Hints

Uit woorden.wiki.kennisnet.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Zeker bij langere woorden is het leuk om met "Hints" het woord uit te beelden. (aantal lettergrepen, eerste lettergreep, klinkt als,...)