In: Toegepaste taalwetenschap in artikelen, jrg. 50 , nr. 3, p. 57-72

Uit woorden.wiki.kennisnet.nl
Ga naar: navigatie, zoeken

Woordenschatontwikkeling allochtone kleuters.
Helm, L. van der 1994; p. 57-72
in: Toegepaste taalwetenschap in artikelen, jrg. 50 , nr. 3

Vraagstelling

In dit onderzoek is nagegaan wat het effect is van het gestructureerde en planmatige woordenschatprogramma 'Taalplan Kleuters' op de woordenschatontwikkeling van allochtone kleuters.

Resultaten

De resultaten op programmagebonden en programmaonafhankelijke toetsen voor actieve en passieve woordenschat zijn vergeleken met de resultaten bij kleuters die minder planmatige en gestructureerde woordenschatprogramma's aangeboden krijgen. Het gaat daarbij om 'Knoop het in je oren' voor vierjarigen en 'Laat wat van je horen' voor vijfjarigen.

Conclusies

Voor zowel de vierjarige als de vijfjarige kleuters geldt dat alle groepen na de woordenschatprogramma's vooruitgaan op de verschillende toetsen. Het effect is echter groter bij de groepen die 'Taalplan Kleuters' hebben gekregen.

Verklaringen

Verklaringen waarom kleuters meer woorden leren met 'Taalplan Kleuters' zijn de systematischer inzet, de grotere tijdsinvestering, het grotere aanbod van woorden en de frequentere herhaling van de woorden.

Auteurs

De beschrijvingen van de onderzoeken in het basisonderwijs uit de periode 1988 tot en met 2003 zijn geschreven door Ineke Jongen, Brigit Triesscheijn en Machteld Verhelst onder eindredactie van Helge Bonset, Amos van Gelderen en Mariëtte Hoogeveen.