A.R. Vermeer

Uit woorden.wiki.kennisnet.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Dr. A.R. Vermeer geboren op ........in .............

Verbonden aan de UHD Faculteit Geesteswetenschappen (v/h Communicatie & Cultuur, v/h Letteren), Opleidingsdirecteur Communicatie- en Informatiewetenschappen, Universiteit van Tilburg Postbus 90153, 5000LE Tilburg, kamer D428, email: anne.vermeer@uvt.nl

Studeerde na de Pedagogische Academie in Dordrecht en Amsterdam Nederlands aan de VU en Algemene Taalwetenschap aan de UvA. Werkte in 1980/81 aan de UvA, en als OETC-coördinator in het Amsterdamse basisonderwijs. Is sinds 1981 universitair (hoofd)docent bij de Faculteit Geesteswetenschappen (departement: Communicatie- en Informatiewetenschappen) aan de Universiteit van Tilburg. Geeft onderwijs in en doet onderzoek op het gebied van tweede-taalverwerving van en tweede-taalonderwijs aan kinderen.

  • Promoveerde in 1986 op Tempo en struktuur van tweede-taalverwerving bij Turkse en Marokkaanse kinderen.
  • Ontwikkelde, samen met Ludo Verhoeven (KUN), de TAK, diagnostische toetsen Nederlands voor allochtone en autochtone kinderen in de onder- en bovenbouw van het basisonderwijs (2001 (oorspronkelijk 1986), 1993),
  • schreef met hem ook Diagnose van kindertaal (1989) en Taalvaardigheid in de Bovenbouw (1996).
  • Ontwikkelde met Xaf Lasomer (Steunpunt Edukatie Molukkers) de Woordenschattoets Moluks Maleis en de Streefwoordenlijst Moluks Maleis (1990). *Schreef met Walter Schrooten (KULeuven) een boek over de frequentie en diversiteit van het woordaanbod in boeken en interactie op school, Woorden in het basisonderwijs: 15.000 woorden aangeboden aan leerlingen (1994).
  • Was co-redacteur van het Handboek Intercultureel Onderwijs (1986-1990).
  • Voerde met René Appel (UvA) een langlopend onderzoek uit naar de optimalisering van de woordenschatverwerving van allochtone kinderen op de basisschool (Woordenschat en taalonderwijs aan allochtone kinderen, 1997).
  • Schreef met hem ook een tweetal handboeken over tweede-taalverwerving: Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs (Coutinho, 1994) en Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs (Meulenhoff, 1995), waarvan in 2005 een geheel herziene versie verscheen (Kuiken & Vermeer, red. 2005).
  • Verbleef in 1991 met het hele gezin in Ottawa, Canada (Carleton University), en deed daar onderzoek naar immersie- en ESL-onderwijs en de taalvaardigheid Nederlands van tweede-generatie immigrantenkinderen.


Houdt van onderwijs, doet graag onderzoek, werkt 32 uur en heeft dus de ideale baan. Verbouwt veel in grote moestuin en dito boerderij, met schapen, kippen, poezen, en bijen. Heeft twee (inmiddels afgestudeerde) kinderen. Speelt graag cello in kleine bezetting, momenteel in een piano- en een strijkkwartet.