen
+
[[knoop (jas)]],
gevaarlijk
+
[[knoop (veter)]],
gevaar
+
[[veter]],
stoplicht
+
[[elastiek]],
pas op!
+
[[klittenband]],
op r
+
[[rits]],
eis
+
[[ritssluiting]],
vakantie
+
[[strik]],
land
+
[[riem]],
buitenland
+
[[maat]],
r
+
[[strak]],
eis
+
[[los]],
r
+
[[wijd]],
eizen
+
[[passen]],
tr
+
[[ketting]],
ein
+
[[ring]],
station
+
[[armband]],
vliegen
+
[[oorbel]],
vliegtuig
+
 
vliegveld
+
===[[Wassen en plassen]]===
boot
+
[[wassen]],
schip
+
[[vies]],
var
+
[[schoon]],
en
+
[[bad]],
land (staat)
+
[[douche]],
aankomst
+
[[douchen]],
wer
+
[[water]],
eld
+
[[kraan]],
zee
+
[[koud]],
ber
+
[[warm]],
g
+
[[heet]],
tent
+
[[gloeiend]],
natuur
+
[[zeep]],
water
+
[[shampoo]],
druppel
+
[[uitspoelen]],
spr
+
[[schuim]],
oeien
+
[[washand]],
spuiten
+
[[spons]],
str
+
[[nat]],
omen
+
[[kletsnat]],
zinken
+
[[doek]],
drijven
+
[[handdoek]],
vuur
+
[[afdrogen]],
brand
+
[[droog]],
r
+
[[spiegel]],
ook
+
[[kammen]],
vlam
+
[[kam]],
dier
+
[[borstel]],
en
+
[[tandenborstel]],
aaien
+
[[tandpasta]],
bijten
+
[[poetsen]],
mand
+
[[wc]],
hol
+
[[wc-papier]],
hok
+
[[afvegen]],
vogelnest
+
[[poepen]],
stal
+
[[poep]],
kooi
+
[[doorspoelen]],
poot
+
[[plassen]],
kop
+
[[plas]],
staart
+
[[pot / potje]],
bek
+
[[luier]],
snavel
+
 
snuit
+
===[[Ziek]]===
huisdier
+
[[pijn]],
en
+
[[zeer]],
hond
+
[[verkouden]],
blaf
+
[[hoesten]],
fen
+
[[zakdoek]],
kat
+
[[niezen]],
poes
+
[[buikpijn]],
miauwen
+
[[over]],
kater
+
[[geven]],
konijn
+
[[spugen]],
marmot
+
[[hoofdpijn]],
cavia
+
[[keelpijn]],
vogel/ vogeltje
+
[[misselijk]],
tuin en park
+
[[pil]],
mus
+
[[aspirine]],
mer
+
[[dokter]],
el
+
[[dokterstas]],
gans
+
[[prik]],
waggelen
+
[[prikken]],
eend
+
[[ziekenhuis]],
kwaken
+
[[ziekenwagen]],
haas
+
[[dood]],
muis
+
[[levend]],
piepen
+
[[bloed]],
mol
+
[[pleister]],
egel
+
[[wond / wondje]],
slak
+
[[beter (hersteld)]],
vis
+
[[gezond]],
kikker
+
 
kleine diertjes
+
==Eten en drinken==
vlieg
+
===[[Eten]]===
spin
+
[[honger]],
mug
+
[[eten]],
mier
+
[[kauwen]],
vlinder
+
[[happen]],
lieveheersbeestje
+
[[opeten]],
boer
+
[[het is op]],
derij
+
[[bord / bordje]],
kinderboer
+
[[schotel / schoteltje]],
derij
+
[[kom]],
boer
+
[[mes]],
derij
+
[[vork]],
boer
+
[[lepel]],
boerin
+
[[tafel dekken]],
hooi
+
[[tafelkleed]],
koe
+
[[hap / hapje]],
kalf
+
[[stuk / stukje]],
geit
+
[[tussendoortje]],
bok
+
[[pap]],
schaap
+
[[brood]],
paar
+
[[broodje]],
d
+
[[boterham]],
draven
+
[[boter]],
veulen
+
[[kaas]],
varken
+
[[pindakaas]],
big
+
[[worst]],
kip
+
[[hagelslag]],
haan
+
[[avondeten]],
kuiken
+
[[soep]],
ezel
+
[[pannenkoek]],
bos
+
[[rijst]],
eekhoor
+
[[macaroni]],
n
+
[[spaghetti]],
hert
+
[[pizza]],
uil
+
[[ei]],
vos
+
[[vlees]],
wolf
+
[[biefstuk]],
dier
+
[[gehakt]],
entuin
+
[[vis]],
giraf
+
[[kip]],
tijger
+
[[aardappel]],
kr
+
[[patat]],
okodil
+
[[friet - frietjes]],
leeuw
+
[[chips]],
aap
+
[[kroket]],
olifant
+
[[mayonaise]],
slang
+
[[appelmoes]],
zebra
+
[[yoghurt]],
papegaai
+
[[vla]],
beer
+
[[groente]],
ijsbeer
+
[[sla]],
schildpad
+
[[tomaat]],
planten
+
[[wortel]],
plant
+
[[spinazie]],
boom
+
[[boon]],
tak
+
 
wortel
+
===[[Drinken]]===
bos
+
[[dorst]],
aar
+
[[drinken]],
de (gr
+
[[opdrinken]],
ond)
+
[[slok / slokje]],
gr
+
[[beker]],
ond (aar
+
[[glas]],
de)
+
[[fles]],
==seizoenen & weer==
+
[[speen (baby)]],
weer
+
[[kop / kopje]],
lucht
+
[[pakje]],
wolk
+
[[schudden]],
wind
+
[[rietje]],
zon
+
[[morsen]],
herfst
+
[[sap]],
het r
+
[[melk]],
egent
+
[[chocomel  - chocomelk - chocolademelk]],
het waait
+
[[koffie]],
blad / blaadje
+
[[thee]],
rood
+
[[limonade]],
bruin
+
[[cola]],
geel
+
[[sinas]],
dwarrelen
+
[[bier]],
omwaaien
+
 
pla
+
===[[Fruit]]===
paddestoel
+
[[appel]],
dennenboom
+
[[peer]],
dennenappel
+
[[banaan]],
kastanje
+
[[sinaasappel]],
eikel
+
[[mandarijn]],
winter
+
[[kiwi]],
koud
+
[[citroen]],
het vriest
+
[[meloen]],
ijs
+
[[aardbei]],
sneeuw
+
[[kers]],
het sneeuwt
+
[[framboos]],
sneeuwpop
+
[[druif]],
wit
+
[[schil]],
slee
+
[[rijp]],
schaatsen
+
[[rotten]],
schaats
+
 
glijden
+
===[[Snoep]]===
lente
+
[[snoep - snoepje]],
smelten
+
[[lekkers]],
groeien
+
[[ijsje]],
zaadje
+
[[lolly]],
grond
+
[[likken]],
bloem
+
[[kauwgom]],
steel
+
[[drop - dropje]],
paardenbloem
+
[[chocolade]],
wei
+
[[koek - koekje]],
jonge dieren
+
[[cake]],
pasgeboren
+
[[noot - nootje]],
zomer
+
[[pinda]],
warm
+
[[suiker]],
de zon schijnt
+
 
gras
+
===[[Smaken]]===
grasveld
+
[[proeven]],
groen
+
[[lusten]],
roos
+
[[zin hebben in]],
schelp
+
[[proeven]],
strand
+
[[lekker]],
zand
+
[[vies]],
golf
+
[[zoet]],
 +
[[zout]],
 +
[[zuur]],
 +
 
 +
===[[Koken]]===
 +
[[eten maken]],
 +
[[pan]],
 +
[[koekenpan]],
 +
[[bakken]],
 +
[[snijden]],
 +
[[roeren]],
 +
[[meel]],
 +
[[mengen]],
 +
[[zeef]],
 +
[[schort]],
 +
[[knoeien]],
 +
 
 +
===[[Boodschappen doen]]===
 +
[[kopen]],
 +
[[nieuw]],
 +
[[boodschappen doen]],
 +
[[portemonnee]],
 +
[[geld]],
 +
[[cent]],
 +
[[goedkoop]],
 +
[[duur]],
 +
[[tas]],
 +
[[boodschappentas]],
 +
[[winkel]],
 +
[[markt]],
 +
[[slager]],
 +
[[bakker]],
 +
[[supermarkt]],
 +
[[schap]],
 +
[[boodschappenkar]],
 +
 
 +
==Op school==
 +
===[[Wegwijs in de groep]]===
 +
[[groep]],
 +
[[juf(frouw)]],
 +
[[meester]],
 +
[[kind]],
 +
[[kleuter]],
 +
[[leren (iets)]],
 +
[[school]],
 +
[[gang]],
 +
[[haakje]],
 +
[[ophangen]],
 +
[[kapstok]],
 +
[[deur]],
 +
[[kloppen (aankloppen)]],
 +
[[klas]],
 +
[[lokaal]],
 +
[[binnen]],
 +
[[rij]],
 +
[[achterblijven]],
 +
[[stil (geluid)]],
 +
[[rustig]],
 +
[[onrustig]],
 +
[[bel]],
 +
[[bord (school / keuze)]],
 +
[[kast]],
 +
[[rek]],
 +
[[kist]],
 +
[[zak]],
 +
[[mand]],
 +
[[opruimen]],
 +
[[opbergen]],
 +
[[wegleggen]],
 +
[[bewaren]],
 +
[[vegen]],
 +
[[kleed]],
 +
[[hoek]],
 +
[[stoel]],
 +
[[kruk]],
 +
[[plaats (plek)]],
 +
[[plek]],
 +
[[muur]],
 +
[[plaat]],
 +
[[plantjes]],
 +
[[water geven]],
 +
[[gieter]],
 +
[[gieten]],
 +
[[knop / knopje]],
 +
[[drukken]],
 +
[[lamp / lampje]],
 +
[[licht / lichtje]],
 +
[[stekker]],
 +
[[stopcontact]],
 +
 
 +
===[[Kringroutines]]===
 +
[[tellen]],
 +
[[dag (etmaal)]],
 +
[[gisteren]],
 +
[[morgen]],
 +
[[week]],
 +
[[jaar]],
 +
[[vandaag]],
 +
[[morgen (ochtend)]],
 +
[[middag]],
 +
[[kring]],
 +
[[hulp / hulpje]],
 +
[[kiezen]],
 +
[[naast]],
 +
[[vinger]],
 +
[[opsteken]],
 +
[[stilzitten]],
 +
 
 +
==Instructietaal/denktaal==
 +
===[[Doen]]===
 +
[[aanwijzen]],
 +
[[deze]],
 +
[[die]],
 +
[[dit]],
 +
[[dat]],
 +
[[gebruiken]],
 +
[[voorlezen]],
 +
[[plaat / plaatje]],
 +
[[verhaal]],
 +
[[versje]],
 +
[[plaatje]],
 +
[[zetten]],
 +
[[leggen]],
 +
[[werken]],
 +
[[wijzen]],
 +
[[proberen]],
 +
[[het klopt]],
 +
[[bijvoorbeeld]],
 +
[[bekijken]],
 +
[[uitkiezen]],
 +
[[zelfstandig]],
 +
 
 +
===[[Denken]]===
 +
[[bedenken]],
 +
[[idee]],
 +
[[bedoelen]],
 +
[[begrijpen]],
 +
[[snappen]],
 +
[[denken (aan)]],
 +
[[nadenken]],
 +
[[geloven (aannemen)]],
 +
[[vinden (mening)]],
 +
[[misschien]],
 +
[[volgens]],
 +
[[eigenlijk]],
 +
[[natuurlijk]],
 +
[[waar (echt)]],
 +
[[zeker]],
 +
[[vast (zeker)]],
 +
[[zomaar]],
 +
[[vergeten]],
 +
[[weten]],
 +
[[(ge)makkelijk]],
 +
[[moeilijk]],
 +
 
 +
===[[Communiceren]]===
 +
[[knikken]],
 +
[[ja / jawel]],
 +
[[wel]],
 +
[[zo]],
 +
[[nee]],
 +
[[echt (heus)]],
 +
[[noemen]],
 +
[[opletten]],
 +
[[merken]],
 +
[[vertellen]],
 +
[[vragen]],
 +
[[zeggen]],
 +
[[fluister]],
 +
[[en]],
 +
[[praten]],
 +
[[roepen]],
 +
[[schreeuwen]],
 +
[[kletsen]],
 +
[[raden]],
 +
[[raadsel]],
 +
 
 +
===[[Overig]]===
 +
[[moeten]],
 +
[[mogen]],
 +
[[willen]],
 +
[[zullen]],
 +
[[hoeven]],
 +
[[nodig hebben / zijn]],
 +
[[kunnen]],
 +
 
 +
===[[Belangrijke woordjes]]===
 +
[[en]],
 +
[[ook]],
 +
[[of]],
 +
[[maar (doch)]],
 +
[[toch]],
 +
[[omdat]],
 +
[[want]],
 +
[[dus]],
 +
[[als (indien)]],
 +
[[eerst …dan]],
 +
[[eerst …daar]],
 +
[[na]],
 +
[[ver]],
 +
[[der (voorts)]],
 +
 
 +
===[[Vraagwoorden]]===
 +
[[hoe]],
 +
[[waarom]],
 +
[[wie]],
 +
[[wat]],
 +
[[welk]],
 +
[[waar]],
 +
 
 +
===[[Spelen en werken]]===
 +
[[werken]],
 +
[[beginnen]],
 +
[[bezig]],
 +
[[door]],
 +
[[gaan]],
 +
[[klaar]],
 +
[[af (klaar)]],
 +
[[afmaken]],
 +
[[stoppen]],
 +
[[fout]],
 +
[[verkeerd]],
 +
[[goed]],
 +
[[goed zo!]],
 +
[[keurig]],
 +
[[slordig]],
 +
[[prima]],
 +
[[knap]],
 +
[[lukken / het lukt]],
 +
===[[Omgaan met spullen]]===
 +
[[spullen]],
 +
[[afspreken]],
 +
[[zorgen]],
 +
[[aankomen (aanraken)]],
 +
[[afblijven]],
 +
[[onvoorzichtig]],
 +
[[oppassen]],
 +
[[pas op!]],
 +
[[waarschuwen]],
 +
[[breken]],
 +
[[breekbaar]],
 +
[[kapotmaken]],
 +
[[kapot]],
 +
[[stuk]],
 +
[[weg]],
 +
[[kwijtraken]],
 +
[[kwijt]],
 +
[[jammer]],
 +
[[vinden (terug)]],
 +
 
 +
===[[Knutselen]]===
 +
[[klei]],
 +
[[verf]],
 +
[[hout]],
 +
[[kurk]],
 +
[[ijzer]],
 +
[[plastic]],
 +
[[lijm]],
 +
[[plaksel]],
 +
[[draad / draadje]],
 +
[[naald]],
 +
[[touw / touwtje]],
 +
[[doos]],
 +
[[deksel (doos)]],
 +
[[kraal]],
 +
[[ketting rijgen]],
 +
[[prullenbak]],
 +
[[weggooien]],
 +
[[schaar]],
 +
[[werk / werkje]],
 +
[[rommel]],
 +
[[blik (doos)]],
 +
[[kleien]],
 +
[[knippen]],
 +
[[droogmaken]],
 +
[[dichtmaken]],
 +
[[vastmaken]],
 +
[[opruimen]],
 +
[[netjes]],
 +
[[plakken]],
 +
[[plakspullen]],
 +
[[glimmen]],
 +
[[maken (vervaardigen)]],
 +
[[prikken]],
 +
[[scheuren]],
 +
[[steken (plaatsen in)]],
 +
[[stempelen]],
 +
[[stempel]],
 +
[[vouwen]],
 +
 
 +
===[[Tekenen]]===
 +
[[tekenen]],
 +
[[papier]],
 +
[[potlood]],
 +
[[plakband]],
 +
[[puntenslijper]],
 +
[[gum]],
 +
[[tekening]],
 +
[[punt (potlood)]],
 +
[[scherp]],
 +
[[krijtje]],
 +
[[kleur]],
 +
[[en (ww)]],
 +
[[krassen]],
 +
[[lijmkwast]],
 +
[[verven]],
 +
[[stift]],
 +
[[dop]],
 +
 
 +
===[[Schrijven]]===
 +
[[schrijven]],
 +
[[pen]],
 +
[[woord]],
 +
[[blad / blaadje (papier)]],
 +
[[brief]],
 +
[[sturen (zenden)]],
 +
[[computer]],
 +
[[letter]],
 +
[[punt]],
 +
[[lezen]],
 +
 
 +
===[[Speelgoed]]===
 +
[[speelgoed]],
 +
[[spel (spelen)]],
 +
[[spelen]],
 +
[[bouwhoek]],
 +
[[bouwen]],
 +
[[blok]],
 +
[[stapelen]],
 +
[[toren]],
 +
[[kasteel]],
 +
[[brug]],
 +
[[omver]],
 +
[[beer]],
 +
[[knuffel]],
 +
[[auto]],
 +
[[boek]],
 +
[[kaft]],
 +
[[opendoen]],
 +
[[dichtdoen]],
 +
[[bak]],
 +
[[krat]],
 +
[[berg]],
 +
[[poppenkast]],
 +
[[poppenhuis]],
 +
[[poppenhoek (huishoek)]],
 +
[[pop]],
 +
[[poppenwagen]],
 +
[[wieg]],
 +
[[kussen (het)]],
 +
[[lego]],
 +
[[oprapen]],
 +
[[puzzel]],
 +
[[puzzelen]],
 +
[[kassa]],
 +
[[sticker]],
 +
[[plakboek]],
 +
[[plakkertje]],
 +
[[plakplaatjes]],
 +
 
 +
===[[Rollenspel en sprookjes]]===
 +
[[in ‘t echt]],
 +
[[doen alsof]],
 +
[[masker]],
 +
[[ridder]],
 +
[[directeur]],
 +
[[boef]],
 +
[[dief]],
 +
[[politie]],
 +
[[politieagent]],
 +
[[politiepet]],
 +
[[politiewagen]],
 +
[[politiebureau]],
 +
[[gevangenis]],
 +
[[schieten]],
 +
[[pistool]],
 +
[[pang!]],
 +
[[stop]],
 +
[[kabouter]],
 +
[[koning]],
 +
[[koningin]],
 +
[[deftig]],
 +
[[boef]],
 +
[[monster]],
 +
[[reus]],
 +
[[reusachtig]],
 +
[[draak]],
 +
[[dwerg]],
 +
[[spook]],
 +
[[fee]],
 +
[[heks]],
 +
[[bezem]],
 +
[[bezemsteel]],
 +
[[toveren]],
 +
[[prins]],
 +
[[prinses]],
 +
[[troon]],
 +
 
 +
===[[Kleuren]]===
 +
[[blauw]],
 +
[[bruin]],
 +
[[geel]],
 +
[[goud]],
 +
[[grijs]],
 +
[[groen]],
 +
[[oranje]],
 +
[[paars]],
 +
[[rood]],
 +
[[roze]],
 +
[[wit]],
 +
[[zilver]],
 +
[[zwart]],
 +
[[kleur]],
 +
[[kleuren (ww)]],
 +
[[verkleuren]],
 +
 
 +
===[[Muziek en geluid]]===
 +
[[fluit]],
 +
[[gitaar]],
 +
[[piano]],
 +
[[toeter]],
 +
[[trommel]],
 +
[[fluiten]],
 +
[[zingen]],
 +
[[meezingen]],
 +
[[piepen]],
 +
[[klinken]],
 +
[[geluid]],
 +
[[lawaai]],
 +
[[herrie]],
 +
[[muziek]],
 +
[[liedje]],
 +
[[tik (klap)]],
 +
[[cd / dvd]],
 +
 
 +
===[[Bewegen & spelen]]===
 +
[[spelen]],
 +
[[liggen]],
 +
[[staan]],
 +
[[stilstaan]],
 +
[[zitten]],
 +
[[lopen]],
 +
[[hollen]],
 +
[[rennen]],
 +
[[stappen]],
 +
[[huppelen]],
 +
[[stampen]],
 +
[[sloffen]],
 +
[[stap]],
 +
[[langzaam]],
 +
[[gymnastiek]],
 +
[[gymmen]],
 +
[[gymspullen]],
 +
[[balk]],
 +
[[op een rij]],
 +
[[optillen]],
 +
[[bal]],
 +
[[rollen]],
 +
[[gooien]],
 +
[[vangen]],
 +
[[mis]],
 +
[[vast]],
 +
[[los]],
 +
[[loslaten]],
 +
[[terug]],
 +
[[voetbal]],
 +
[[voetballen]],
 +
[[streep]],
 +
[[schoppen]],
 +
[[stoten]],
 +
[[tegen (plaats)]],
 +
[[buiten]],
 +
[[durven]],
 +
[[spannend]],
 +
[[stoer]],
 +
[[sterk]],
 +
[[slap]],
 +
[[klimmen]],
 +
[[klimrek]],
 +
[[boven]],
 +
[[bovenop]],
 +
[[hoog]],
 +
[[omhoog]],
 +
[[beneden]],
 +
[[er]],
 +
[[op]],
 +
[[eraf]],
 +
[[springen]],
 +
[[hop / hup]],
 +
[[hupsakee]],
 +
[[naast]],
 +
[[hangen]],
 +
[[op z’n kop]],
 +
[[ondersteboven]],
 +
[[rechtop]],
 +
[[afgaan]],
 +
[[gevaarlijk]],
 +
[[voorzichtig]],
 +
[[vallen]],
 +
[[afvallen]],
 +
[[grond]],
 +
[[pijn]],
 +
[[kruipen]],
 +
[[sluipen]],
 +
[[hut]],
 +
[[tent]],
 +
[[in]],
 +
[[uit]],
 +
[[op]],
 +
[[onder]],
 +
[[door]],
 +
[[doorheen]],
 +
[[tussen]],
 +
[[erin]],
 +
[[steen]],
 +
[[stok]],
 +
[[speeltuin]],
 +
[[wip]],
 +
[[op en neer]],
 +
[[schommel]],
 +
[[heen en weer]],
 +
[[draaimolen]],
 +
[[draaien]],
 +
[[ronddraaien]],
 +
[[kar]],
 +
[[step]],
 +
[[fiets]],
 +
[[fietsen]],
 +
[[stuur]],
 +
[[rijden]],
 +
[[wagen]],
 +
[[wiel]],
 +
[[trekken]],
 +
[[kiepen]],
 +
[[omkiepen]],
 +
[[botsen]],
 +
[[botsing]],
 +
[[omdraaien]],
 +
[[omvallen]],
 +
[[zand]],
 +
[[zandbak]],
 +
[[zandvorm]],
 +
[[vullen]],
 +
[[schep]],
 +
[[scheppen]],
 +
[[legen]],
 +
[[afkloppen (zand)]],
 +
[[zwemmen]],
 +
[[badpak]],
 +
[[bikini]],
 +
[[plons]],
 +
[[spetter]],
 +
[[en]],
 +
[[rand]],
 +
[[kant]],
 +
[[diep]],
 +
[[het ondiepe]],
 +
[[spelletje]],
 +
[[verstoppen]],
 +
[[zoeken]],
 +
[[knikker]],
 +
[[knikkeren]],
 +
[[springtouw]],
 +
[[touwtje springen]],
 +
 
 +
==Feest==
 +
===[[Verjaardag]]===
 +
[[jarig]],
 +
[[verjaardag]],
 +
[[verjaardagsfeest]],
 +
[[jarige job]],
 +
[[feestvieren]],
 +
[[hoera]],
 +
[[feesthoed]],
 +
[[versieren]],
 +
[[versiering]],
 +
[[slinger]],
 +
[[ballon]],
 +
[[blazen]],
 +
[[pakje]],
 +
[[uitpakken]],
 +
[[inpakken]],
 +
[[cadeau]],
 +
[[krijgen]],
 +
[[verrassing]],
 +
[[bedankt!]],
 +
[[uitdelen]],
 +
[[pakken]],
 +
[[taart]],
 +
[[kaars / kaarsje]],
 +
[[aansteken]],
 +
[[branden]],
 +
[[uitblazen]],
 +
 
 +
===[[Uitjes]]===
 +
[[circus]],
 +
[[circustent]],
 +
[[woonwagen]],
 +
[[clown]],
 +
[[clownsneus]],
 +
[[dansen]],
 +
[[film]],
 +
[[kaartje]],
 +
[[klappen]],
 +
[[vlag]],
 +
 
 +
===[[Kerst]]===
 +
[[Kerstmis]],
 +
[[kerstfeest]],
 +
[[kerstboom]],
 +
[[kerstbal]],
 +
[[kerstman]],
 +
[[kerstliedje]],
 +
[[kerstklok]],
 +
[[kribbe]],
 +
[[engel]],
 +
[[baby]],
 +
[[geboren]],
 +
[[herder]],
 +
 
 +
===[[Sinterklaas]]===
 +
[[Sint / Sinterklaas]],
 +
[[vijf december]],
 +
[[sinterklaasfeest]],
 +
[[sinterklaasliedje]],
 +
[[staf]],
 +
[[mijter]],
 +
[[peper]],
 +
[[noot]],
 +
[[strooien]],
 +
[[Piet / Zwarte piet]],
 +
[[Stoomboot]],
 +
 
 +
==Rekenen - vergelijken - ruimte en tijd==
 +
===[[Rekenen / hoeveelheid]]===
 +
[[tellen]],
 +
[[nummer]],
 +
[[keer]],
 +
[[één]],
 +
[[twee]],
 +
[[drie]],
 +
[[vier]],
 +
[[vijf]],
 +
[[zes]],
 +
[[zeven]],
 +
[[acht]],
 +
[[negen]],
 +
[[tien]],
 +
[[eerste]],
 +
[[tweede]],
 +
[[derde]],
 +
[[vierde]],
 +
[[allebei]],
 +
[[alletwee]],
 +
[[alledrie]],
 +
[[allemaal]],
 +
[[elk]],
 +
[[ieder]],
 +
[[iedereen]],
 +
[[niemand]],
 +
[[half]],
 +
[[heel]],
 +
[[helemaal]],
 +
[[hoeveel]],
 +
[[geen]],
 +
[[niets]],
 +
[[niks]],
 +
[[een paar]],
 +
[[heleboel]],
 +
[[zoveel]],
 +
[[alles]],
 +
 
 +
===[[Vergelijken]]===
 +
[[als]],
 +
[[zoals]],
 +
[[hetzelfde]],
 +
[[anders]],
 +
[[soort]],
 +
[[heel (erg)]],
 +
[[weinig – minder - minst]],
 +
[[veel – meer - meest]],
 +
[[goed – beter - best]],
 +
[[groot – groter - grootst]],
 +
[[dik – dikker - dikst]],
 +
[[dun – dunner - dunst]],
 +
[[klein – kleiner - kleinst]],
 +
[[hoog - hoger - hoogst]],
 +
[[kort - korter - kortst]],
 +
[[lang - langer - langst]],
 +
[[leeg - leger - leegst]],
 +
[[vol - voller - volst]],
 +
[[licht - lichter - lichtst]],
 +
[[(groter etc.) dan]],
 +
[[even groot]],
 +
[[even klein]],
 +
[[evenveel]],
 +
[[meten]],
 +
[[precies]],
 +
[[te groot]],
 +
[[te klein]],
 +
[[te hoog]],
 +
[[te kort]],
 +
[[te veel]],
 +
 
 +
===[[Ruimte]]===
 +
[[waar]],
 +
[[hier]],
 +
[[daar]],
 +
[[ergens]],
 +
[[nergens]],
 +
[[overal]],
 +
[[voor]],
 +
[[vooruit]],
 +
[[achter]],
 +
[[achteruit]],
 +
[[beneden]],
 +
[[boven]],
 +
[[opzij]],
 +
[[omhoog]],
 +
[[omlaag]],
 +
[[bovenop]],
 +
[[bovenin]],
 +
[[onder]],
 +
[[onderin]],
 +
[[onderaan]],
 +
[[midden (znw)]],
 +
[[middenin]],
 +
[[bij]],
 +
[[naast]],
 +
[[tegen]],
 +
[[af]],
 +
[[tussen]],
 +
[[overheen]],
 +
[[eraan]],
 +
[[erbij]],
 +
[[erbij kunnen]],
 +
[[andersom]],
 +
[[neerleggen]],
 +
[[neerzetten]],
 +
 
 +
===[[Richting / de weg]]===
 +
[[waarheen]],
 +
[[waar naartoe]],
 +
[[dichtbij / dichterbij /]],
 +
[[dichtstbij]],
 +
[[ver - verder - verst]],
 +
[[ver weg]],
 +
[[naar]],
 +
[[naartoe]],
 +
[[heen]],
 +
[[over]],
 +
[[langs]],
 +
[[tot]],
 +
[[kant]],
 +
[[links]],
 +
[[rechts]],
 +
[[rechtdoor]],
 +
 
 +
===[[Vormen]]===
 +
[[vorm]],
 +
[[rond]],
 +
[[plat]],
 +
[[bol]],
 +
[[cirkel]],
 +
[[driehoek]],
 +
[[lijn]],
 +
[[punt]],
 +
[[streep]],
 +
[[stip]],
 +
[[vierkant]],
 +
[[vlak]],
 +
 
 +
===[[Tijd]]===
 +
[[tijd]],
 +
[[wanneer?]],
 +
[[altijd]],
 +
[[steeds]],
 +
[[soms]],
 +
[[vaak]],
 +
[[nooit]],
 +
[[voor]],
 +
[[voordat]],
 +
[[na]],
 +
[[nadat]],
 +
[[klok]],
 +
[[uur]],
 +
[[dag]],
 +
[[week]],
 +
[[jaar]],
 +
[[kalender]],
 +
[[morgen]],
 +
[[ochtend]],
 +
[[middag]],
 +
[[avond]],
 +
[[dag]],
 +
[[licht]],
 +
[[zon]],
 +
[[wakker]],
 +
[[nacht]],
 +
[[donker]],
 +
[[maan]],
 +
[[ster]],
 +
[[slapen]],
 +
[[moe]],
 +
[[slaap]],
 +
[[dromen]],
 +
[[laat - later - laatst]],
 +
[[vandaag]],
 +
[[nu / nou]],
 +
[[morgen]],
 +
[[gisteren]],
 +
[[toen]],
 +
[[volgend]],
 +
[[vorig]],
 +
[[jong]],
 +
[[oud]],
 +
[[zo (dadelijk)]],
 +
[[dadelijk]],
 +
[[straks]],
 +
[[gauw]],
 +
[[meteen]],
 +
[[later]],
 +
[[snel]],
 +
[[gauw]],
 +
[[hard (snel)]],
 +
[[vlug]],
 +
[[daarna]],
 +
[[daarvoor]],
 +
[[duren]],
 +
[[even]],
 +
[[eindelijk]],
 +
[[pas (kort geleden)]],
 +
[[net]],
 +
[[al (reeds)]],
 +
[[bijna]],
 +
[[terwijl]],
 +
[[tegelijk]],
 +
[[weer (nog eens)]],
 +
[[opeens]],
 +
[[plotseling]],
 +
[[ineens]],
 +
 
 +
==In en om het huis==
 +
===[[Huis]]===
 +
[[wonen]],
 +
[[huis]],
 +
[[flat]],
 +
[[thuis]],
 +
[[kamer]],
 +
[[woonkamer]],
 +
[[bank]],
 +
[[gordijn]],
 +
[[tafel]],
 +
[[tafelkleed]],
 +
[[vaas]],
 +
[[bos bloemen]],
 +
[[stoel]],
 +
[[trap]],
 +
[[slaapkamer]],
 +
[[bed]],
 +
[[kussen]],
 +
[[deken]],
 +
[[laken]],
 +
[[dekbed]],
 +
[[wieg]],
 +
[[keuken]],
 +
[[koelkast]],
 +
[[badkamer]],
 +
[[boekenkast]],
 +
[[gang]],
 +
[[kapstok]],
 +
[[radio]],
 +
[[televisie]],
 +
[[telefoon]],
 +
[[telefoonnummer]],
 +
[[telefoonboek]],
 +
[[(op)bellen]],
 +
[[krant]],
 +
[[brief]],
 +
[[brievenbus]],
 +
[[kachel]],
 +
[[verwarming]],
 +
[[zolder]],
 +
[[kelder]],
 +
[[deur]],
 +
[[sleutel]],
 +
[[slot]],
 +
[[op slot]],
 +
[[raam]],
 +
[[dak]],
 +
[[schoorsteen]],
 +
[[garage]],
 +
[[tuin]],
 +
[[hek]],
 +
[[schuur]],
 +
 
 +
===[[Huis - werken]]===
 +
[[metselen]],
 +
[[behangen]],
 +
[[schoonmaken]],
 +
[[stoffer en blik]],
 +
[[doek / doekje]],
 +
[[zeem]],
 +
[[emmer]],
 +
[[sop]],
 +
[[wasmiddel]],
 +
[[uitspoelen]],
 +
[[ophangen]],
 +
[[afdrogen]],
 +
[[afwassen]],
 +
[[ramenlappen]],
 +
 
 +
===[[Buren]]===
 +
[[buren]],
 +
[[buurman]],
 +
[[buurvrouw]],
 +
[[buurmeisje]],
 +
[[buurjongen]],
 +
 
 +
===[[Familie]]===
 +
[[moeder]],
 +
[[vader]],
 +
[[mama / ma / mam]],
 +
[[papa / pa / pap]],
 +
[[broer]],
 +
[[zus]],
 +
[[oma]],
 +
[[opa]],
 +
[[grootmoeder]],
 +
[[grootvader]],
 +
[[oom]],
 +
[[tante]],
 +
[[neef]],
 +
[[nicht]],
 +
[[foto]],
 +
 
 +
==Straat & verkeer==
 +
===[[op straat]]===
 +
[[in de buurt]],
 +
[[verkeer]],
 +
[[stoep]],
 +
[[stoeprand]],
 +
[[weg]],
 +
[[autoweg]],
 +
[[fietspad]],
 +
[[fietspomp]],
 +
[[motor]],
 +
[[scooter]],
 +
[[brommer]],
 +
[[rijden]],
 +
[[rijbewijs]],
 +
[[parkeren]],
 +
[[parkeerplaats]],
 +
[[bus]],
 +
[[bushalte]],
 +
[[instappen]],
 +
[[uitstappen]],
 +
[[tram]],
 +
[[metro]],
 +
[[taxi]],
 +
[[vrachtauto]],
 +
[[helikopter]],
 +
[[hijskraan]],
 +
[[tractor]],
 +
[[graafmachine]],
 +
[[druk (niet rustig)]],
 +
[[wachten]],
 +
[[oversteken]],
 +
[[zebrapad]],
 +
[[klaar-over]],
 +
[[overkant]],
 +
[[kruispunt]],
 +
[[verkeersbord]],
 +
[[pijl]],
 +
[[veilig]],
 +
[[gordel]],
 +
[[politie]],
 +
[[bekeuren]],
 +
[[bekeuring]],
 +
[[botsen]],
 +
[[gevaarlijk]],
 +
[[gevaar]],
 +
[[stoplicht]],
 +
[[pas op!]],
 +
 
 +
===[[Op reis]]===
 +
[[vakantie]],
 +
[[land]],
 +
[[buitenland]],
 +
[[reis]],
 +
[[reizen]],
 +
[[trein]],
 +
[[station]],
 +
[[vliegen]],
 +
[[vliegtuig]],
 +
[[vliegveld]],
 +
[[boot]],
 +
[[schip]],
 +
[[varen]],
 +
[[land (staat)]],
 +
[[aankomst]],
 +
[[wereld]],
 +
[[zee]],
 +
[[berg]],
 +
[[tent]],
 +
 
 +
==Natuur==
 +
===[[Water]]===
 +
[[druppel]],
 +
[[sproeien]],
 +
[[spuiten]],
 +
[[stromen]],
 +
[[zinken]],
 +
[[drijven]],
 +
 
 +
===[[Vuur]]===
 +
[[brand]],
 +
[[rook]],
 +
[[vlam]],
 +
 
 +
===[[Dieren]]===
 +
[[aaien]],
 +
[[bijten]],
 +
[[mand]],
 +
[[hol]],
 +
[[hok]],
 +
[[vogelnest]],
 +
[[stal]],
 +
[[kooi]],
 +
[[poot]],
 +
[[kop]],
 +
[[staart]],
 +
[[bek]],
 +
[[snavel]],
 +
[[snuit]],
 +
 
 +
===[[Huisdieren]]===
 +
[[hond]],
 +
[[blaffen]],
 +
[[kat]],
 +
[[poes]],
 +
[[miauwen]],
 +
[[kater]],
 +
[[konijn]],
 +
[[marmot]],
 +
[[cavia]],
 +
[[vogel/ vogeltje]],
 +
 
 +
===[[Tuin en park]]===
 +
[[mus]],
 +
[[merel]],
 +
[[gans]],
 +
[[waggelen]],
 +
[[eend]],
 +
[[kwaken]],
 +
[[haas]],
 +
[[muis]],
 +
[[piepen]],
 +
[[mol]],
 +
[[egel]],
 +
[[slak]],
 +
[[vis]],
 +
[[kikker]],
 +
 
 +
===[[Kleine diertjes]]===
 +
[[vlieg]],
 +
[[spin]],
 +
[[mug]],
 +
[[mier]],
 +
[[vlinder]],
 +
[[lieveheersbeestje]],
 +
 
 +
===[[Boerderij]]===
 +
[[kinderboerderij]],
 +
[[boerderij]],
 +
[[boer]],
 +
[[boerin]],
 +
[[hooi]],
 +
[[koe]],
 +
[[kalf]],
 +
[[geit]],
 +
[[bok]],
 +
[[schaap]],
 +
[[paard]],
 +
[[draven]],
 +
[[veulen]],
 +
[[varken]],
 +
[[big]],
 +
[[kip]],
 +
[[haan]],
 +
[[kuiken]],
 +
[[ezel]],
 +
[[bos]],
 +
[[eekhoorn]],
 +
[[hert]],
 +
[[uil]],
 +
[[vos]],
 +
[[wolf]],
 +
 
 +
===[[Dierentuin]]===
 +
[[giraf]],
 +
[[tijger]],
 +
[[krokodil]],
 +
[[leeuw]],
 +
[[aap]],
 +
[[olifant]],
 +
[[slang]],
 +
[[zebra]],
 +
[[papegaai]],
 +
[[beer]],
 +
[[ijsbeer]],
 +
[[schildpad]],
 +
 
 +
===[[Planten]]===
 +
[[plant]],
 +
[[boom]],
 +
[[tak]],
 +
[[wortel]],
 +
[[bos]],
 +
[[aarde (grond)]],
 +
[[grond (aarde)]],
 +
 
 +
===[[Seizoenen & weer]]===
 +
[[weer]],
 +
[[lucht]],
 +
[[wolk]],
 +
[[wind]],
 +
[[zon]],
 +
[[herfst]],
 +
[[het regent]],
 +
[[het waait]],
 +
[[blad / blaadje]],
 +
[[rood]],
 +
[[bruin]],
 +
[[geel]],
 +
[[dwarrelen]],
 +
[[omwaaien]],
 +
[[plas]],
 +
[[paddestoel]],
 +
[[dennenboom]],
 +
[[dennenappel]],
 +
[[kastanje]],
 +
[[eikel]],
 +
[[winter]],
 +
[[koud]],
 +
[[het vriest]],
 +
[[ijs]],
 +
[[sneeuw]],
 +
[[het sneeuwt]],
 +
[[sneeuwpop]],
 +
[[wit]],
 +
[[slee]],
 +
[[schaatsen]],
 +
[[schaats]],
 +
[[glijden]],
 +
[[lente]],
 +
[[smelten]],
 +
[[groeien]],
 +
[[zaadje]],
 +
[[grond]],
 +
[[bloem]],
 +
[[steel]],
 +
[[paardebloem]],
 +
[[wei]],
 +
[[jonge dieren]],
 +
[[pasgeboren]],
 +
[[zomer]],
 +
[[warm]],
 +
[[de zon schijnt]],
 +
[[gras]],
 +
[[grasveld]],
 +
[[groen]],
 +
[[roos]],
 +
[[schelp]],
 +
[[strand]],
 +
[[zand]],
 +
[[golf]]

Huidige versie van 28 feb 2011 om 22:22


Deze woorden komen uit "De Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters" afgekort BAK
Ze vormen het fundament voor de opbouw van de woordenschat. Het gaat hier om de meest frequente woorden, woorden die zeer vaak gebruikt worden in de kleutergroepen, door leerkrachten, in boekjes en door Nederlandstalige kleuters. Deze woorden zijn frequent en algemeen, ze hebben een brede spreiding, dat wil zeggen dat ze in veel verschillende contexten en situaties voorkomen. De in blauw aangegeven woorden verwijzen naar een verdere beschrijving en pictogram of andere afbeelding.


Terug naar:


Algemeen

Mensen

mens, baby, kind, jongen, meisje, man, vrouw, grote mensen, volwassen,

Werkwoorden

zijn, blijven, worden, veranderen, ding,

Sociale vaardigheden

Groeten - welkom & afscheid

dag (groet), doei/doeg, hai/hoi, hallo, goedemiddag, goedemorgen, tot straks, tot ziens, welterusten, op bezoek komen, opendoen, visite, hand / handje geven, heten, naam, kus / kusje, juf(frouw), moeder, mama / ma / mam, vader, papa / pa / pap, straks, terug, laat, naar huis, gaan, zwaaien, brengen, halen, komen, meegaan,

Gevoelens

blij, fijn, gelukkig, graag – liever - liefst, heerlijk, leuk, lief, mooi, prachtig, vrolijk, bang, schrikken, eng, boos, verdrietig, erg (vervelend), naar (vervelend), vervelend, alleen, samen, gek, raar, gewoon, normaal, zuchten, huilen, traan, zakdoek, op schoot, troosten, pech hebben, geluk hebben,

Omgaan met elkaar

hebben, geven, aan, voor, met, zonder, nemen, helpen, alsjeblieft / alstublieft, dank (je wel), aan de hand, ruzie, klap, au, bijten, duwen, trekken, vechten, knijpen, slaan, stompen, spugen, plagen, pesten, ophouden, zeg (tussenw.), stom (dom), dom, stout, flauw, pestkop, probleem oplossen, aankijken, goedmaken, ok (okee), eerste, aan de beurt, om de beurt, om beurten, op je beurt wachten, voor je beurt praten, een voor een, ik, mij, mijn, jij / je, jou, je / jouw, hij / ie, hem, zijn (bez.vnw), ze / zij, haar (pers. vnw), haar (bez. vnw), u, we / wij, ons, jullie, hen (pers. vnw), hun, allebei, samen, gezellig, alleen, ongezellig, allemaal, alletwee, alledrie, erbij horen, eigen, elkaar, helpen, meegaan, meedoen, meehelpen, zelf, zich, van (bezit), afpakken, terugbrengen, teruggeven, ieder, iedereen, iemand, vriend / vriendje, schat (lief iemand), meisje, jongen, mevrouw, meneer, kennen, horen bij, houden van, lijken op, kietelen, kriebelen, grap, lachen, giechelen,

Lichaam

Lichaamsdelen

hoofd, borst, buik, rug, bil, schouder, arm, elleboog, hand, duim, pink, been, knie, voet, teen, nek, hals, keel, lijf, gezicht, wang, kin, wimper, wenkbrauw, mond, lip, tand, bot,

Zintuigen

oog, kijken, zien, oor, horen, luisteren, verstaan, neus, ruiken, tong, proeven, vinger, huid, voelen, zacht, hard, glad, ruw,

Persoonlijke verzorging

Eruitzien / kleren

voorkant, achterkant, haar / haren, kapper, vlecht, mooi, baard, kaal, snor, spiegel, kam, kammen, bril, bloot, in je blootje, aan, aankleden (zich), aandoen, aantrekken, opzetten (muts), aan hebben, dragen, uitdoen, uittrekken, uitkleden (zich), zich verkleden, verkleedkleren, kleren, stof, kledingstuk, broek, spijkerbroek, broekspijp, rok, jurk, hemd, onderbroek, T-shirt, sok, pyjama, schoen, paar (schoenen), laars / laarzen, slipper, slof, sandaal, want, trui, mouw, das (sjaal), muts, pet, hoed, jas, winterjas, regenjas, opendoen, dichtdoen, knoop (jas), knoop (veter), veter, elastiek, klittenband, rits, ritssluiting, strik, riem, maat, strak, los, wijd, passen, ketting, ring, armband, oorbel,

Wassen en plassen

wassen, vies, schoon, bad, douche, douchen, water, kraan, koud, warm, heet, gloeiend, zeep, shampoo, uitspoelen, schuim, washand, spons, nat, kletsnat, doek, handdoek, afdrogen, droog, spiegel, kammen, kam, borstel, tandenborstel, tandpasta, poetsen, wc, wc-papier, afvegen, poepen, poep, doorspoelen, plassen, plas, pot / potje, luier,

Ziek

pijn, zeer, verkouden, hoesten, zakdoek, niezen, buikpijn, over, geven, spugen, hoofdpijn, keelpijn, misselijk, pil, aspirine, dokter, dokterstas, prik, prikken, ziekenhuis, ziekenwagen, dood, levend, bloed, pleister, wond / wondje, beter (hersteld), gezond,

Eten en drinken

Eten

honger, eten, kauwen, happen, opeten, het is op, bord / bordje, schotel / schoteltje, kom, mes, vork, lepel, tafel dekken, tafelkleed, hap / hapje, stuk / stukje, tussendoortje, pap, brood, broodje, boterham, boter, kaas, pindakaas, worst, hagelslag, avondeten, soep, pannenkoek, rijst, macaroni, spaghetti, pizza, ei, vlees, biefstuk, gehakt, vis, kip, aardappel, patat, friet - frietjes, chips, kroket, mayonaise, appelmoes, yoghurt, vla, groente, sla, tomaat, wortel, spinazie, boon,

Drinken

dorst, drinken, opdrinken, slok / slokje, beker, glas, fles, speen (baby), kop / kopje, pakje, schudden, rietje, morsen, sap, melk, chocomel - chocomelk - chocolademelk, koffie, thee, limonade, cola, sinas, bier,

Fruit

appel, peer, banaan, sinaasappel, mandarijn, kiwi, citroen, meloen, aardbei, kers, framboos, druif, schil, rijp, rotten,

Snoep

snoep - snoepje, lekkers, ijsje, lolly, likken, kauwgom, drop - dropje, chocolade, koek - koekje, cake, noot - nootje, pinda, suiker,

Smaken

proeven, lusten, zin hebben in, proeven, lekker, vies, zoet, zout, zuur,

Koken

eten maken, pan, koekenpan, bakken, snijden, roeren, meel, mengen, zeef, schort, knoeien,

Boodschappen doen

kopen, nieuw, boodschappen doen, portemonnee, geld, cent, goedkoop, duur, tas, boodschappentas, winkel, markt, slager, bakker, supermarkt, schap, boodschappenkar,

Op school

Wegwijs in de groep

groep, juf(frouw), meester, kind, kleuter, leren (iets), school, gang, haakje, ophangen, kapstok, deur, kloppen (aankloppen), klas, lokaal, binnen, rij, achterblijven, stil (geluid), rustig, onrustig, bel, bord (school / keuze), kast, rek, kist, zak, mand, opruimen, opbergen, wegleggen, bewaren, vegen, kleed, hoek, stoel, kruk, plaats (plek), plek, muur, plaat, plantjes, water geven, gieter, gieten, knop / knopje, drukken, lamp / lampje, licht / lichtje, stekker, stopcontact,

Kringroutines

tellen, dag (etmaal), gisteren, morgen, week, jaar, vandaag, morgen (ochtend), middag, kring, hulp / hulpje, kiezen, naast, vinger, opsteken, stilzitten,

Instructietaal/denktaal

Doen

aanwijzen, deze, die, dit, dat, gebruiken, voorlezen, plaat / plaatje, verhaal, versje, plaatje, zetten, leggen, werken, wijzen, proberen, het klopt, bijvoorbeeld, bekijken, uitkiezen, zelfstandig,

Denken

bedenken, idee, bedoelen, begrijpen, snappen, denken (aan), nadenken, geloven (aannemen), vinden (mening), misschien, volgens, eigenlijk, natuurlijk, waar (echt), zeker, vast (zeker), zomaar, vergeten, weten, (ge)makkelijk, moeilijk,

Communiceren

knikken, ja / jawel, wel, zo, nee, echt (heus), noemen, opletten, merken, vertellen, vragen, zeggen, fluister, en, praten, roepen, schreeuwen, kletsen, raden, raadsel,

Overig

moeten, mogen, willen, zullen, hoeven, nodig hebben / zijn, kunnen,

Belangrijke woordjes

en, ook, of, maar (doch), toch, omdat, want, dus, als (indien), eerst …dan, eerst …daar, na, ver, der (voorts),

Vraagwoorden

hoe, waarom, wie, wat, welk, waar,

Spelen en werken

werken, beginnen, bezig, door, gaan, klaar, af (klaar), afmaken, stoppen, fout, verkeerd, goed, goed zo!, keurig, slordig, prima, knap, lukken / het lukt,

Omgaan met spullen

spullen, afspreken, zorgen, aankomen (aanraken), afblijven, onvoorzichtig, oppassen, pas op!, waarschuwen, breken, breekbaar, kapotmaken, kapot, stuk, weg, kwijtraken, kwijt, jammer, vinden (terug),

Knutselen

klei, verf, hout, kurk, ijzer, plastic, lijm, plaksel, draad / draadje, naald, touw / touwtje, doos, deksel (doos), kraal, ketting rijgen, prullenbak, weggooien, schaar, werk / werkje, rommel, blik (doos), kleien, knippen, droogmaken, dichtmaken, vastmaken, opruimen, netjes, plakken, plakspullen, glimmen, maken (vervaardigen), prikken, scheuren, steken (plaatsen in), stempelen, stempel, vouwen,

Tekenen

tekenen, papier, potlood, plakband, puntenslijper, gum, tekening, punt (potlood), scherp, krijtje, kleur, en (ww), krassen, lijmkwast, verven, stift, dop,

Schrijven

schrijven, pen, woord, blad / blaadje (papier), brief, sturen (zenden), computer, letter, punt, lezen,

Speelgoed

speelgoed, spel (spelen), spelen, bouwhoek, bouwen, blok, stapelen, toren, kasteel, brug, omver, beer, knuffel, auto, boek, kaft, opendoen, dichtdoen, bak, krat, berg, poppenkast, poppenhuis, poppenhoek (huishoek), pop, poppenwagen, wieg, kussen (het), lego, oprapen, puzzel, puzzelen, kassa, sticker, plakboek, plakkertje, plakplaatjes,

Rollenspel en sprookjes

in ‘t echt, doen alsof, masker, ridder, directeur, boef, dief, politie, politieagent, politiepet, politiewagen, politiebureau, gevangenis, schieten, pistool, pang!, stop, kabouter, koning, koningin, deftig, boef, monster, reus, reusachtig, draak, dwerg, spook, fee, heks, bezem, bezemsteel, toveren, prins, prinses, troon,

Kleuren

blauw, bruin, geel, goud, grijs, groen, oranje, paars, rood, roze, wit, zilver, zwart, kleur, kleuren (ww), verkleuren,

Muziek en geluid

fluit, gitaar, piano, toeter, trommel, fluiten, zingen, meezingen, piepen, klinken, geluid, lawaai, herrie, muziek, liedje, tik (klap), cd / dvd,

Bewegen & spelen

spelen, liggen, staan, stilstaan, zitten, lopen, hollen, rennen, stappen, huppelen, stampen, sloffen, stap, langzaam, gymnastiek, gymmen, gymspullen, balk, op een rij, optillen, bal, rollen, gooien, vangen, mis, vast, los, loslaten, terug, voetbal, voetballen, streep, schoppen, stoten, tegen (plaats), buiten, durven, spannend, stoer, sterk, slap, klimmen, klimrek, boven, bovenop, hoog, omhoog, beneden, er, op, eraf, springen, hop / hup, hupsakee, naast, hangen, op z’n kop, ondersteboven, rechtop, afgaan, gevaarlijk, voorzichtig, vallen, afvallen, grond, pijn, kruipen, sluipen, hut, tent, in, uit, op, onder, door, doorheen, tussen, erin, steen, stok, speeltuin, wip, op en neer, schommel, heen en weer, draaimolen, draaien, ronddraaien, kar, step, fiets, fietsen, stuur, rijden, wagen, wiel, trekken, kiepen, omkiepen, botsen, botsing, omdraaien, omvallen, zand, zandbak, zandvorm, vullen, schep, scheppen, legen, afkloppen (zand), zwemmen, badpak, bikini, plons, spetter, en, rand, kant, diep, het ondiepe, spelletje, verstoppen, zoeken, knikker, knikkeren, springtouw, touwtje springen,

Feest

Verjaardag

jarig, verjaardag, verjaardagsfeest, jarige job, feestvieren, hoera, feesthoed, versieren, versiering, slinger, ballon, blazen, pakje, uitpakken, inpakken, cadeau, krijgen, verrassing, bedankt!, uitdelen, pakken, taart, kaars / kaarsje, aansteken, branden, uitblazen,

Uitjes

circus, circustent, woonwagen, clown, clownsneus, dansen, film, kaartje, klappen, vlag,

Kerst

Kerstmis, kerstfeest, kerstboom, kerstbal, kerstman, kerstliedje, kerstklok, kribbe, engel, baby, geboren, herder,

Sinterklaas

Sint / Sinterklaas, vijf december, sinterklaasfeest, sinterklaasliedje, staf, mijter, peper, noot, strooien, Piet / Zwarte piet, Stoomboot,

Rekenen - vergelijken - ruimte en tijd

Rekenen / hoeveelheid

tellen, nummer, keer, één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, eerste, tweede, derde, vierde, allebei, alletwee, alledrie, allemaal, elk, ieder, iedereen, niemand, half, heel, helemaal, hoeveel, geen, niets, niks, een paar, heleboel, zoveel, alles,

Vergelijken

als, zoals, hetzelfde, anders, soort, heel (erg), weinig – minder - minst, veel – meer - meest, goed – beter - best, groot – groter - grootst, dik – dikker - dikst, dun – dunner - dunst, klein – kleiner - kleinst, hoog - hoger - hoogst, kort - korter - kortst, lang - langer - langst, leeg - leger - leegst, vol - voller - volst, licht - lichter - lichtst, (groter etc.) dan, even groot, even klein, evenveel, meten, precies, te groot, te klein, te hoog, te kort, te veel,

Ruimte

waar, hier, daar, ergens, nergens, overal, voor, vooruit, achter, achteruit, beneden, boven, opzij, omhoog, omlaag, bovenop, bovenin, onder, onderin, onderaan, midden (znw), middenin, bij, naast, tegen, af, tussen, overheen, eraan, erbij, erbij kunnen, andersom, neerleggen, neerzetten,

Richting / de weg

waarheen, waar naartoe, dichtbij / dichterbij /, dichtstbij, ver - verder - verst, ver weg, naar, naartoe, heen, over, langs, tot, kant, links, rechts, rechtdoor,

Vormen

vorm, rond, plat, bol, cirkel, driehoek, lijn, punt, streep, stip, vierkant, vlak,

Tijd

tijd, wanneer?, altijd, steeds, soms, vaak, nooit, voor, voordat, na, nadat, klok, uur, dag, week, jaar, kalender, morgen, ochtend, middag, avond, dag, licht, zon, wakker, nacht, donker, maan, ster, slapen, moe, slaap, dromen, laat - later - laatst, vandaag, nu / nou, morgen, gisteren, toen, volgend, vorig, jong, oud, zo (dadelijk), dadelijk, straks, gauw, meteen, later, snel, gauw, hard (snel), vlug, daarna, daarvoor, duren, even, eindelijk, pas (kort geleden), net, al (reeds), bijna, terwijl, tegelijk, weer (nog eens), opeens, plotseling, ineens,

In en om het huis

Huis

wonen, huis, flat, thuis, kamer, woonkamer, bank, gordijn, tafel, tafelkleed, vaas, bos bloemen, stoel, trap, slaapkamer, bed, kussen, deken, laken, dekbed, wieg, keuken, koelkast, badkamer, boekenkast, gang, kapstok, radio, televisie, telefoon, telefoonnummer, telefoonboek, (op)bellen, krant, brief, brievenbus, kachel, verwarming, zolder, kelder, deur, sleutel, slot, op slot, raam, dak, schoorsteen, garage, tuin, hek, schuur,

Huis - werken

metselen, behangen, schoonmaken, stoffer en blik, doek / doekje, zeem, emmer, sop, wasmiddel, uitspoelen, ophangen, afdrogen, afwassen, ramenlappen,

Buren

buren, buurman, buurvrouw, buurmeisje, buurjongen,

Familie

moeder, vader, mama / ma / mam, papa / pa / pap, broer, zus, oma, opa, grootmoeder, grootvader, oom, tante, neef, nicht, foto,

Straat & verkeer

op straat

in de buurt, verkeer, stoep, stoeprand, weg, autoweg, fietspad, fietspomp, motor, scooter, brommer, rijden, rijbewijs, parkeren, parkeerplaats, bus, bushalte, instappen, uitstappen, tram, metro, taxi, vrachtauto, helikopter, hijskraan, tractor, graafmachine, druk (niet rustig), wachten, oversteken, zebrapad, klaar-over, overkant, kruispunt, verkeersbord, pijl, veilig, gordel, politie, bekeuren, bekeuring, botsen, gevaarlijk, gevaar, stoplicht, pas op!,

Op reis

vakantie, land, buitenland, reis, reizen, trein, station, vliegen, vliegtuig, vliegveld, boot, schip, varen, land (staat), aankomst, wereld, zee, berg, tent,

Natuur

Water

druppel, sproeien, spuiten, stromen, zinken, drijven,

Vuur

brand, rook, vlam,

Dieren

aaien, bijten, mand, hol, hok, vogelnest, stal, kooi, poot, kop, staart, bek, snavel, snuit,

Huisdieren

hond, blaffen, kat, poes, miauwen, kater, konijn, marmot, cavia, vogel/ vogeltje,

Tuin en park

mus, merel, gans, waggelen, eend, kwaken, haas, muis, piepen, mol, egel, slak, vis, kikker,

Kleine diertjes

vlieg, spin, mug, mier, vlinder, lieveheersbeestje,

Boerderij

kinderboerderij, boerderij, boer, boerin, hooi, koe, kalf, geit, bok, schaap, paard, draven, veulen, varken, big, kip, haan, kuiken, ezel, bos, eekhoorn, hert, uil, vos, wolf,

Dierentuin

giraf, tijger, krokodil, leeuw, aap, olifant, slang, zebra, papegaai, beer, ijsbeer, schildpad,

Planten

plant, boom, tak, wortel, bos, aarde (grond), grond (aarde),

Seizoenen & weer

weer, lucht, wolk, wind, zon, herfst, het regent, het waait, blad / blaadje, rood, bruin, geel, dwarrelen, omwaaien, plas, paddestoel, dennenboom, dennenappel, kastanje, eikel, winter, koud, het vriest, ijs, sneeuw, het sneeuwt, sneeuwpop, wit, slee, schaatsen, schaats, glijden, lente, smelten, groeien, zaadje, grond, bloem, steel, paardebloem, wei, jonge dieren, pasgeboren, zomer, warm, de zon schijnt, gras, grasveld, groen, roos, schelp, strand, zand, golf