Groep 1 op thema: verschil tussen versies

Uit woorden.wiki.kennisnet.nl
Ga naar:navigatie, zoeken
Regel 20: Regel 20:
 
{{Sjabloon:ABC}}
 
{{Sjabloon:ABC}}
 
----
 
----
 
+
==Algemeen==
* mensen: mens, baby, kind, jongen, meisje, man, vrouw, grote mensen, volwassen
+
* [[Mensen]]
* werkwoorden: zijn, blijven, worden, veranderen, ding
+
[[mens]],  
* sociale vaardigheden: groeten, welkom & afscheid, dag (groet), doei/doeg
+
[[baby]],  
hai/hoi, hallo
+
[[kind]],  
goedemiddag
+
[[jongen]],  
goedemor
+
[[meisje]],  
gen
+
[[man]],  
tot straks
+
[[vrouw]],  
tot ziens
+
[[grote mensen]],  
welterusten
+
[[volwassen]],
op bezoek komen
+
 
opendoen
+
* [[Werkwoorden]]
visite
+
[[zijn]],  
hand / handje geven
+
[[blijven]],  
heten
+
[[worden]],  
naam
+
[[veranderen]],  
kus / kusje
+
[[ding]],
juf(fr
+
 
ouw)
+
==Sociale vaardigheden==
moeder
+
* [[Groeten - welkom & afscheid:]]
mama / ma / mam
+
[[dag (groet)]],  
vader
+
[[doei/doeg]],
papa / pa / pap
+
[[hai/hoi]],  
straks
+
[[hallo]],
terug
+
[[goedemiddag]],
laat
+
[[goedemorgen]],
naar huis
+
[[tot straks]],
gaan
+
[[tot ziens]],
zwaaien
+
[[welterusten]],
br
+
[[op bezoek komen]],
engen
+
[[opendoen]],
halen
+
[[visite]],
komen
+
[[hand / handje geven]],
meegaan
+
[[heten]],
 
+
[[naam]],
*gevoelens
+
[[kus / kusje]],
blij
+
[[juf(frouw)]],
fijn
+
[[moeder]],
gelukkig
+
[[mama / ma / mam]],
graag, liever
+
[[vader]],
, liefst
+
[[papa / pa / pap]],
heerlijk
+
[[straks]],
leuk
+
[[terug]],
lief
+
[[laat]],
mooi
+
[[naar huis]],
prachtig
+
[[gaan]],
vr
+
[[zwaaien]],
olijk
+
[[brengen]],
bang
+
[[halen]],
schrikken
+
[[komen]],
eng
+
[[meegaan]],
boos
+
 
ver
+
* [[Gevoelens]]
drietig
+
[[blij]],
er
+
[[fijn]],
g (vervelend)
+
[[gelukkig]],
naar (vervelend)
+
[[graag liever - liefst]],  
vervelend
+
[[heerlijk]],
alleen
+
[[leuk]],
samen
+
[[lief]],
gek
+
[[mooi]],
raar
+
[[prachtig]],
gewoon
+
[[vrolijk]],
normaal
+
[[bang]],
zuchten
+
[[schrikken]],
huilen
+
[[eng]],
traan
+
[[boos]],
zakdoek
+
[[verdrietig]],
op schoot
+
[[erg (vervelend)]],
troosten
+
[[naar (vervelend)]],
pech hebben
+
[[vervelend]],
geluk hebben
+
[[alleen]],
omgaan met elkaar
+
[[samen]],
hebben
+
[[gek]],
geven
+
[[raar]],
aan
+
[[gewoon]],
voor
+
[[normaal]],
met
+
[[zuchten]],
zonder
+
[[huilen]],
nemen
+
[[traan]],
helpen
+
[[zakdoek]],
alsjeblieft / alstublieft
+
[[op schoot]],
dank (je wel)
+
[[troosten]],
aan de hand
+
[[pech hebben]],
ruzie
+
[[geluk hebben]],
klap
+
 
au
+
* [[Omgaan met elkaar:]]
bijten
+
[[hebben]],
duwen
+
[[geven]],
tr
+
[[aan]],
ekken
+
[[voor]],
vechten
+
[[met]],
knijpen
+
[[zonder]],
slaan
+
[[nemen]],
stompen
+
[[helpen]],
spugen
+
[[alsjeblieft / alstublieft]],
plagen
+
[[dank (je wel)]],
pesten
+
[[aan de hand]],
ophouden
+
[[ruzie]],
zeg (tussenw
+
[[klap]],
.)
+
[[au]],
stom (dom)
+
[[bijten]],
dom
+
[[duwen]],
stout
+
[[trekken]],
flauw
+
[[vechten]],
pestkop
+
[[knijpen]],
pr
+
[[slaan]],
obleem oplossen
+
[[stompen]],
aankijken
+
[[spugen]],
goedmaken
+
[[plagen]],
ok (okee)
+
[[pesten]],
eerste
+
[[ophouden]],
aan de beurt
+
[[zeg (tussenw.)]],
om de beurt
+
[[stom (dom)]],
om beurten
+
[[dom]],
op je beurt wachten
+
[[stout]],
voor je beurt praten
+
[[flauw]],
een voor een
+
[[pestkop]],
ik
+
[[probleem oplossen]],
mij
+
[[aankijken]],
mijn
+
[[goedmaken]],
jij / je
+
[[ok (okee)]],
jou
+
[[eerste]],
je / jouw
+
[[aan de beurt]],
hij / ie
+
[[om de beurt]],
hem
+
[[om beurten]],
zijn (bez.vnw)
+
[[op je beurt wachten]],
ze / zij
+
[[voor je beurt praten]],
haar (pers. vnw)
+
[[een voor een]],
haar (bez. vnw)
+
[[ik]],
u
+
[[mij]],
we / wij
+
[[mijn]],
ons
+
[[jij / je]],
jullie
+
[[jou]],
hen (pers. vnw)
+
[[je / jouw]],
hun
+
[[hij / ie]],
allebei
+
[[hem]],
samen
+
[[zijn (bez.vnw)]],
gezellig
+
[[ze / zij]],
alleen
+
[[haar (pers. vnw)]],
ongezellig
+
[[haar (bez. vnw)]],
allemaal
+
[[u]],
alletwee
+
[[we / wij]],
alledrie
+
[[ons]],
erbij hor
+
[[jullie]],
en
+
[[hen (pers. vnw)]],
eigen
+
[[hun]],
elkaar
+
[[allebei]],
helpen
+
[[samen]],
meegaan
+
[[gezellig]],
meedoen
+
[[alleen]],
meehelpen
+
[[ongezellig]],
zelf
+
[[allemaal]],
zich
+
[[alletwee]],
van (bezit)
+
[[alledrie]],
afpakken
+
[[erbij horen]],
terugbr
+
[[eigen]],
engen
+
[[elkaar]],
teruggeven
+
[[helpen]],
ieder
+
[[meegaan]],
ieder
+
[[meedoen]],
een
+
[[meehelpen]],
iemand
+
[[zelf]],
vriend / vriendje
+
[[zich]],
schat (lief iemand)
+
[[van (bezit)]],
meisje
+
[[afpakken]],
jongen
+
[[terugbrengen]],
mevr
+
[[teruggeven]],
ouw
+
[[ieder]],
meneer
+
[[ieder]],
kennen
+
[[een]],
hor
+
[[iemand]],
en bij
+
[[vriend / vriendje]],
houden van
+
[[schat (lief iemand)]],
lijken op
+
[[meisje]],
kietelen
+
[[jongen]],
kriebelen
+
[[mevrouw]],
grap
+
[[meneer]],
lachen
+
[[kennen]],
giechelen
+
[[horen bij]],
 
+
[[houden van]],
* lichaam
+
[[lijken op]],
lichaamsdelen
+
[[kietelen]],
hoofd
+
[[kriebelen]],
borst
+
[[grap]],
buik
+
[[lachen]],
rug
+
[[giechelen]],
bil
+
 
schouder
+
==Lichaam==
arm
+
* [[Lichaamsdelen:]]
elleboog
+
[[hoofd]],
hand
+
[[borst]],
duim
+
[[buik]],
pink
+
[[rug]],
been
+
[[bil]],
knie
+
[[schouder]],
voet
+
[[arm]],
teen
+
[[elleboog]],
nek
+
[[hand]],
hals
+
[[duim]],
keel
+
[[pink]],
lijf
+
[[been]],
gezicht
+
[[knie]],
wang
+
[[voet]],
kin
+
[[teen]],
wimper
+
[[nek]],
wenkbrauw
+
[[hals]],
mond
+
[[keel]],
lip
+
[[lijf]],
tand
+
[[gezicht]],
bot
+
[[wang]],
zintuigen
+
[[kin]],
oog
+
[[wimper]],
kijken
+
[[wenkbrauw]],
zien
+
[[mond]],
oor
+
[[lip]],
hor
+
[[tand]],
en
+
[[bot]],
luister
+
 
en
+
* [[Zintuigen]]
verstaan
+
[[oog]],
neus
+
[[kijken]],
ruiken
+
[[zien]],
tong
+
[[oor]],
pr
+
[[horen]],
oeven
+
[[luisteren]],
vinger
+
[[verstaan]],
huid
+
[[neus]],
voelen
+
[[ruiken]],
zacht
+
[[tong]],
har
+
[[proeven]],
d
+
[[vinger]],
glad
+
[[huid]],
ruw
+
[[voelen]],
----
+
[[zacht]],
----
+
[[hard]],
==Hier ben ik gebleven Ronald==
+
[[glad]],
* eruitzien / kleren
+
[[ruw]],
voorkant
+
 
achterkant
+
==Persoonlijke verzorging==  
haar / har
+
* [[Eruitzien / kleren]]
en
+
[[voorkant]],
kapper
+
[[achterkant]],
vlecht
+
[[haar / haren]],
mooi
+
[[kapper]],
baar
+
[[vlecht]],
d
+
[[mooi]],
kaal
+
[[baard]],
snor
+
[[kaal]],
spiegel
+
[[snor]],
kam
+
[[spiegel]],
kammen
+
[[kam]],
bril
+
[[kammen]],
bloot
+
[[bril]],
in je blootje
+
[[bloot]],
aan
+
[[in je blootje]],
aankleden (zich)
+
[[aan]],
aandoen
+
[[aankleden (zich)]],
aantr
+
[[aandoen]],
ekken
+
[[aantrekken]],
opzetten (muts)
+
[[opzetten (muts)]],
aan hebben
+
[[aan hebben]],
dragen
+
[[dragen]],
uitdoen
+
[[uitdoen]],
uittr
+
[[uittrekken]],
ekken
+
[[uitkleden (zich)]],
uitkleden (zich)
+
[[zich verkleden]],
zich verkleden
+
[[verkleedkleren]],
verkleedkler
+
[[kleren]],
en
+
[[stof]],
kler
+
[[kledingstuk]],
en
+
[[broek]],
stof
+
[[spijkerbroek]],
kledingstuk
+
[[broekspijp]],
br
+
[[rok]],
oek
+
[[jurk]],
spijkerbr
+
[[hemd]],
oek
+
[[onderbroek]],
br
+
[[T-shirt]],
oekspijp
+
[[sok]],
r
+
[[pyjama]],
ok
+
[[schoen]],
jurk
+
[[paar (schoenen)]],
hemd
+
[[laars / laarzen]],
onderbr
+
[[slipper]],
oek
+
[[slof]],
T
+
[[sandaal]],
-shirt
+
[[want]],
sok
+
[[trui]],
pyjama
+
[[mouw]],
schoen
+
[[das (sjaal)]],
paar (schoenen)
+
[[muts]],
laars / laarzen
+
[[pet]],
slipper
+
[[hoed]],
slof
+
[[jas]],
sandaal
+
[[winterjas]],
want
+
[[regenjas]],
trui
+
[[opendoen]],
mouw
+
[[dichtdoen]],
das (sjaal)
+
[[knoop (jas)]],
muts
+
[[knoop (veter)]],
pet
+
[[veter]],
hoed
+
[[elastiek]],
jas
+
[[klittenband]],
winterjas
+
[[rits]],
r
+
[[ritssluiting]],
egenjas
+
[[strik]],
opendoen
+
[[riem]],
dichtdoen
+
[[maat]],
knoop (jas)
+
[[strak]],
knoop (veter)
+
[[los]],
veter
+
[[wijd]],
elastiek
+
[[passen]],
klittenband
+
[[ketting]],
rits
+
[[ring]],
ritssluiting
+
[[armband]],
strik
+
[[oorbel]],
riem
+
 
maat
+
* [[Wassen en plassen]]
strak
+
[[wassen]],
los
+
[[vies]],
wijd
+
[[schoon]],
passen
+
[[bad]],
ketting
+
[[douche]],
ring
+
[[douchen]],
armband
+
[[water]],
oorbel
+
[[kraan]],
wassen en plassen
+
[[koud]],
wassen
+
[[warm]],
vies
+
[[heet]],
schoon
+
[[gloeiend]],
bad
+
[[zeep]],
douche
+
[[shampoo]],
douchen
+
[[uitspoelen]],
water
+
[[schuim]],
kraan
+
[[washand]],
koud
+
[[spons]],
warm
+
[[nat]],
heet
+
[[kletsnat]],
gloeiend
+
[[doek]],
zeep
+
[[handdoek]],
shampoo
+
[[afdrogen]],
 
+
[[droog]],
 
+
[[spiegel]],
 
+
[[kammen]],
uitspoelen
+
[[kam]],
schuim
+
[[borstel]],
washand
+
[[tandenborstel]],
spons
+
[[tandpasta]],
nat
+
[[poetsen]],
kletsnat
+
[[wc]],
doek
+
[[wc-papier]],
handdoek
+
[[afvegen]],
afdr
+
[[poepen]],
ogen
+
[[poep]],
dr
+
[[doorspoelen]],
oog
+
[[plassen]],
spiegel
+
[[plas]],
kammen
+
[[pot / potje]],
kam
+
[[luier]],
borstel
+
 
tandenborstel
+
* [[Ziek]]
tandpasta
+
[[pijn]],
poetsen
+
[[zeer]],
wc
+
[[verkouden]],
wc-papier
+
[[hoesten]],
afvegen
+
[[zakdoek]],
poepen
+
[[niezen]],
poep
+
[[buikpijn]],
doorspoelen
+
[[over]],
plassen
+
[[geven]],
plas
+
[[spugen]],
pot / potje
+
[[hoofdpijn]],
luier
+
[[keelpijn]],
ziek
+
[[misselijk]],
pijn
+
[[pil]],
zeer
+
[[aspirine]],
verkouden
+
[[dokter]],
hoesten
+
[[dokterstas]],
zakdoek
+
[[prik]],
niezen
+
[[prikken]],
buikpijn
+
[[ziekenhuis]],
over
+
[[ziekenwagen]],
geven
+
[[dood]],
spugen
+
[[levend]],
hoofdpijn
+
[[bloed]],
keelpijn
+
[[pleister]],
misselijk
+
[[wond / wondje]],
pil
+
[[beter (hersteld)]],
aspirine
+
[[gezond]],
dokter
+
 
dokterstas
+
==Eten en drinken==
prik
+
* [[Eten]]
prikken
+
[[honger]],
ziekenhuis
+
[[eten]],
ziekenwagen
+
[[kauwen]],
dood
+
[[happen]],
levend
+
[[opeten]],
bloed
+
[[het is op]],
pleister
+
[[bord / bordje]],
wond / wondje
+
[[schotel / schoteltje]],
beter (hersteld)
+
[[kom]],
gezond
+
[[mes]],
eten en drinken
+
[[vork]],
eten
+
[[lepel]],
honger
+
[[tafel dekken]],
eten
+
[[tafelkleed]],
kauwen
+
[[hap / hapje]],
happen
+
[[stuk / stukje]],
opeten
+
[[tussendoortje]],
het is op
+
[[pap]],
bor
+
[[brood]],
d / bor
+
[[broodje]],
dje
+
[[boterham]],
schotel / schoteltje
+
[[boter]],
kom
+
[[kaas]],
mes
+
[[pindakaas]],
vork
+
[[worst]],
lepel
+
[[hagelslag]],
tafel dekken
+
[[avondeten]],
tafelkleed
+
[[soep]],
hap / hapje
+
[[pannenkoek]],
stuk / stukje
+
[[rijst]],
tussendoortje
+
[[macaroni]],
pap
+
[[spaghetti]],
br
+
[[pizza]],
ood
+
[[ei]],
br
+
[[vlees]],
oodje
+
[[biefstuk]],
boterham
+
[[gehakt]],
boter
+
[[vis]],
kaas
+
[[kip]],
pindakaas
+
[[aardappel]],
worst
+
[[patat]],
hagelslag
+
[[friet - frietjes]],  
avondeten
+
[[chips]],
soep
+
[[kroket]],
pannenkoek
+
[[mayonaise]],
rijst
+
[[appelmoes]],
macar
+
[[yoghurt]],
oni
+
[[vla]],
spaghetti
+
[[groente]],
pizza
+
[[sla]],
ei
+
[[tomaat]],
vlees
+
[[wortel]],
biefstuk
+
[[spinazie]],
gehakt
+
[[boon]],
vis
+
 
kip
+
* [[Drinken]]
aar
+
[[dorst]],
dappel
+
[[drinken]],
patat
+
[[opdrinken]],
friet, frietjes
+
[[slok / slokje]],
chips
+
[[beker]],
kr
+
[[glas]],
oket
+
[[fles]],
mayonaise
+
[[speen (baby)]],
appelmoes
+
[[kop / kopje]],
yoghurt
+
[[pakje]],
vla
+
[[schudden]],
gr
+
[[rietje]],
oente
+
[[morsen]],
sla
+
[[sap]],
tomaat
+
[[melk]],
wortel
+
[[chocomel - chocomelk - chocolademelk]],
spinazie
+
[[koffie]],
boon
+
[[thee]],
drinken
+
[[limonade]],
dorst
+
[[cola]],
drinken
+
[[sinas]],
opdrinken
+
[[bier]],
slok / slokje
+
 
beker
+
* [[Fruit]]
glas
+
[[appel]],
fles
+
[[peer]],
speen (baby)
+
[[banaan]],
kop / kopje
+
[[sinaasappel]],
pakje
+
[[mandarijn]],
schudden
+
[[kiwi]],
rietje
+
[[citroen]],
morsen
+
[[meloen]],
sap
+
[[aardbei]],
melk
+
[[kers]],
chocomel / chocomelk
+
[[framboos]],
/ chocolademelk
+
[[druif]],
koffie
+
[[schil]],
thee
+
[[rijp]],
limonade
+
[[rotten]],
cola
+
 
sinas
+
* [[Snoep]]
bier
+
[[snoep - snoepje]],
fruit
+
[[lekkers]],
appel
+
[[ijsje]],
peer
+
[[lolly]],
banaan
+
[[likken]],
sinaasappel
+
[[kauwgom]],
mandarijn
+
[[drop - dropje]],
kiwi
+
[[chocolade]],
citr
+
[[koek - koekje]],
oen
+
[[cake]],
meloen
+
[[noot - nootje]],
aar
+
[[pinda]],
dbei
+
[[suiker]],
kers
+
 
framboos
+
* [[Smaken]]
druif
+
[[proeven]],
schil
+
[[lusten]],
rijp
+
[[zin hebben in]],
r
+
[[proeven]],
otten
+
[[lekker]],
snoep
+
[[vies]],
snoep / snoepje
+
[[zoet]],
lekkers
+
[[zout]],
ijsje
+
[[zuur]],
lolly
+
 
likken
+
* [[Koken]]
kauwgom
+
[[eten maken]],
dr
+
[[pan]],
op / dr
+
[[koekenpan]],
opje
+
[[bakken]],
chocolade
+
[[snijden]],
koek / koekje
+
[[roeren]],
cake
+
[[meel]],
noot / nootje
+
[[mengen]],
pinda
+
[[zeef]],
suiker
+
[[schort]],
smaken
+
[[knoeien]],
pr
+
 
oeven
+
* [[Boodschappen doen]]
lusten
+
[[kopen]],
zin hebben in
+
[[nieuw]],
pr
+
[[boodschappen doen]],
oeven
+
[[portemonnee]],
lekker
+
[[geld]],
vies
+
[[cent]],
zoet
+
[[goedkoop]],
zout
+
[[duur]],
zuur
+
[[tas]],
koken
+
[[boodschappentas]],
eten maken
+
[[winkel]],
pan
+
[[markt]],
koekenpan
+
[[slager]],
bakken
+
[[bakker]],
snijden
+
[[supermarkt]],
r
+
[[schap]],
oer
+
[[boodschappenkar]],
en
+
 
meel
+
==Op school==
mengen
+
* [[Wegwijs in de groep]]
zeef
+
[[groep]],
schort
+
[[juf(frouw)]],
knoeien
+
[[meester]],
boodschappen doen
+
[[kind]],
kopen
+
[[kleuter]],
nieuw
+
[[leren (iets)]],
boodschappen doen
+
[[school]],
portemonnee
+
[[gang]],
geld
+
[[haakje]],
cent
+
[[ophangen]],
goedkoop
+
[[kapstok]],
duur
+
[[deur]],
tas
+
[[kloppen (aankloppen)]],
boodschappentas
+
[[klas]],
winkel
+
[[lokaal]],
markt
+
[[binnen]],
slager
+
[[rij]],
bakker
+
[[achterblijven]],
supermarkt
+
[[stil (geluid)]],
schap
+
[[rustig]],
boodschappenkar
+
[[onrustig]],
op school
+
[[bel]],
wegwijs in de gr
+
[[bord (school / keuze)]],
oep
+
[[kast]],
gr
+
[[rek]],
oep
+
[[kist]],
juf(fr
+
[[zak]],
ouw)
+
[[mand]],
meester
+
[[opruimen]],
kind
+
[[opbergen]],
kleuter
+
[[wegleggen]],
ler
+
[[bewaren]],
en (iets)
+
[[vegen]],
school
+
[[kleed]],
gang
+
[[hoek]],
haakje
+
[[stoel]],
ophangen
+
[[kruk]],
kapstok
+
[[plaats (plek)]],
deur
+
[[plek]],
kloppen (aankloppen)
+
[[muur]],
klas
+
[[plaat]],
lokaal
+
[[plantjes]],
binnen
+
[[water geven]],
rij
+
[[gieter]],
achterblijven
+
[[gieten]],
stil (geluid)
+
[[knop / knopje]],
rustig
+
[[drukken]],
onrustig
+
[[lamp / lampje]],
bel
+
[[licht / lichtje]],
bor
+
[[stekker]],
d (school / keuze)
+
[[stopcontact]],
kast
+
 
r
+
* [[Kringroutines]]
ek
+
[[tellen]],
kist
+
[[dag (etmaal)]],
zak
+
[[gisteren]],
mand
+
[[morgen]],
opruimen
+
[[week]],
opber
+
[[jaar]],
gen
+
[[vandaag]],
wegleggen
+
[[morgen (ochtend)]],
bewar
+
[[middag]],
en
+
[[kring]],
vegen
+
[[hulp / hulpje]],
kleed
+
[[kiezen]],
hoek
+
[[naast]],
stoel
+
[[vinger]],
kruk
+
[[opsteken]],
plaats (plek)
+
[[stilzitten]],
plek
+
 
muur
+
==Instructietaal/denktaal==
plaat
+
* [[Doen]]
plantjes
+
[[aanwijzen]],
water geven
+
[[deze]],
gieter
+
[[die]],
gieten
+
[[dit]],
knop / knopje
+
[[dat]],
drukken
+
[[gebruiken]],
lamp / lampje
+
[[voorlezen]],
licht / lichtje
+
[[plaat / plaatje]],
stekker
+
[[verhaal]],
stopcontact
+
[[versje]],
kringr
+
[[plaatje]],
outines
+
[[zetten]],
tellen
+
[[leggen]],
dag (etmaal)
+
[[werken]],
gister
+
[[wijzen]],
en
+
[[proberen]],
mor
+
[[het klopt]],
gen
+
[[bijvoorbeeld]],
week
+
[[bekijken]],
jaar
+
[[uitkiezen]],
vandaag
+
[[zelfstandig]],
mor
+
 
gen (ochtend)
+
* [[Denken]]
middag
+
[[bedenken]],
kring
+
[[idee]],
hulp / hulpje
+
[[bedoelen]],
kiezen
+
[[begrijpen]],
naast
+
[[snappen]],
vinger
+
[[denken (aan)]],
opsteken
+
[[nadenken]],
stilzitten
+
[[geloven (aannemen)]],
instructietaal/denktaal
+
[[vinden (mening)]],
doen
+
[[misschien]],
aanwijzen
+
[[volgens]],
deze
+
[[eigenlijk]],
die
+
[[natuurlijk]],
dit
+
[[waar (echt)]],
dat
+
[[zeker]],
gebruiken
+
[[vast (zeker)]],
voorlezen
+
[[zomaar]],
plaat / plaatje
+
[[vergeten]],
verhaal
+
[[weten]],
versje
+
[[(ge)makkelijk]],
plaatje
+
[[moeilijk]],
zetten
+
 
leggen
+
* [[Communiceren]]
werken
+
[[knikken]],
wijzen
+
[[ja / jawel]],
pr
+
[[wel]],
ober
+
[[zo]],
en
+
[[nee]],
het klopt
+
[[echt (heus)]],
bijvoorbeeld
+
[[noemen]],
bekijken
+
[[opletten]],
uitkiezen
+
[[merken]],
zelfstandig
+
[[vertellen]],
denken
+
[[vragen]],
bedenken
+
[[zeggen]],
idee
+
[[fluister]],
bedoelen
+
[[en]],
begrijpen
+
[[praten]],
snappen
+
[[roepen]],
denken (aan)
+
[[schreeuwen]],
nadenken
+
[[kletsen]],
geloven (aannemen)
+
[[raden]],
vinden (mening)
+
[[raadsel]],
misschien
+
 
volgens
+
* [[Overig]]
eigenlijk
+
[[moeten]],
natuurlijk
+
[[mogen]],
waar (echt)
+
[[willen]],
zeker
+
[[zullen]],
vast (zeker)
+
[[hoeven]],
zomaar
+
[[nodig hebben / zijn]],
ver
+
[[kunnen]],
geten
+
 
weten
+
* [[Belangrijke woordjes]]
(ge)makkelijk
+
[[en]],
moeilijk
+
[[ook]],
communicer
+
[[of]],
en
+
[[maar (doch)]],
knikken
+
[[toch]],
ja / jawel
+
[[omdat]],
wel
+
[[want]],
zo
+
[[dus]],
nee
+
[[als (indien)]],
echt (heus)
+
[[eerst …dan]],
noemen
+
[[eerst …daar]],
opletten
+
[[na]],
merken
+
[[ver]],
vertellen
+
[[der (voorts)]],
vragen
+
 
zeggen
+
* [[Vraagwoorden]]
fluister
+
[[hoe]],
en
+
[[waarom]],
praten
+
[[wie]],
r
+
[[wat]],
oepen
+
[[welk]],
schr
+
[[waar]],
eeuwen
+
 
kletsen
+
* [[Spelen en werken]]
raden
+
[[werken]],
raadsel
+
[[beginnen]],
overig
+
[[bezig]],
moeten
+
[[door]],
mogen
+
[[gaan]],
willen
+
[[klaar]],
zullen
+
[[af (klaar)]],
hoeven
+
[[afmaken]],
nodig hebben / zijn
+
[[stoppen]],
kunnen
+
[[fout]],
 
+
[[verkeerd]],
 
+
[[goed]],
 
+
[[goed zo!]],
elangrijke woor
+
[[keurig]],
djes
+
[[slordig]],
en
+
[[prima]],
ook
+
[[knap]],
of
+
[[lukken / het lukt]],
maar (doch)
+
* [[Omgaan met spullen]]
toch
+
[[spullen]],
omdat
+
[[afspreken]],
want
+
[[zorgen]],
dus
+
[[aankomen (aanraken)]],
als (indien)
+
[[afblijven]],
eerst …dan
+
[[onvoorzichtig]],
eerst …daar
+
[[oppassen]],
na
+
[[pas op!]],
ver
+
[[waarschuwen]],
der (voorts)
+
[[breken]],
vraagwoor
+
[[breekbaar]],
den
+
[[kapotmaken]],
hoe
+
[[kapot]],
waar
+
[[stuk]],
om
+
[[weg]],
wie
+
[[kwijtraken]],
wat
+
[[kwijt]],
welk
+
[[jammer]],
spelen en werken
+
[[vinden (terug)]],
werken
+
 
beginnen
+
* [[Knutselen]]
bezig
+
[[klei]],
door
+
[[verf]],
gaan
+
[[hout]],
klaar
+
[[kurk]],
af (klaar)
+
[[ijzer]],
afmaken
+
[[plastic]],
stoppen
+
[[lijm]],
fout
+
[[plaksel]],
verkeer
+
[[draad / draadje]],
d
+
[[naald]],
goed
+
[[touw / touwtje]],
goed zo!
+
[[doos]],
keurig
+
[[deksel (doos)]],
slor
+
[[kraal]],
dig
+
[[ketting rijgen]],
prima
+
[[prullenbak]],
knap
+
[[weggooien]],
lukken / het lukt
+
[[schaar]],
omgaan met spullen
+
[[werk / werkje]],
spullen
+
[[rommel]],
afspr
+
[[blik (doos)]],
eken
+
[[kleien]],
zor
+
[[knippen]],
gen
+
[[droogmaken]],
aankomen (aanraken)
+
[[dichtmaken]],
afblijven
+
[[vastmaken]],
onvoorzichtig
+
[[opruimen]],
oppassen
+
[[netjes]],
pas op!
+
[[plakken]],
waarschuwen
+
[[plakspullen]],
br
+
[[glimmen]],
eken
+
[[maken (vervaardigen)]],
br
+
[[prikken]],
eekbaar
+
[[scheuren]],
kapotmaken
+
[[steken (plaatsen in)]],
kapot
+
[[stempelen]],
stuk
+
[[stempel]],
weg
+
[[vouwen]],
kwijtraken
+
 
kwijt
+
* [[Tekenen]]
jammer
+
[[tekenen]],
vinden (terug)
+
[[papier]],
knutselen
+
[[potlood]],
klei
+
[[plakband]],
verf
+
[[puntenslijper]],
hout
+
[[gum]],
kurk
+
[[tekening]],
ijzer
+
[[punt (potlood)]],
plastic
+
[[scherp]],
lijm
+
[[krijtje]],
plaksel
+
[[kleur]],
draad / draadje
+
[[en (ww)]],
naald
+
[[krassen]],
touw / touwtje
+
[[lijmkwast]],
doos
+
[[verven]],
deksel (doos)
+
[[stift]],
kraal
+
[[dop]],
ketting rijgen
+
 
prullenbak
+
* [[Schrijven]]
weggooien
+
[[schrijven]],
schaar
+
[[pen]],
werk / werkje
+
[[woord]],
r
+
[[blad / blaadje (papier)]],
ommel
+
[[brief]],
blik (doos)
+
[[sturen (zenden)]],
kleien
+
[[computer]],
knippen
+
[[letter]],
dr
+
[[punt]],
oogmaken
+
[[lezen]],
dichtmaken
+
 
vastmaken
+
* [[Speelgoed]]
opruimen
+
[[speelgoed]],
netjes
+
[[spel (spelen)]],
plakken
+
[[spelen]],
plakspullen
+
[[bouwhoek]],
glimmen
+
[[bouwen]],
maken (vervaar
+
[[blok]],
digen)
+
[[stapelen]],
prikken
+
[[toren]],
scheur
+
[[kasteel]],
en
+
[[brug]],
steken (plaatsen in)
+
[[omver]],
stempelen
+
[[beer]],
stempel
+
[[knuffel]],
vouwen
+
[[auto]],
tekenen
+
[[boek]],
tekenen
+
[[kaft]],
papier
+
[[opendoen]],
potlood
+
[[dichtdoen]],
plakband
+
[[bak]],
puntenslijper
+
[[krat]],
gum
+
[[berg]],
tekening
+
[[poppenkast]],
punt (potlood)
+
[[poppenhuis]],
scherp
+
[[poppenhoek (huishoek)]],
krijtje
+
[[pop]],
kleur
+
[[poppenwagen]],
en (ww)
+
[[wieg]],
krassen
+
[[kussen (het)]],
lijn
+
[[lego]],
kwast
+
[[oprapen]],
verven
+
[[puzzel]],
stift
+
[[puzzelen]],
dop
+
[[kassa]],
schrijven
+
[[sticker]],
schrijven
+
[[plakboek]],
pen
+
[[plakkertje]],
woor
+
[[plakplaatjes]],
d
+
 
blad / blaadje (papier)
+
* [[Rollenspel en sprookjes]]
brief
+
[[in ‘t echt]],
stur
+
[[doen alsof]],
en (zenden)
+
[[masker]],
computer
+
[[ridder]],
letter
+
[[directeur]],
punt
+
[[boef]],
lezen
+
[[dief]],
speelgoed
+
[[politie]],
speelgoed
+
[[politieagent]],
spel (spelen)
+
[[politiepet]],
spelen
+
[[politiewagen]],
bouwhoek
+
[[politiebureau]],
bouwen
+
[[gevangenis]],
blok
+
[[schieten]],
stapelen
+
[[pistool]],
tor
+
[[pang!]],
en
+
[[stop]],
kasteel
+
[[kabouter]],
brug
+
[[koning]],
omver
+
[[koningin]],
beer
+
[[deftig]],
knuf
+
[[boef]],
fel
+
[[monster]],
auto
+
[[reus]],
boek
+
[[reusachtig]],
kaft
+
[[draak]],
opendoen
+
[[dwerg]],
dichtdoen
+
[[spook]],
bak
+
[[fee]],
krat
+
[[heks]],
ber
+
[[bezem]],
g
+
[[bezemsteel]],
poppenkast
+
[[toveren]],
poppenhuis
+
[[prins]],
poppenhoek (huishoek)
+
[[prinses]],
pop
+
[[troon]],
poppenwagen
+
 
wieg
+
* [[Kleuren]]
kussen (het)
+
[[blauw]],
lego
+
[[bruin]],
oprapen
+
[[geel]],
puzzel
+
[[goud]],
puzzelen
+
[[grijs]],
kassa
+
[[groen]],
sticker
+
[[oranje]],
plakboek
+
[[paars]],
plakkertje
+
[[rood]],
plakplaatje
+
[[roze]],
r
+
[[wit]],
ollenspel en spr
+
[[zilver]],
ookjes
+
[[zwart]],
in ‘t echt
+
[[kleur]],
doen alsof
+
[[kleuren (ww)]],
masker
+
[[verkleuren]],
ridder
+
 
dir
+
* [[Muziek en geluid]]
ecteur
+
[[fluit]],
boef
+
[[gitaar]],
dief
+
[[piano]],
politie
+
[[toeter]],
politieagent
+
[[trommel]],
politiepet
+
[[fluiten]],
politiewagen
+
[[zingen]],
politiebur
+
[[meezingen]],
eau
+
[[piepen]],
gevangenis
+
[[klinken]],
schieten
+
[[geluid]],
pistool
+
[[lawaai]],
pang!
+
[[herrie]],
stop
+
[[muziek]],
kabouter
+
[[liedje]],
koning
+
[[tik (klap)]],
koningin
+
[[cd / dvd]],
deftig
+
 
boef
+
* [[Bewegen & spelen]]
monster
+
[[spelen]],
r
+
[[liggen]],
eus
+
[[staan]],
r
+
[[stilstaan]],
eusachtig
+
[[zitten]],
draak
+
[[lopen]],
dwer
+
[[hollen]],
g
+
[[rennen]],
spook
+
[[stappen]],
fee
+
[[huppelen]],
heks
+
[[stampen]],
bezem
+
[[sloffen]],
bezemsteel
+
[[stap]],
tover
+
[[langzaam]],
en
+
[[gymnastiek]],
prins
+
[[gymmen]],
prinses
+
[[gymspullen]],
tr
+
[[balk]],
oon
+
[[op een rij]],
kleur
+
[[optillen]],
en
+
[[bal]],
blauw
+
[[rollen]],
bruin
+
[[gooien]],
geel
+
[[vangen]],
goud
+
[[mis]],
grijs
+
[[vast]],
gr
+
[[los]],
oen
+
[[loslaten]],
oranje
+
[[terug]],
paars
+
[[voetbal]],
r
+
[[voetballen]],
ood
+
[[streep]],
r
+
[[schoppen]],
oze
+
[[stoten]],
wit
+
[[tegen (plaats)]],
zilver
+
[[buiten]],
zwart
+
[[durven]],
kleur
+
[[spannend]],
kleur
+
[[stoer]],
en (ww)
+
[[sterk]],
verkleur
+
[[slap]],
en
+
[[klimmen]],
muziek en geluid
+
[[klimrek]],
fluit
+
[[boven]],
gitaar
+
[[bovenop]],
piano
+
[[hoog]],
toeter
+
[[omhoog]],
tr
+
[[beneden]],
ommel
+
[[er]],
fluiten
+
[[op]],
zingen
+
[[eraf]],
meezingen
+
[[springen]],
piepen
+
[[hop / hup]],
klinken
+
[[hupsakee]],
geluid
+
[[naast]],
lawaai
+
[[hangen]],
herrie
+
[[op z’n kop]],
muziek
+
[[ondersteboven]],
liedje
+
[[rechtop]],
tik (klap)
+
[[afgaan]],
cd / dvd
+
[[gevaarlijk]],
bewegen & spelen
+
[[voorzichtig]],
spelen
+
[[vallen]],
liggen
+
[[afvallen]],
staan
+
[[grond]],
stilstaan
+
[[pijn]],
zitten
+
[[kruipen]],
lopen
+
[[sluipen]],
hollen
+
[[hut]],
r
+
[[tent]],
ennen
+
[[in]],
stappen
+
[[uit]],
huppelen
+
[[op]],
stampen
+
[[onder]],
slof
+
[[door]],
fen
+
[[doorheen]],
stap
+
[[tussen]],
langzaam
+
[[erin]],
gymnastiek
+
[[steen]],
gymmen
+
[[stok]],
gymspullen
+
[[speeltuin]],
balk
+
[[wip]],
op een rij
+
[[op en neer]],
optillen
+
[[schommel]],
bal
+
[[heen en weer]],
r
+
[[draaimolen]],
ollen
+
[[draaien]],
gooien
+
[[ronddraaien]],
vangen
+
[[kar]],
mis
+
[[step]],
vast
+
[[fiets]],
los
+
[[fietsen]],
loslaten
+
[[stuur]],
terug
+
[[rijden]],
voetbal
+
[[wagen]],
voetballen
+
[[wiel]],
str
+
[[trekken]],
eep
+
[[kiepen]],
schoppen
+
[[omkiepen]],
stoten
+
[[botsen]],
tegen (plaats)
+
[[botsing]],
buiten
+
[[omdraaien]],
durven
+
[[omvallen]],
spannend
+
[[zand]],
stoer
+
[[zandbak]],
sterk
+
[[zandvorm]],
slap
+
[[vullen]],
klimmen
+
[[schep]],
klimr
+
[[scheppen]],
ek
+
[[legen]],
boven
+
[[afkloppen (zand)]],
bovenop
+
[[zwemmen]],
hoog
+
[[badpak]],
omhoog
+
[[bikini]],
beneden
+
[[plons]],
er
+
[[spetter]],
op
+
[[en]],
eraf
+
[[rand]],
springen
+
[[kant]],
hop / hup
+
[[diep]],
hupsakee
+
[[het ondiepe]],
naast
+
[[spelletje]],
hangen
+
[[verstoppen]],
op z’n kop
+
[[zoeken]],
ondersteboven
+
[[knikker]],
r
+
[[knikkeren]],
echtop
+
[[springtouw]],
afgaan
+
[[touwtje springen]],
gevaarlijk
+
 
voorzichtig
+
==Feest==
vallen
+
* [[Verjaardag]]
afvallen
+
[[jarig]],
gr
+
[[verjaardag]],
ond
+
[[verjaardagsfeest]],
pijn
+
[[jarige job]],
kruipen
+
[[feestvieren]],
sluipen
+
[[hoera]],
hut
+
[[feesthoed]],
tent
+
[[versieren]],
in
+
[[versiering]],
uit
+
[[slinger]],
op
+
[[ballon]],
onder
+
[[blazen]],
door
+
[[pakje]],
doorheen
+
[[uitpakken]],
tussen
+
[[inpakken]],
erin
+
[[cadeau]],
steen
+
[[krijgen]],
stok
+
[[verrassing]],
speeltuin
+
[[bedankt!]],
wip
+
[[uitdelen]],
op en neer
+
[[pakken]],
schommel
+
[[taart]],
heen en weer
+
[[kaars / kaarsje]],
draaimolen
+
[[aansteken]],
draaien
+
[[branden]],
r
+
[[uitblazen]],
onddraaien
+
 
kar
+
* [[Uitjes]]
step
+
[[circus]],
fiets
+
[[circustent]],
fietsen
+
[[woonwagen]],
stuur
+
[[clown]],
rijden
+
[[clownsneus]],
wagen
+
[[dansen]],
wiel
+
[[film]],
tr
+
[[kaartje]],
ekken
+
[[klappen]],
kiepen
+
[[vlag]],
omkiepen
+
 
botsen
+
* [[Kerst]]
botsing
+
[[Kerstmis]],
omdraaien
+
[[kerstfeest]],
omvallen
+
[[kerstboom]],
zand
+
[[kerstbal]],
zandbak
+
[[kerstman]],
zandvorm
+
[[kerstliedje]],
vullen
+
[[kerstklok]],
schep
+
[[kribbe]],
scheppen
+
[[engel]],
legen
+
[[baby]],
afkloppen (zand)
+
[[geboren]],
zwemmen
+
[[herder]],
badpak
+
 
bikini
+
* [[Sinterklaas]]
plons
+
[[Sint / Sinterklaas]],
spetter
+
[[vijf december]],
en
+
[[sinterklaasfeest]],
rand
+
[[sinterklaasliedje]],
kant
+
[[staf]],
diep
+
[[mijter]],
het ondiepe
+
[[peper]],
 
+
[[noot]],
 
+
[[strooien]],
 
+
[[Piet / Zwarte piet]],
elletje
+
[[Stoomboot]],
verstoppen
+
 
zoeken
+
==Rekenen - vergelijken - ruimte en tijd==
knikker
+
* [[Rekenen / hoeveelheid]]
knikker
+
[[tellen]],
en
+
[[nummer]],
springtouw
+
[[keer]],
touwtje springen
+
[[één]],
feest
+
[[twee]],
verjaar
+
[[drie]],
dag
+
[[vier]],
jarig
+
[[vijf]],
verjaar
+
[[zes]],
dag
+
[[zeven]],
verjaar
+
[[acht]],
dagsfeest
+
[[negen]],
jarige job
+
[[tien]],
feest
+
[[eerste]],
vier
+
[[tweede]],
en
+
[[derde]],
hoera
+
[[vierde]],
feesthoed
+
[[allebei]],
versier
+
[[alletwee]],
en
+
[[alledrie]],
versiering
+
[[allemaal]],
slinger
+
[[elk]],
ballon
+
[[ieder]],
blazen
+
[[iedereen]],
pakje
+
[[niemand]],
uitpakken
+
[[half]],
inpakken
+
[[heel]],
cadeau
+
[[helemaal]],
krijgen
+
[[hoeveel]],
verrassing
+
[[geen]],
bedankt!
+
[[niets]],
uitdelen
+
[[niks]],
pakken
+
[[een paar]],
taart
+
[[heleboel]],
kaars / kaarsje
+
[[zoveel]],
aansteken
+
[[alles]],
branden
+
 
uitblazen
+
* [[Vergelijken]]
uitjes
+
[[als]],
cir
+
[[zoals]],
cus
+
[[hetzelfde]],
cir
+
[[anders]],
custent
+
[[soort]],
woonwagen
+
[[heel (erg)]],
clown
+
[[weinig minder - minst]],  
clownsneus
+
[[veel meer - meest]],  
dansen
+
[[goed beter - best]],  
film
+
[[groot – groter - grootst]],  
kaartje
+
[[dik dikker - dikst]],  
klappen
+
[[dun dunner - dunst]],  
vlag
+
[[klein kleiner - kleinst]],  
kerst
+
[[hoog - hoger - hoogst]],  
Kerstmis
+
[[kort - korter - kortst]],  
kerstfeest
+
[[lang - langer - langst]],  
kerstboom
+
[[leeg - leger - leegst]],  
kerstbal
+
[[vol - voller - volst]],  
kerstman
+
[[licht - lichter - lichtst]],  
kerstliedje
+
[[(groter etc.) dan]],
kerstklok
+
[[even groot]],
kribbe
+
[[even klein]],
engel
+
[[evenveel]],
baby
+
[[meten]],
gebor
+
[[precies]],
en
+
[[te groot]],
her
+
[[te klein]],
der
+
[[te hoog]],
Sinterklaas
+
[[te kort]],
Sint / Sinterklaas
+
[[te veel]],
vijf december
+
 
sinterklaasfeest
+
* [[Ruimte]]
sinterklaasliedje
+
[[waar]],
staf
+
[[hier]],
mijter
+
[[daar]],
peper
+
[[ergens]],
noot
+
[[nergens]],
str
+
[[overal]],
ooien
+
[[voor]],
Piet / Zwarte piet
+
[[vooruit]],
stoomboot
+
[[achter]],
rekenen, vergelijken,
+
[[achteruit]],
ruimte en tijd
+
[[beneden]],
r
+
[[boven]],
ekenen / hoeveelheid
+
[[opzij]],
tellen
+
[[omhoog]],
nummer
+
[[omlaag]],
keer
+
[[bovenop]],
één
+
[[bovenin]],
twee
+
[[onder]],
drie
+
[[onderin]],
vier
+
[[onderaan]],
vijf
+
[[midden (znw)]],
zes
+
[[middenin]],
zeven
+
[[bij]],
acht
+
[[naast]],
negen
+
[[tegen]],
tien
+
[[af]],
eerste
+
[[tussen]],
tweede
+
[[overheen]],
der
+
[[eraan]],
de
+
[[erbij]],
vier
+
[[erbij kunnen]],
de
+
[[andersom]],
allebei
+
[[neerleggen]],
alletwee
+
[[neerzetten]],
alledrie
+
 
allemaal
+
* [[Richting / de weg]]
elk
+
[[waarheen]],
ieder
+
[[waar naartoe]],
ieder
+
[[dichtbij / dichterbij /]],
een
+
[[dichtstbij]],
niemand
+
[[ver - verder - verst]],
half
+
[[ver weg]],
heel
+
[[naar]],
helemaal
+
[[naartoe]],
hoeveel
+
[[heen]],
geen
+
[[over]],
niets
+
[[langs]],
niks
+
[[tot]],
een paar
+
[[kant]],
heleboel
+
[[links]],
zoveel
+
[[rechts]],
alles
+
[[rechtdoor]],
vergelijken
+
 
als
+
* [[Vormen]]
zoals
+
[[vorm]],
hetzelfde
+
[[rond]],
anders
+
[[plat]],
soort
+
[[bol]],
heel (er
+
[[cirkel]],
g)
+
[[driehoek]],
weinig, minder
+
[[lijn]],
, minst
+
[[punt]],
veel, meer
+
[[streep]],
, meest
+
[[stip]],
goed, beter
+
[[vierkant]],
, best
+
[[vlak]],
gr
+
 
oot, gr
+
* [[Tijd]]
oter
+
[[tijd]],
, gr
+
[[wanneer?]],
ootst
+
[[altijd]],
dik, dikker
+
[[steeds]],
, dikst
+
[[soms]],
dun, dunner
+
[[vaak]],
, dunst
+
[[nooit]],
klein, kleiner
+
[[voor]],
, kleinst
+
[[voordat]],
hoog, hoger
+
[[na]],
, hoogst
+
[[nadat]],
kort, korter
+
[[klok]],
, kortst
+
[[uur]],
lang, langer
+
[[dag]],
, langst
+
[[week]],
leeg, leger
+
[[jaar]],
, leegst
+
[[kalender]],
vol, voller
+
[[morgen]],
, volst
+
[[ochtend]],
licht, lichter
+
[[middag]],
, lichtst
+
[[avond]],
(gr
+
[[dag]],
oter etc.) dan
+
[[licht]],
even gr
+
[[zon]],
oot
+
[[wakker]],
even klein
+
[[nacht]],
evenveel
+
[[donker]],
meten
+
[[maan]],
pr
+
[[ster]],
ecies
+
[[slapen]],
te gr
+
[[moe]],
oot
+
[[slaap]],
te klein
+
[[dromen]],
te hoog
+
[[laat - later - laatst]],
te kort
+
[[vandaag]],
te veel
+
[[nu / nou]],
ruimte
+
[[morgen]],
waar
+
[[gisteren]],
hier
+
[[toen]],
daar
+
[[volgend]],
er
+
[[vorig]],
gens
+
[[jong]],
ner
+
[[oud]],
gens
+
[[zo (dadelijk)]],
overal
+
[[dadelijk]],
voor
+
[[straks]],
vooruit
+
[[gauw]],
achter
+
[[meteen]],
achteruit
+
[[later]],
beneden
+
[[snel]],
boven
+
[[gauw]],
opzij
+
[[hard (snel)]],
omhoog
+
[[vlug]],
omlaag
+
[[daarna]],
bovenop
+
[[daarvoor]],
bovenin
+
[[duren]],
onder
+
[[even]],
onderin
+
[[eindelijk]],
onderaan
+
[[pas (kort geleden)]],
midden (znw)
+
[[net]],
middenin
+
[[al (reeds)]],
bij
+
[[bijna]],
naast
+
[[terwijl]],
tegen
+
[[tegelijk]],
af
+
[[weer (nog eens)]],
tussen
+
[[opeens]],
overheen
+
[[plotseling]],
eraan
+
[[ineens]],
erbij
+
 
erbij kunnen
+
==In en om het huis==
andersom
+
* [[Huis]]
neerleggen
+
[[wonen]],
neerzetten
+
[[huis]],
richting / de weg
+
[[flat]],
waarheen
+
[[thuis]],
waar naartoe
+
[[kamer]],
dichtbij / dichterbij /
+
[[woonkamer]],
dichtstbij
+
[[bank]],
ver / ver
+
[[gordijn]],
der / verst
+
[[tafel]],
ver weg
+
[[tafelkleed]],
naar
+
[[vaas]],
naartoe
+
[[bos bloemen]],
heen
+
[[stoel]],
over
+
[[trap]],
langs
+
[[slaapkamer]],
tot
+
[[bed]],
kant
+
[[kussen]],
links
+
[[deken]],
r
+
[[laken]],
echts
+
[[dekbed]],
r
+
[[wieg]],
echtdoor
+
[[keuken]],
vormen
+
[[koelkast]],
vorm
+
[[badkamer]],
r
+
[[boekenkast]],
ond
+
[[gang]],
plat
+
[[kapstok]],
bol
+
[[radio]],
cirkel
+
[[televisie]],
driehoek
+
[[telefoon]],
lijn
+
[[telefoonnummer]],
punt
+
[[telefoonboek]],
str
+
[[(op)bellen]],
eep
+
[[krant]],
stip
+
[[brief]],
vierkant
+
[[brievenbus]],
vlak
+
[[kachel]],
tijd
+
[[verwarming]],
tijd
+
[[zolder]],
wanneer?
+
[[kelder]],
altijd
+
[[deur]],
steeds
+
[[sleutel]],
soms
+
[[slot]],
vaak
+
[[op slot]],
nooit
+
[[raam]],
voor
+
[[dak]],
voor
+
[[schoorsteen]],
dat
+
[[garage]],
na
+
[[tuin]],
nadat
+
[[hek]],
klok
+
[[schuur]],
uur
+
 
dag
+
* [[Huis - werken]]
week
+
[[metselen]],
jaar
+
[[behangen]],
kalender
+
[[schoonmaken]],
mor
+
[[stoffer en blik]],
gen
+
[[doek / doekje]],
ochtend
+
[[zeem]],
middag
+
[[emmer]],
avond
+
[[sop]],
dag
+
[[wasmiddel]],
licht
+
[[uitspoelen]],
zon
+
[[ophangen]],
wakker
+
[[afdrogen]],
nacht
+
[[afwassen]],
donker
+
[[ramenlappen]],
maan
+
 
ster
+
* [[Buren]]
slapen
+
[[buren]],
moe
+
[[buurman]],
slaap
+
[[buurvrouw]],
dr
+
[[buurmeisje]],
omen
+
[[buurjongen]],
laat / later / laatst
+
 
vandaag
+
* [[Familie]]
nu / nou
+
[[moeder]],
mor
+
[[vader]],
gen
+
[[mama / ma / mam]],
gister
+
[[papa / pa / pap]],
en
+
[[broer]],
toen
+
[[zus]],
volgend
+
[[oma]],
vorig
+
[[opa]],
jong
+
[[grootmoeder]],
oud
+
[[grootvader]],
zo (dadelijk)
+
[[oom]],
dadelijk
+
[[tante]],
straks
+
[[neef]],
gauw
+
[[nicht]],
meteen
+
[[foto]],
later
+
 
snel
+
==Straat & verkeer==
gauw
+
* [[op straat]]
har
+
[[in de buurt]],
d (snel)
+
[[verkeer]],
vlug
+
[[stoep]],
daar
+
[[stoeprand]],
na
+
[[weg]],
daarvoor
+
[[autoweg]],
dur
+
[[fietspad]],
en
+
[[fietspomp]],
even
+
[[motor]],
eindelijk
+
[[scooter]],
pas (kort geleden)
+
[[brommer]],
net
+
[[rijden]],
al (r
+
[[rijbewijs]],
eeds)
+
[[parkeren]],
bijna
+
[[parkeerplaats]],
terwijl
+
[[bus]],
tegelijk
+
[[bushalte]],
weer (nog eens)
+
[[instappen]],
opeens
+
[[uitstappen]],
plotseling
+
[[tram]],
ineens
+
[[metro]],
in en om het huis
+
[[taxi]],
huis
+
[[vrachtauto]],
wonen
+
[[helikopter]],
huis
+
[[hijskraan]],
flat
+
[[tractor]],
thuis
+
[[graafmachine]],
kamer
+
[[druk (niet rustig)]],
woonkamer
+
[[wachten]],
bank
+
[[oversteken]],
gor
+
[[zebrapad]],
dijn
+
[[klaar-over]],
tafel
+
[[overkant]],
tafelkleed
+
[[kruispunt]],
vaas
+
[[verkeersbord]],
bos bloemen
+
[[pijl]],
stoel
+
[[veilig]],
trap
+
[[gordel]],
slaapkamer
+
[[politie]],
bed
+
[[bekeuren]],
kussen
+
[[bekeuring]],
deken
+
[[botsen]],
laken
+
[[gevaarlijk]],
dekbed
+
[[gevaar]],
wieg
+
[[stoplicht]],
keuken
+
[[pas op!]],
koelkast
+
 
badkamer
+
* [[Op reis]]
boekenkast
+
[[vakantie]],
gang
+
[[land]],
kapstok
+
[[buitenland]],
radio
+
[[reis]],
televisie
+
[[reizen]],
telefoon
+
[[trein]],
telefoonnummer
+
[[station]],
telefoonboek
+
[[vliegen]],
(op)bellen
+
[[vliegtuig]],
krant
+
[[vliegveld]],
brief
+
[[boot]],
brievenbus
+
[[schip]],
kachel
+
[[varen]],
verwarming
+
[[land (staat)]],
zolder
+
[[aankomst]],
kelder
+
[[wereld]],
deur
+
[[zee]],
sleutel
+
[[berg]],
slot
+
[[tent]],
op slot
+
 
raam
+
==Natuur==
dak
+
* [[Water]]
schoorsteen
+
[[druppel]],
garage
+
[[sproeien]],
tuin
+
[[spuiten]],
hek
+
[[stromen]],
schuur
+
[[zinken]],
huis: werken
+
[[drijven]],
metselen
+
 
behangen
+
* [[Vuur]]
schoonmaken
+
[[brand]],
stof
+
[[rook]],
fer en blik
+
[[vlam]],
doek / doekje
+
 
zeem
+
* [[Dieren]]
emmer
+
[[aaien]],
sop
+
[[bijten]],
wasmiddel
+
[[mand]],
uitspoelen
+
[[hol]],
ophangen
+
[[hok]],
dr
+
[[vogelnest]],
og
+
[[stal]],
 
+
[[kooi]],
 
+
[[poot]],
 
+
[[kop]],
afwassen
+
[[staart]],
ramenlappen
+
[[bek]],
bur
+
[[snavel]],
en
+
[[snuit]],
bur
+
 
en
+
* [[Huisdieren]]
buurman
+
[[hond]],
buurvr
+
[[blaffen]],
ouw
+
[[kat]],
buurmeisje
+
[[poes]],
buurjongen
+
[[miauwen]],
familie
+
[[kater]],
moeder
+
[[konijn]],
vader
+
[[marmot]],
mama / ma / mam
+
[[cavia]],
papa / pa / pap
+
[[vogel/ vogeltje]],
br
+
 
oer
+
* [[Tuin en park]]
zus
+
[[mus]],
oma
+
[[merel]],
opa
+
[[gans]],
gr
+
[[waggelen]],
ootmoeder
+
[[eend]],
gr
+
[[kwaken]],
ootvader
+
[[haas]],
oom
+
[[muis]],
tante
+
[[piepen]],
neef
+
[[mol]],
nicht
+
[[egel]],
foto
+
[[slak]],
straat & verkeer
+
[[vis]],
op straat
+
[[kikker]],
in de buurt
+
 
verkeer
+
* [[Kleine diertjes]]
stoep
+
[[vlieg]],
stoeprand
+
[[spin]],
weg
+
[[mug]],
autoweg
+
[[mier]],
fietspad
+
[[vlinder]],
fietspomp
+
[[lieveheersbeestje]],
motor
+
 
scooter
+
* [[Boerderij]]
br
+
[[kinderboerderij]],
ommer
+
[[boerderij]],
rijden
+
[[boer]],
rijbewijs
+
[[boerin]],
parker
+
[[hooi]],
en
+
[[koe]],
parkeerplaats
+
[[kalf]],
bus
+
[[geit]],
bushalte
+
[[bok]],
instappen
+
[[schaap]],
uitstappen
+
[[paard]],
tram
+
[[draven]],
metr
+
[[veulen]],
o
+
[[varken]],
taxi
+
[[big]],
vrachtauto
+
[[kip]],
helikopter
+
[[haan]],
hijskraan
+
[[kuiken]],
tractor
+
[[ezel]],
graafmachine
+
[[bos]],
druk (niet rustig)
+
[[eekhoorn]],
wachten
+
[[hert]],
oversteken
+
[[uil]],
zebrapad
+
[[vos]],
klaar
+
[[wolf]],
over
+
 
overkant
+
* [[Dierentuin]]
kruispunt
+
[[giraf]],
verkeersbor
+
[[tijger]],
d
+
[[krokodil]],
pijl
+
[[leeuw]],
veilig
+
[[aap]],
gor
+
[[olifant]],
del
+
[[slang]],
politie
+
[[zebra]],
bekeur
+
[[papegaai]],
en
+
[[beer]],
bekeuring
+
[[ijsbeer]],
botsen
+
[[schildpad]],
gevaarlijk
+
 
gevaar
+
* [[Planten]]
stoplicht
+
[[plant]],
pas op!
+
[[boom]],
op r
+
[[tak]],
eis
+
[[wortel]],
vakantie
+
[[bos]],
land
+
[[aarde (grond)]],
buitenland
+
[[grond (aarde)]],
r
+
 
eis
+
* [[Seizoenen & weer]]
r
+
[[weer]],
eizen
+
[[lucht]],
tr
+
[[wolk]],
ein
+
[[wind]],
station
+
[[zon]],
vliegen
+
[[herfst]],
vliegtuig
+
[[het regent]],
vliegveld
+
[[het waait]],
boot
+
[[blad / blaadje]],
schip
+
[[rood]],
var
+
[[bruin]],
en
+
[[geel]],
land (staat)
+
[[dwarrelen]],
aankomst
+
[[omwaaien]],
wer
+
[[plas]],
eld
+
[[paddestoel]],
zee
+
[[dennenboom]],
ber
+
[[dennenappel]],
g
+
[[kastanje]],
tent
+
[[eikel]],
natuur
+
[[winter]],
water
+
[[koud]],
druppel
+
[[het vriest]],
spr
+
[[ijs]],
oeien
+
[[sneeuw]],
spuiten
+
[[het sneeuwt]],
str
+
[[sneeuwpop]],
omen
+
[[wit]],
zinken
+
[[slee]],
drijven
+
[[schaatsen]],
vuur
+
[[schaats]],
brand
+
[[glijden]],
r
+
[[lente]],
ook
+
[[smelten]],
vlam
+
[[groeien]],
dier
+
[[zaadje]],
en
+
[[grond]],
aaien
+
[[bloem]],
bijten
+
[[steel]],
mand
+
[[paardebloem]],
hol
+
[[wei]],
hok
+
[[jonge dieren]],
vogelnest
+
[[pasgeboren]],
stal
+
[[zomer]],
kooi
+
[[warm]],
poot
+
[[de zon schijnt]],
kop
+
[[gras]],
staart
+
[[grasveld]],
bek
+
[[groen]],
snavel
+
[[roos]],
snuit
+
[[schelp]],
huisdier
+
[[strand]],
en
+
[[zand]],
hond
+
[[golf]]
blaf
 
fen
 
kat
 
poes
 
miauwen
 
kater
 
konijn
 
marmot
 
cavia
 
vogel/ vogeltje
 
tuin en park
 
mus
 
mer
 
el
 
gans
 
waggelen
 
eend
 
kwaken
 
haas
 
muis
 
piepen
 
mol
 
egel
 
slak
 
vis
 
kikker
 
kleine diertjes
 
vlieg
 
spin
 
mug
 
mier
 
vlinder
 
lieveheersbeestje
 
boer
 
derij
 
kinderboer
 
derij
 
boer
 
derij
 
boer
 
boerin
 
hooi
 
koe
 
kalf
 
geit
 
bok
 
schaap
 
paar
 
d
 
draven
 
veulen
 
varken
 
big
 
kip
 
haan
 
kuiken
 
ezel
 
bos
 
eekhoor
 
n
 
hert
 
uil
 
vos
 
wolf
 
dier
 
entuin
 
giraf
 
tijger
 
kr
 
okodil
 
leeuw
 
aap
 
olifant
 
slang
 
zebra
 
papegaai
 
beer
 
ijsbeer
 
schildpad
 
planten
 
plant
 
boom
 
tak
 
wortel
 
bos
 
aar
 
de (gr
 
ond)
 
gr
 
ond (aar
 
de)
 
==seizoenen & weer==
 
weer
 
lucht
 
wolk
 
wind
 
zon
 
herfst
 
het r
 
egent
 
het waait
 
blad / blaadje
 
rood
 
bruin
 
geel
 
dwarrelen
 
omwaaien
 
pla
 
paddestoel
 
dennenboom
 
dennenappel
 
kastanje
 
eikel
 
winter
 
koud
 
het vriest
 
ijs
 
sneeuw
 
het sneeuwt
 
sneeuwpop
 
wit
 
slee
 
schaatsen
 
schaats
 
glijden
 
lente
 
smelten
 
groeien
 
zaadje
 
grond
 
bloem
 
steel
 
paardenbloem
 
wei
 
jonge dieren
 
pasgeboren
 
zomer
 
warm
 
de zon schijnt
 
gras
 
grasveld
 
groen
 
roos
 
schelp
 
strand
 
zand
 
golf
 

Versie van 24 jan 2011 om 18:58


Deze woorden komen uit "De Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters" afgekort BAK
Ze vormen het fundament voor de opbouw van de woordenschat. Het gaat hier om de meest frequente woorden, woorden die zeer vaak gebruikt worden in de kleutergroepen, door leerkrachten, in boekjes en door Nederlandstalige kleuters. Deze woorden zijn frequent en algemeen, ze hebben een brede spreiding, dat wil zeggen dat ze in veel verschillende contexten en situaties voorkomen.


Terug naar:A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Algemeen

mens, baby, kind, jongen, meisje, man, vrouw, grote mensen, volwassen,

zijn, blijven, worden, veranderen, ding,

Sociale vaardigheden

dag (groet), doei/doeg, hai/hoi, hallo, goedemiddag, goedemorgen, tot straks, tot ziens, welterusten, op bezoek komen, opendoen, visite, hand / handje geven, heten, naam, kus / kusje, juf(frouw), moeder, mama / ma / mam, vader, papa / pa / pap, straks, terug, laat, naar huis, gaan, zwaaien, brengen, halen, komen, meegaan,

blij, fijn, gelukkig, graag – liever - liefst, heerlijk, leuk, lief, mooi, prachtig, vrolijk, bang, schrikken, eng, boos, verdrietig, erg (vervelend), naar (vervelend), vervelend, alleen, samen, gek, raar, gewoon, normaal, zuchten, huilen, traan, zakdoek, op schoot, troosten, pech hebben, geluk hebben,

hebben, geven, aan, voor, met, zonder, nemen, helpen, alsjeblieft / alstublieft, dank (je wel), aan de hand, ruzie, klap, au, bijten, duwen, trekken, vechten, knijpen, slaan, stompen, spugen, plagen, pesten, ophouden, zeg (tussenw.), stom (dom), dom, stout, flauw, pestkop, probleem oplossen, aankijken, goedmaken, ok (okee), eerste, aan de beurt, om de beurt, om beurten, op je beurt wachten, voor je beurt praten, een voor een, ik, mij, mijn, jij / je, jou, je / jouw, hij / ie, hem, zijn (bez.vnw), ze / zij, haar (pers. vnw), haar (bez. vnw), u, we / wij, ons, jullie, hen (pers. vnw), hun, allebei, samen, gezellig, alleen, ongezellig, allemaal, alletwee, alledrie, erbij horen, eigen, elkaar, helpen, meegaan, meedoen, meehelpen, zelf, zich, van (bezit), afpakken, terugbrengen, teruggeven, ieder, ieder, een, iemand, vriend / vriendje, schat (lief iemand), meisje, jongen, mevrouw, meneer, kennen, horen bij, houden van, lijken op, kietelen, kriebelen, grap, lachen, giechelen,

Lichaam

hoofd, borst, buik, rug, bil, schouder, arm, elleboog, hand, duim, pink, been, knie, voet, teen, nek, hals, keel, lijf, gezicht, wang, kin, wimper, wenkbrauw, mond, lip, tand, bot,

oog, kijken, zien, oor, horen, luisteren, verstaan, neus, ruiken, tong, proeven, vinger, huid, voelen, zacht, hard, glad, ruw,

Persoonlijke verzorging

voorkant, achterkant, haar / haren, kapper, vlecht, mooi, baard, kaal, snor, spiegel, kam, kammen, bril, bloot, in je blootje, aan, aankleden (zich), aandoen, aantrekken, opzetten (muts), aan hebben, dragen, uitdoen, uittrekken, uitkleden (zich), zich verkleden, verkleedkleren, kleren, stof, kledingstuk, broek, spijkerbroek, broekspijp, rok, jurk, hemd, onderbroek, T-shirt, sok, pyjama, schoen, paar (schoenen), laars / laarzen, slipper, slof, sandaal, want, trui, mouw, das (sjaal), muts, pet, hoed, jas, winterjas, regenjas, opendoen, dichtdoen, knoop (jas), knoop (veter), veter, elastiek, klittenband, rits, ritssluiting, strik, riem, maat, strak, los, wijd, passen, ketting, ring, armband, oorbel,

wassen, vies, schoon, bad, douche, douchen, water, kraan, koud, warm, heet, gloeiend, zeep, shampoo, uitspoelen, schuim, washand, spons, nat, kletsnat, doek, handdoek, afdrogen, droog, spiegel, kammen, kam, borstel, tandenborstel, tandpasta, poetsen, wc, wc-papier, afvegen, poepen, poep, doorspoelen, plassen, plas, pot / potje, luier,

pijn, zeer, verkouden, hoesten, zakdoek, niezen, buikpijn, over, geven, spugen, hoofdpijn, keelpijn, misselijk, pil, aspirine, dokter, dokterstas, prik, prikken, ziekenhuis, ziekenwagen, dood, levend, bloed, pleister, wond / wondje, beter (hersteld), gezond,

Eten en drinken

honger, eten, kauwen, happen, opeten, het is op, bord / bordje, schotel / schoteltje, kom, mes, vork, lepel, tafel dekken, tafelkleed, hap / hapje, stuk / stukje, tussendoortje, pap, brood, broodje, boterham, boter, kaas, pindakaas, worst, hagelslag, avondeten, soep, pannenkoek, rijst, macaroni, spaghetti, pizza, ei, vlees, biefstuk, gehakt, vis, kip, aardappel, patat, friet - frietjes, chips, kroket, mayonaise, appelmoes, yoghurt, vla, groente, sla, tomaat, wortel, spinazie, boon,

dorst, drinken, opdrinken, slok / slokje, beker, glas, fles, speen (baby), kop / kopje, pakje, schudden, rietje, morsen, sap, melk, chocomel - chocomelk - chocolademelk, koffie, thee, limonade, cola, sinas, bier,

appel, peer, banaan, sinaasappel, mandarijn, kiwi, citroen, meloen, aardbei, kers, framboos, druif, schil, rijp, rotten,

snoep - snoepje, lekkers, ijsje, lolly, likken, kauwgom, drop - dropje, chocolade, koek - koekje, cake, noot - nootje, pinda, suiker,

proeven, lusten, zin hebben in, proeven, lekker, vies, zoet, zout, zuur,

eten maken, pan, koekenpan, bakken, snijden, roeren, meel, mengen, zeef, schort, knoeien,

kopen, nieuw, boodschappen doen, portemonnee, geld, cent, goedkoop, duur, tas, boodschappentas, winkel, markt, slager, bakker, supermarkt, schap, boodschappenkar,

Op school

groep, juf(frouw), meester, kind, kleuter, leren (iets), school, gang, haakje, ophangen, kapstok, deur, kloppen (aankloppen), klas, lokaal, binnen, rij, achterblijven, stil (geluid), rustig, onrustig, bel, bord (school / keuze), kast, rek, kist, zak, mand, opruimen, opbergen, wegleggen, bewaren, vegen, kleed, hoek, stoel, kruk, plaats (plek), plek, muur, plaat, plantjes, water geven, gieter, gieten, knop / knopje, drukken, lamp / lampje, licht / lichtje, stekker, stopcontact,

tellen, dag (etmaal), gisteren, morgen, week, jaar, vandaag, morgen (ochtend), middag, kring, hulp / hulpje, kiezen, naast, vinger, opsteken, stilzitten,

Instructietaal/denktaal

aanwijzen, deze, die, dit, dat, gebruiken, voorlezen, plaat / plaatje, verhaal, versje, plaatje, zetten, leggen, werken, wijzen, proberen, het klopt, bijvoorbeeld, bekijken, uitkiezen, zelfstandig,

bedenken, idee, bedoelen, begrijpen, snappen, denken (aan), nadenken, geloven (aannemen), vinden (mening), misschien, volgens, eigenlijk, natuurlijk, waar (echt), zeker, vast (zeker), zomaar, vergeten, weten, (ge)makkelijk, moeilijk,

knikken, ja / jawel, wel, zo, nee, echt (heus), noemen, opletten, merken, vertellen, vragen, zeggen, fluister, en, praten, roepen, schreeuwen, kletsen, raden, raadsel,

moeten, mogen, willen, zullen, hoeven, nodig hebben / zijn, kunnen,

en, ook, of, maar (doch), toch, omdat, want, dus, als (indien), eerst …dan, eerst …daar, na, ver, der (voorts),

hoe, waarom, wie, wat, welk, waar,

werken, beginnen, bezig, door, gaan, klaar, af (klaar), afmaken, stoppen, fout, verkeerd, goed, goed zo!, keurig, slordig, prima, knap, lukken / het lukt,

spullen, afspreken, zorgen, aankomen (aanraken), afblijven, onvoorzichtig, oppassen, pas op!, waarschuwen, breken, breekbaar, kapotmaken, kapot, stuk, weg, kwijtraken, kwijt, jammer, vinden (terug),

klei, verf, hout, kurk, ijzer, plastic, lijm, plaksel, draad / draadje, naald, touw / touwtje, doos, deksel (doos), kraal, ketting rijgen, prullenbak, weggooien, schaar, werk / werkje, rommel, blik (doos), kleien, knippen, droogmaken, dichtmaken, vastmaken, opruimen, netjes, plakken, plakspullen, glimmen, maken (vervaardigen), prikken, scheuren, steken (plaatsen in), stempelen, stempel, vouwen,

tekenen, papier, potlood, plakband, puntenslijper, gum, tekening, punt (potlood), scherp, krijtje, kleur, en (ww), krassen, lijmkwast, verven, stift, dop,

schrijven, pen, woord, blad / blaadje (papier), brief, sturen (zenden), computer, letter, punt, lezen,

speelgoed, spel (spelen), spelen, bouwhoek, bouwen, blok, stapelen, toren, kasteel, brug, omver, beer, knuffel, auto, boek, kaft, opendoen, dichtdoen, bak, krat, berg, poppenkast, poppenhuis, poppenhoek (huishoek), pop, poppenwagen, wieg, kussen (het), lego, oprapen, puzzel, puzzelen, kassa, sticker, plakboek, plakkertje, plakplaatjes,

in ‘t echt, doen alsof, masker, ridder, directeur, boef, dief, politie, politieagent, politiepet, politiewagen, politiebureau, gevangenis, schieten, pistool, pang!, stop, kabouter, koning, koningin, deftig, boef, monster, reus, reusachtig, draak, dwerg, spook, fee, heks, bezem, bezemsteel, toveren, prins, prinses, troon,

blauw, bruin, geel, goud, grijs, groen, oranje, paars, rood, roze, wit, zilver, zwart, kleur, kleuren (ww), verkleuren,

fluit, gitaar, piano, toeter, trommel, fluiten, zingen, meezingen, piepen, klinken, geluid, lawaai, herrie, muziek, liedje, tik (klap), cd / dvd,

spelen, liggen, staan, stilstaan, zitten, lopen, hollen, rennen, stappen, huppelen, stampen, sloffen, stap, langzaam, gymnastiek, gymmen, gymspullen, balk, op een rij, optillen, bal, rollen, gooien, vangen, mis, vast, los, loslaten, terug, voetbal, voetballen, streep, schoppen, stoten, tegen (plaats), buiten, durven, spannend, stoer, sterk, slap, klimmen, klimrek, boven, bovenop, hoog, omhoog, beneden, er, op, eraf, springen, hop / hup, hupsakee, naast, hangen, op z’n kop, ondersteboven, rechtop, afgaan, gevaarlijk, voorzichtig, vallen, afvallen, grond, pijn, kruipen, sluipen, hut, tent, in, uit, op, onder, door, doorheen, tussen, erin, steen, stok, speeltuin, wip, op en neer, schommel, heen en weer, draaimolen, draaien, ronddraaien, kar, step, fiets, fietsen, stuur, rijden, wagen, wiel, trekken, kiepen, omkiepen, botsen, botsing, omdraaien, omvallen, zand, zandbak, zandvorm, vullen, schep, scheppen, legen, afkloppen (zand), zwemmen, badpak, bikini, plons, spetter, en, rand, kant, diep, het ondiepe, spelletje, verstoppen, zoeken, knikker, knikkeren, springtouw, touwtje springen,

Feest

jarig, verjaardag, verjaardagsfeest, jarige job, feestvieren, hoera, feesthoed, versieren, versiering, slinger, ballon, blazen, pakje, uitpakken, inpakken, cadeau, krijgen, verrassing, bedankt!, uitdelen, pakken, taart, kaars / kaarsje, aansteken, branden, uitblazen,

circus, circustent, woonwagen, clown, clownsneus, dansen, film, kaartje, klappen, vlag,

Kerstmis, kerstfeest, kerstboom, kerstbal, kerstman, kerstliedje, kerstklok, kribbe, engel, baby, geboren, herder,

Sint / Sinterklaas, vijf december, sinterklaasfeest, sinterklaasliedje, staf, mijter, peper, noot, strooien, Piet / Zwarte piet, Stoomboot,

Rekenen - vergelijken - ruimte en tijd

tellen, nummer, keer, één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, eerste, tweede, derde, vierde, allebei, alletwee, alledrie, allemaal, elk, ieder, iedereen, niemand, half, heel, helemaal, hoeveel, geen, niets, niks, een paar, heleboel, zoveel, alles,

als, zoals, hetzelfde, anders, soort, heel (erg), weinig – minder - minst, veel – meer - meest, goed – beter - best, groot – groter - grootst, dik – dikker - dikst, dun – dunner - dunst, klein – kleiner - kleinst, hoog - hoger - hoogst, kort - korter - kortst, lang - langer - langst, leeg - leger - leegst, vol - voller - volst, licht - lichter - lichtst, (groter etc.) dan, even groot, even klein, evenveel, meten, precies, te groot, te klein, te hoog, te kort, te veel,

waar, hier, daar, ergens, nergens, overal, voor, vooruit, achter, achteruit, beneden, boven, opzij, omhoog, omlaag, bovenop, bovenin, onder, onderin, onderaan, midden (znw), middenin, bij, naast, tegen, af, tussen, overheen, eraan, erbij, erbij kunnen, andersom, neerleggen, neerzetten,

waarheen, waar naartoe, dichtbij / dichterbij /, dichtstbij, ver - verder - verst, ver weg, naar, naartoe, heen, over, langs, tot, kant, links, rechts, rechtdoor,

vorm, rond, plat, bol, cirkel, driehoek, lijn, punt, streep, stip, vierkant, vlak,

tijd, wanneer?, altijd, steeds, soms, vaak, nooit, voor, voordat, na, nadat, klok, uur, dag, week, jaar, kalender, morgen, ochtend, middag, avond, dag, licht, zon, wakker, nacht, donker, maan, ster, slapen, moe, slaap, dromen, laat - later - laatst, vandaag, nu / nou, morgen, gisteren, toen, volgend, vorig, jong, oud, zo (dadelijk), dadelijk, straks, gauw, meteen, later, snel, gauw, hard (snel), vlug, daarna, daarvoor, duren, even, eindelijk, pas (kort geleden), net, al (reeds), bijna, terwijl, tegelijk, weer (nog eens), opeens, plotseling, ineens,

In en om het huis

wonen, huis, flat, thuis, kamer, woonkamer, bank, gordijn, tafel, tafelkleed, vaas, bos bloemen, stoel, trap, slaapkamer, bed, kussen, deken, laken, dekbed, wieg, keuken, koelkast, badkamer, boekenkast, gang, kapstok, radio, televisie, telefoon, telefoonnummer, telefoonboek, (op)bellen, krant, brief, brievenbus, kachel, verwarming, zolder, kelder, deur, sleutel, slot, op slot, raam, dak, schoorsteen, garage, tuin, hek, schuur,

metselen, behangen, schoonmaken, stoffer en blik, doek / doekje, zeem, emmer, sop, wasmiddel, uitspoelen, ophangen, afdrogen, afwassen, ramenlappen,

buren, buurman, buurvrouw, buurmeisje, buurjongen,

moeder, vader, mama / ma / mam, papa / pa / pap, broer, zus, oma, opa, grootmoeder, grootvader, oom, tante, neef, nicht, foto,

Straat & verkeer

in de buurt, verkeer, stoep, stoeprand, weg, autoweg, fietspad, fietspomp, motor, scooter, brommer, rijden, rijbewijs, parkeren, parkeerplaats, bus, bushalte, instappen, uitstappen, tram, metro, taxi, vrachtauto, helikopter, hijskraan, tractor, graafmachine, druk (niet rustig), wachten, oversteken, zebrapad, klaar-over, overkant, kruispunt, verkeersbord, pijl, veilig, gordel, politie, bekeuren, bekeuring, botsen, gevaarlijk, gevaar, stoplicht, pas op!,

vakantie, land, buitenland, reis, reizen, trein, station, vliegen, vliegtuig, vliegveld, boot, schip, varen, land (staat), aankomst, wereld, zee, berg, tent,

Natuur

druppel, sproeien, spuiten, stromen, zinken, drijven,

brand, rook, vlam,

aaien, bijten, mand, hol, hok, vogelnest, stal, kooi, poot, kop, staart, bek, snavel, snuit,

hond, blaffen, kat, poes, miauwen, kater, konijn, marmot, cavia, vogel/ vogeltje,

mus, merel, gans, waggelen, eend, kwaken, haas, muis, piepen, mol, egel, slak, vis, kikker,

vlieg, spin, mug, mier, vlinder, lieveheersbeestje,

kinderboerderij, boerderij, boer, boerin, hooi, koe, kalf, geit, bok, schaap, paard, draven, veulen, varken, big, kip, haan, kuiken, ezel, bos, eekhoorn, hert, uil, vos, wolf,

giraf, tijger, krokodil, leeuw, aap, olifant, slang, zebra, papegaai, beer, ijsbeer, schildpad,

plant, boom, tak, wortel, bos, aarde (grond), grond (aarde),

weer, lucht, wolk, wind, zon, herfst, het regent, het waait, blad / blaadje, rood, bruin, geel, dwarrelen, omwaaien, plas, paddestoel, dennenboom, dennenappel, kastanje, eikel, winter, koud, het vriest, ijs, sneeuw, het sneeuwt, sneeuwpop, wit, slee, schaatsen, schaats, glijden, lente, smelten, groeien, zaadje, grond, bloem, steel, paardebloem, wei, jonge dieren, pasgeboren, zomer, warm, de zon schijnt, gras, grasveld, groen, roos, schelp, strand, zand, golf