Percentage

Uit woorden.wiki.kennisnet.nl
Ga naar:navigatie, zoeken

Rekenen groep 8


Decimaal


Decimaal  • percentage is een getal. Het geeft aan om hoeveel honderdste deel het gaat. Dat wil zeggen: om hoeveel procent het gaat. In jam zit een groot percentage suiker.


  • De score is het aantal punten dat behaald is bij een wedstrijd of een toets. Halverwege de wedstrijd was de score 2-1 voor onze club.
  • Het gemiddelde je krijgt het gemiddelde van twee getallen als je ze bij elkaar optelt. Daarna deel je ze door twee. Voor het gemiddelde van drie getallen tel je drie getallen bij elkaar op en deel je ze door drie. Het gemiddelde van 2 en 6 is 4.