Groep 1 op thema: verschil tussen versies

Uit woorden.wiki.kennisnet.nl
Ga naar:navigatie, zoeken
 
(10 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{Hoofdpagina/Portalen}}
+
{{Hoofdpagina/Portalen}}
  
 
Deze woorden komen uit "De '''B'''asiswoordenlijst '''A'''msterdamse '''K'''leuters" afgekort '''BAK'''   
 
Deze woorden komen uit "De '''B'''asiswoordenlijst '''A'''msterdamse '''K'''leuters" afgekort '''BAK'''   
Regel 5: Regel 5:
 
<BR>  
 
<BR>  
 
----
 
----
Ze vormen het fundament voor de opbouw van de woordenschat. Het gaat hier om de meest frequente woorden, woorden die zeer vaak gebruikt worden in de kleutergroepen, door leerkrachten, in boekjes en door Nederlandstalige kleuters. Deze woorden zijn frequent en algemeen, ze hebben een brede spreiding, dat wil zeggen dat ze in veel verschillende contexten en situaties voorkomen.
+
Ze vormen het fundament voor de opbouw van de woordenschat. Het gaat hier om de meest frequente woorden, woorden die zeer vaak gebruikt worden in de kleutergroepen, door leerkrachten, in boekjes en door Nederlandstalige kleuters. Deze woorden zijn frequent en algemeen, ze hebben een brede spreiding, dat wil zeggen dat ze in veel verschillende contexten en situaties voorkomen. De in blauw aangegeven woorden verwijzen naar een verdere beschrijving en [[:Categorie:Pictogram| pictogram]] of andere afbeelding.
 
----
 
----
  
Regel 17: Regel 17:
  
  
 +
==Algemeen==
 +
===[[Mensen]]===
 +
[[mens]],
 +
[[baby]],
 +
[[kind]],
 +
[[jongen]],
 +
[[meisje]],
 +
[[man]],
 +
[[vrouw]],
 +
[[grote mensen]],
 +
[[volwassen]],
 +
 
 +
===[[Werkwoorden]]===
 +
[[zijn]],
 +
[[blijven]],
 +
[[worden]],
 +
[[veranderen]],
 +
[[ding]],
 +
 
 +
==Sociale vaardigheden==
 +
===[[Groeten - welkom & afscheid]]===
 +
[[dag (groet)]],
 +
[[doei/doeg]],
 +
[[hai/hoi]],
 +
[[hallo]],
 +
[[goedemiddag]],
 +
[[goedemorgen]],
 +
[[tot straks]],
 +
[[tot ziens]],
 +
[[welterusten]],
 +
[[op bezoek komen]],
 +
[[opendoen]],
 +
[[visite]],
 +
[[hand / handje geven]],
 +
[[heten]],
 +
[[naam]],
 +
[[kus / kusje]],
 +
[[juf(frouw)]],
 +
[[moeder]],
 +
[[mama / ma / mam]],
 +
[[vader]],
 +
[[papa / pa / pap]],
 +
[[straks]],
 +
[[terug]],
 +
[[laat]],
 +
[[naar huis]],
 +
[[gaan]],
 +
[[zwaaien]],
 +
[[brengen]],
 +
[[halen]],
 +
[[komen]],
 +
[[meegaan]],
 +
 
 +
===[[Gevoelens]]===
 +
[[blij]],
 +
[[fijn]],
 +
[[gelukkig]],
 +
[[graag – liever - liefst]],
 +
[[heerlijk]],
 +
[[leuk]],
 +
[[lief]],
 +
[[mooi]],
 +
[[prachtig]],
 +
[[vrolijk]],
 +
[[bang]],
 +
[[schrikken]],
 +
[[eng]],
 +
[[boos]],
 +
[[verdrietig]],
 +
[[erg (vervelend)]],
 +
[[naar (vervelend)]],
 +
[[vervelend]],
 +
[[alleen]],
 +
[[samen]],
 +
[[gek]],
 +
[[raar]],
 +
[[gewoon]],
 +
[[normaal]],
 +
[[zuchten]],
 +
[[huilen]],
 +
[[traan]],
 +
[[zakdoek]],
 +
[[op schoot]],
 +
[[troosten]],
 +
[[pech hebben]],
 +
[[geluk hebben]],
 +
 
 +
===[[Omgaan met elkaar]]===
 +
[[hebben]],
 +
[[geven]],
 +
[[aan]],
 +
[[voor]],
 +
[[met]],
 +
[[zonder]],
 +
[[nemen]],
 +
[[helpen]],
 +
[[alsjeblieft / alstublieft]],
 +
[[dank (je wel)]],
 +
[[aan de hand]],
 +
[[ruzie]],
 +
[[klap]],
 +
[[au]],
 +
[[bijten]],
 +
[[duwen]],
 +
[[trekken]],
 +
[[vechten]],
 +
[[knijpen]],
 +
[[slaan]],
 +
[[stompen]],
 +
[[spugen]],
 +
[[plagen]],
 +
[[pesten]],
 +
[[ophouden]],
 +
[[zeg (tussenw.)]],
 +
[[stom (dom)]],
 +
[[dom]],
 +
[[stout]],
 +
[[flauw]],
 +
[[pestkop]],
 +
[[probleem oplossen]],
 +
[[aankijken]],
 +
[[goedmaken]],
 +
[[ok (okee)]],
 +
[[eerste]],
 +
[[aan de beurt]],
 +
[[om de beurt]],
 +
[[om beurten]],
 +
[[op je beurt wachten]],
 +
[[voor je beurt praten]],
 +
[[een voor een]],
 +
[[ik]],
 +
[[mij]],
 +
[[mijn]],
 +
[[jij / je]],
 +
[[jou]],
 +
[[je / jouw]],
 +
[[hij / ie]],
 +
[[hem]],
 +
[[zijn (bez.vnw)]],
 +
[[ze / zij]],
 +
[[haar (pers. vnw)]],
 +
[[haar (bez. vnw)]],
 +
[[u]],
 +
[[we / wij]],
 +
[[ons]],
 +
[[jullie]],
 +
[[hen (pers. vnw)]],
 +
[[hun]],
 +
[[allebei]],
 +
[[samen]],
 +
[[gezellig]],
 +
[[alleen]],
 +
[[ongezellig]],
 +
[[allemaal]],
 +
[[alletwee]],
 +
[[alledrie]],
 +
[[erbij horen]],
 +
[[eigen]],
 +
[[elkaar]],
 +
[[helpen]],
 +
[[meegaan]],
 +
[[meedoen]],
 +
[[meehelpen]],
 +
[[zelf]],
 +
[[zich]],
 +
[[van (bezit)]],
 +
[[afpakken]],
 +
[[terugbrengen]],
 +
[[teruggeven]],
 +
[[ieder]],
 +
[[iedereen]],
 +
[[iemand]],
 +
[[vriend / vriendje]],
 +
[[schat (lief iemand)]],
 +
[[meisje]],
 +
[[jongen]],
 +
[[mevrouw]],
 +
[[meneer]],
 +
[[kennen]],
 +
[[horen bij]],
 +
[[houden van]],
 +
[[lijken op]],
 +
[[kietelen]],
 +
[[kriebelen]],
 +
[[grap]],
 +
[[lachen]],
 +
[[giechelen]],
  
algemeen / mensen
+
==Lichaam==
mens
+
===[[Lichaamsdelen]]===
baby
+
[[hoofd]],  
kind
+
[[borst]],  
jongen
+
[[buik]],  
meisje
+
[[rug]],
man
+
[[bil]],
vr
+
[[schouder]],
ouw
+
[[arm]],
gr
+
[[elleboog]],
ote mensen
+
[[hand]],
zijn
+
[[duim]],
blijven
+
[[pink]],
wor
+
[[been]],
den
+
[[knie]],
verander
+
[[voet]],
en
+
[[teen]],
ding
+
[[nek]],
sociale vaardigheden
+
[[hals]],
gr
+
[[keel]],
oeten, welkom &
+
[[lijf]],
afscheid
+
[[gezicht]],
dag (gr
+
[[wang]],
oet)
+
[[kin]],
doei/doeg
+
[[wimper]],
hai/hoi
+
[[wenkbrauw]],
hallo
+
[[mond]],
goedemiddag
+
[[lip]],
goedemor
+
[[tand]],
gen
+
[[bot]],
tot straks
 
tot ziens
 
welterusten
 
op bezoek komen
 
opendoen
 
visite
 
hand / handje geven
 
heten
 
naam
 
kus / kusje
 
juf(fr
 
ouw)
 
moeder
 
mama / ma / mam
 
vader
 
papa / pa / pap
 
straks
 
terug
 
laat
 
naar huis
 
gaan
 
zwaaien
 
br
 
engen
 
halen
 
komen
 
meegaan
 
gevoelens
 
blij
 
fijn
 
gelukkig
 
graag, liever
 
, liefst
 
heerlijk
 
leuk
 
lief
 
mooi
 
prachtig
 
vr
 
olijk
 
bang
 
schrikken
 
eng
 
boos
 
ver
 
drietig
 
er
 
g (vervelend)
 
naar (vervelend)
 
vervelend
 
alleen
 
samen
 
gek
 
raar
 
gewoon
 
normaal
 
zuchten
 
huilen
 
traan
 
zakdoek
 
op schoot
 
tr
 
oosten
 
pech hebben
 
geluk hebben
 
omgaan met elkaar
 
hebben
 
geven
 
aan
 
voor
 
met
 
zonder
 
nemen
 
helpen
 
alsjeblieft / alstublieft
 
dank (je wel)
 
aan de hand
 
ruzie
 
klap
 
au
 
bijten
 
duwen
 
tr
 
ekken
 
vechten
 
knijpen
 
slaan
 
stompen
 
spugen
 
plagen
 
pesten
 
ophouden
 
zeg (tussenw
 
.)
 
stom (dom)
 
dom
 
stout
 
flauw
 
pestkop
 
pr
 
obleem oplossen
 
aankijken
 
goedmaken
 
ok (okee)
 
eerste
 
aan de beurt
 
om de beurt
 
om beurten
 
op je beurt wachten
 
voor je beurt praten
 
een voor een
 
ik
 
mij
 
mijn
 
jij / je
 
jou
 
je / jouw
 
hij / ie
 
hem
 
zijn (bez.vnw)
 
ze / zij
 
haar (pers. vnw)
 
haar (bez. vnw)
 
u
 
we / wij
 
ons
 
jullie
 
hen (pers. vnw)
 
hun
 
allebei
 
samen
 
gezellig
 
alleen
 
ongezellig
 
allemaal
 
alletwee
 
alledrie
 
erbij hor
 
en
 
eigen
 
elkaar
 
helpen
 
meegaan
 
meedoen
 
meehelpen
 
zelf
 
zich
 
van (bezit)
 
afpakken
 
terugbr
 
engen
 
teruggeven
 
ieder
 
ieder
 
een
 
iemand
 
vriend / vriendje
 
schat (lief iemand)
 
meisje
 
jongen
 
mevr
 
ouw
 
meneer
 
kennen
 
hor
 
en bij
 
houden van
 
lijken op
 
kietelen
 
kriebelen
 
grap
 
lachen
 
giechelen
 
lichaam
 
lichaamsdelen
 
hoofd
 
borst
 
buik
 
rug
 
bil
 
schouder
 
arm
 
elleboog
 
hand
 
duim
 
pink
 
been
 
knie
 
voet
 
teen
 
nek
 
hals
 
keel
 
lijf
 
gezicht
 
wang
 
kin
 
wimper
 
wenkbrauw
 
mond
 
lip
 
tand
 
bot
 
zintuigen
 
oog
 
kijken
 
zien
 
oor
 
hor
 
en
 
luister
 
en
 
verstaan
 
neus
 
ruiken
 
tong
 
pr
 
oeven
 
vinger
 
huid
 
voelen
 
zacht
 
har
 
d
 
glad
 
ruw
 
eruitzien / kleren
 
voorkant
 
achterkant
 
haar / har
 
en
 
kapper
 
vlecht
 
mooi
 
baar
 
d
 
kaal
 
snor
 
spiegel
 
kam
 
kammen
 
bril
 
bloot
 
in je blootje
 
aan
 
aankleden (zich)
 
aandoen
 
aantr
 
ekken
 
opzetten (muts)
 
aan hebben
 
dragen
 
uitdoen
 
uittr
 
ekken
 
uitkleden (zich)
 
zich verkleden
 
verkleedkler
 
en
 
kler
 
en
 
stof
 
kledingstuk
 
br
 
oek
 
spijkerbr
 
oek
 
br
 
oekspijp
 
r
 
ok
 
jurk
 
hemd
 
onderbr
 
oek
 
T
 
-shirt
 
sok
 
pyjama
 
schoen
 
paar (schoenen)
 
laars / laarzen
 
slipper
 
slof
 
sandaal
 
want
 
trui
 
mouw
 
das (sjaal)
 
muts
 
pet
 
hoed
 
jas
 
winterjas
 
r
 
egenjas
 
opendoen
 
dichtdoen
 
knoop (jas)
 
knoop (veter)
 
veter
 
elastiek
 
klittenband
 
rits
 
ritssluiting
 
strik
 
riem
 
maat
 
strak
 
los
 
wijd
 
passen
 
ketting
 
ring
 
armband
 
oorbel
 
wassen en plassen
 
wassen
 
vies
 
schoon
 
bad
 
douche
 
douchen
 
water
 
kraan
 
koud
 
warm
 
heet
 
gloeiend
 
zeep
 
shampoo
 
  
 
+
===[[Zintuigen]]===
 
+
[[oog]],
uitspoelen
+
[[kijken]],
schuim
+
[[zien]],
washand
+
[[oor]],
spons
+
[[horen]],
nat
+
[[luisteren]],
kletsnat
+
[[verstaan]],
doek
+
[[neus]],
handdoek
+
[[ruiken]],
afdr
+
[[tong]],
ogen
+
[[proeven]],
dr
+
[[vinger]],
oog
+
[[huid]],
spiegel
+
[[voelen]],
kammen
+
[[zacht]],
kam
+
[[hard]],
borstel
+
[[glad]],
tandenborstel
+
[[ruw]],
tandpasta
+
 
poetsen
+
==Persoonlijke verzorging==
wc
+
===[[Eruitzien / kleren]]===
wc-papier
+
[[voorkant]],
afvegen
+
[[achterkant]],
poepen
+
[[haar / haren]],
poep
+
[[kapper]],
doorspoelen
+
[[vlecht]],
plassen
+
[[mooi]],
plas
+
[[baard]],
pot / potje
+
[[kaal]],
luier
+
[[snor]],
ziek
+
[[spiegel]],
pijn
+
[[kam]],
zeer
+
[[kammen]],
verkouden
+
[[bril]],
hoesten
+
[[bloot]],
zakdoek
+
[[in je blootje]],
niezen
+
[[aan]],
buikpijn
+
[[aankleden (zich)]],
over
+
[[aandoen]],
geven
+
[[aantrekken]],
spugen
+
[[opzetten (muts)]],
hoofdpijn
+
[[aan hebben]],
keelpijn
+
[[dragen]],
misselijk
+
[[uitdoen]],
pil
+
[[uittrekken]],
aspirine
+
[[uitkleden (zich)]],
dokter
+
[[zich verkleden]],
dokterstas
+
[[verkleedkleren]],
prik
+
[[kleren]],
prikken
+
[[stof]],
ziekenhuis
+
[[kledingstuk]],
ziekenwagen
+
[[broek]],
dood
+
[[spijkerbroek]],
levend
+
[[broekspijp]],
bloed
+
[[rok]],
pleister
+
[[jurk]],
wond / wondje
+
[[hemd]],
beter (hersteld)
+
[[onderbroek]],
gezond
+
[[T-shirt]],
eten en drinken
+
[[sok]],
eten
+
[[pyjama]],
honger
+
[[schoen]],
eten
+
[[paar (schoenen)]],
kauwen
+
[[laars / laarzen]],
happen
+
[[slipper]],
opeten
+
[[slof]],
het is op
+
[[sandaal]],
bor
+
[[want]],
d / bor
+
[[trui]],
dje
+
[[mouw]],
schotel / schoteltje
+
[[das (sjaal)]],
kom
+
[[muts]],
mes
+
[[pet]],
vork
+
[[hoed]],
lepel
+
[[jas]],
tafel dekken
+
[[winterjas]],
tafelkleed
+
[[regenjas]],
hap / hapje
+
[[opendoen]],
stuk / stukje
+
[[dichtdoen]],
tussendoortje
+
[[knoop (jas)]],
pap
+
[[knoop (veter)]],
br
+
[[veter]],
ood
+
[[elastiek]],
br
+
[[klittenband]],
oodje
+
[[rits]],
boterham
+
[[ritssluiting]],
boter
+
[[strik]],
kaas
+
[[riem]],
pindakaas
+
[[maat]],
worst
+
[[strak]],
hagelslag
+
[[los]],
avondeten
+
[[wijd]],
soep
+
[[passen]],
pannenkoek
+
[[ketting]],
rijst
+
[[ring]],
macar
+
[[armband]],
oni
+
[[oorbel]],
spaghetti
+
 
pizza
+
===[[Wassen en plassen]]===
ei
+
[[wassen]],
vlees
+
[[vies]],
biefstuk
+
[[schoon]],
gehakt
+
[[bad]],
vis
+
[[douche]],
kip
+
[[douchen]],
aar
+
[[water]],
dappel
+
[[kraan]],
patat
+
[[koud]],
friet, frietjes
+
[[warm]],  
chips
+
[[heet]],
kr
+
[[gloeiend]],
oket
+
[[zeep]],
mayonaise
+
[[shampoo]],
appelmoes
+
[[uitspoelen]],
yoghurt
+
[[schuim]],
vla
+
[[washand]],
gr
+
[[spons]],
oente
+
[[nat]],
sla
+
[[kletsnat]],
tomaat
+
[[doek]],
wortel
+
[[handdoek]],
spinazie
+
[[afdrogen]],
boon
+
[[droog]],
drinken
+
[[spiegel]],
dorst
+
[[kammen]],
drinken
+
[[kam]],
opdrinken
+
[[borstel]],
slok / slokje
+
[[tandenborstel]],
beker
+
[[tandpasta]],
glas
+
[[poetsen]],
fles
+
[[wc]],
speen (baby)
+
[[wc-papier]],
kop / kopje
+
[[afvegen]],
pakje
+
[[poepen]],
schudden
+
[[poep]],
rietje
+
[[doorspoelen]],
morsen
+
[[plassen]],
sap
+
[[plas]],
melk
+
[[pot / potje]],
chocomel / chocomelk
+
[[luier]],
/ chocolademelk
+
 
koffie
+
===[[Ziek]]===
thee
+
[[pijn]],
limonade
+
[[zeer]],
cola
+
[[verkouden]],
sinas
+
[[hoesten]],
bier
+
[[zakdoek]],
fruit
+
[[niezen]],
appel
+
[[buikpijn]],
peer
+
[[over]],
banaan
+
[[geven]],
sinaasappel
+
[[spugen]],
mandarijn
+
[[hoofdpijn]],
kiwi
+
[[keelpijn]],
citr
+
[[misselijk]],
oen
+
[[pil]],
meloen
+
[[aspirine]],
aar
+
[[dokter]],
dbei
+
[[dokterstas]],
kers
+
[[prik]],
framboos
+
[[prikken]],
druif
+
[[ziekenhuis]],
schil
+
[[ziekenwagen]],
rijp
+
[[dood]],
r
+
[[levend]],
otten
+
[[bloed]],
snoep
+
[[pleister]],
snoep / snoepje
+
[[wond / wondje]],
lekkers
+
[[beter (hersteld)]],
ijsje
+
[[gezond]],
lolly
+
 
likken
+
==Eten en drinken==
kauwgom
+
===[[Eten]]===
dr
+
[[honger]],
op / dr
+
[[eten]],
opje
+
[[kauwen]],
chocolade
+
[[happen]],
koek / koekje
+
[[opeten]],
cake
+
[[het is op]],
noot / nootje
+
[[bord / bordje]],
pinda
+
[[schotel / schoteltje]],
suiker
+
[[kom]],
smaken
+
[[mes]],
pr
+
[[vork]],
oeven
+
[[lepel]],
lusten
+
[[tafel dekken]],
zin hebben in
+
[[tafelkleed]],
pr
+
[[hap / hapje]],
oeven
+
[[stuk / stukje]],
lekker
+
[[tussendoortje]],
vies
+
[[pap]],
zoet
+
[[brood]],
zout
+
[[broodje]],
zuur
+
[[boterham]],
koken
+
[[boter]],
eten maken
+
[[kaas]],
pan
+
[[pindakaas]],
koekenpan
+
[[worst]],
bakken
+
[[hagelslag]],
snijden
+
[[avondeten]],
r
+
[[soep]],
oer
+
[[pannenkoek]],
en
+
[[rijst]],
meel
+
[[macaroni]],
mengen
+
[[spaghetti]],
zeef
+
[[pizza]],
schort
+
[[ei]],
knoeien
+
[[vlees]],
boodschappen doen
+
[[biefstuk]],
kopen
+
[[gehakt]],
nieuw
+
[[vis]],
boodschappen doen
+
[[kip]],
portemonnee
+
[[aardappel]],
geld
+
[[patat]],
cent
+
[[friet - frietjes]],
goedkoop
+
[[chips]],
duur
+
[[kroket]],
tas
+
[[mayonaise]],
boodschappentas
+
[[appelmoes]],
winkel
+
[[yoghurt]],
markt
+
[[vla]],
slager
+
[[groente]],
bakker
+
[[sla]],
supermarkt
+
[[tomaat]],
schap
+
[[wortel]],
boodschappenkar
+
[[spinazie]],
op school
+
[[boon]],
wegwijs in de gr
+
 
oep
+
===[[Drinken]]===
gr
+
[[dorst]],
oep
+
[[drinken]],
juf(fr
+
[[opdrinken]],
ouw)
+
[[slok / slokje]],
meester
+
[[beker]],
kind
+
[[glas]],
kleuter
+
[[fles]],
ler
+
[[speen (baby)]],
en (iets)
+
[[kop / kopje]],
school
+
[[pakje]],
gang
+
[[schudden]],
haakje
+
[[rietje]],
ophangen
+
[[morsen]],
kapstok
+
[[sap]],
deur
+
[[melk]],
kloppen (aankloppen)
+
[[chocomel  - chocomelk - chocolademelk]],
klas
+
[[koffie]],
lokaal
+
[[thee]],
binnen
+
[[limonade]],
rij
+
[[cola]],
achterblijven
+
[[sinas]],
stil (geluid)
+
[[bier]],
rustig
+
 
onrustig
+
===[[Fruit]]===
bel
+
[[appel]],
bor
+
[[peer]],
d (school / keuze)
+
[[banaan]],
kast
+
[[sinaasappel]],
r
+
[[mandarijn]],
ek
+
[[kiwi]],
kist
+
[[citroen]],
zak
+
[[meloen]],
mand
+
[[aardbei]],
opruimen
+
[[kers]],
opber
+
[[framboos]],
gen
+
[[druif]],
wegleggen
+
[[schil]],
bewar
+
[[rijp]],
en
+
[[rotten]],
vegen
+
 
kleed
+
===[[Snoep]]===
hoek
+
[[snoep - snoepje]],
stoel
+
[[lekkers]],
kruk
+
[[ijsje]],
plaats (plek)
+
[[lolly]],
plek
+
[[likken]],
muur
+
[[kauwgom]],
plaat
+
[[drop - dropje]],
plantjes
+
[[chocolade]],
water geven
+
[[koek - koekje]],
gieter
+
[[cake]],
gieten
+
[[noot - nootje]],
knop / knopje
+
[[pinda]],
drukken
+
[[suiker]],
lamp / lampje
+
 
licht / lichtje
+
===[[Smaken]]===
stekker
+
[[proeven]],
stopcontact
+
[[lusten]],
kringr
+
[[zin hebben in]],
outines
+
[[proeven]],
tellen
+
[[lekker]],
dag (etmaal)
+
[[vies]],
gister
+
[[zoet]],
en
+
[[zout]],
mor
+
[[zuur]],
gen
+
 
week
+
===[[Koken]]===
jaar
+
[[eten maken]],
vandaag
+
[[pan]],
mor
+
[[koekenpan]],
gen (ochtend)
+
[[bakken]],
middag
+
[[snijden]],
kring
+
[[roeren]],
hulp / hulpje
+
[[meel]],
kiezen
+
[[mengen]],
naast
+
[[zeef]],
vinger
+
[[schort]],
opsteken
+
[[knoeien]],
stilzitten
+
 
instructietaal/denktaal
+
===[[Boodschappen doen]]===
doen
+
[[kopen]],
aanwijzen
+
[[nieuw]],
deze
+
[[boodschappen doen]],
die
+
[[portemonnee]],
dit
+
[[geld]],
dat
+
[[cent]],
gebruiken
+
[[goedkoop]],
voorlezen
+
[[duur]],
plaat / plaatje
+
[[tas]],
verhaal
+
[[boodschappentas]],
versje
+
[[winkel]],
plaatje
+
[[markt]],
zetten
+
[[slager]],
leggen
+
[[bakker]],
werken
+
[[supermarkt]],
wijzen
+
[[schap]],
pr
+
[[boodschappenkar]],
ober
+
 
en
+
==Op school==
het klopt
+
===[[Wegwijs in de groep]]===
bijvoorbeeld
+
[[groep]],
bekijken
+
[[juf(frouw)]],
uitkiezen
+
[[meester]],
zelfstandig
+
[[kind]],
denken
+
[[kleuter]],
bedenken
+
[[leren (iets)]],
idee
+
[[school]],
bedoelen
+
[[gang]],
begrijpen
+
[[haakje]],
snappen
+
[[ophangen]],
denken (aan)
+
[[kapstok]],
nadenken
+
[[deur]],
geloven (aannemen)
+
[[kloppen (aankloppen)]],
vinden (mening)
+
[[klas]],
misschien
+
[[lokaal]],
volgens
+
[[binnen]],
eigenlijk
+
[[rij]],
natuurlijk
+
[[achterblijven]],
waar (echt)
+
[[stil (geluid)]],
zeker
+
[[rustig]],
vast (zeker)
+
[[onrustig]],
zomaar
+
[[bel]],
ver
+
[[bord (school / keuze)]],
geten
+
[[kast]],
weten
+
[[rek]],
(ge)makkelijk
+
[[kist]],
moeilijk
+
[[zak]],
communicer
+
[[mand]],
en
+
[[opruimen]],
knikken
+
[[opbergen]],
ja / jawel
+
[[wegleggen]],
wel
+
[[bewaren]],
zo
+
[[vegen]],
nee
+
[[kleed]],
echt (heus)
+
[[hoek]],
noemen
+
[[stoel]],
opletten
+
[[kruk]],
merken
+
[[plaats (plek)]],
vertellen
+
[[plek]],
vragen
+
[[muur]],
zeggen
+
[[plaat]],
fluister
+
[[plantjes]],
en
+
[[water geven]],
praten
+
[[gieter]],
r
+
[[gieten]],
oepen
+
[[knop / knopje]],
schr
+
[[drukken]],
eeuwen
+
[[lamp / lampje]],
kletsen
+
[[licht / lichtje]],
raden
+
[[stekker]],
raadsel
+
[[stopcontact]],
overig
+
 
moeten
+
===[[Kringroutines]]===
mogen
+
[[tellen]],
willen
+
[[dag (etmaal)]],
zullen
+
[[gisteren]],
hoeven
+
[[morgen]],
nodig hebben / zijn
+
[[week]],
kunnen
+
[[jaar]],
 
+
[[vandaag]],
 
+
[[morgen (ochtend)]],
 
+
[[middag]],
elangrijke woor
+
[[kring]],
djes
+
[[hulp / hulpje]],
en
+
[[kiezen]],
ook
+
[[naast]],
of
+
[[vinger]],
maar (doch)
+
[[opsteken]],
toch
+
[[stilzitten]],
omdat
+
 
want
+
==Instructietaal/denktaal==
dus
+
===[[Doen]]===
als (indien)
+
[[aanwijzen]],
eerst …dan
+
[[deze]],
eerst …daar
+
[[die]],
na
+
[[dit]],
ver
+
[[dat]],
der (voorts)
+
[[gebruiken]],
vraagwoor
+
[[voorlezen]],
den
+
[[plaat / plaatje]],
hoe
+
[[verhaal]],
waar
+
[[versje]],
om
+
[[plaatje]],
wie
+
[[zetten]],
wat
+
[[leggen]],
welk
+
[[werken]],
spelen en werken
+
[[wijzen]],
werken
+
[[proberen]],
beginnen
+
[[het klopt]],
bezig
+
[[bijvoorbeeld]],
door
+
[[bekijken]],
gaan
+
[[uitkiezen]],
klaar
+
[[zelfstandig]],
af (klaar)
+
 
afmaken
+
===[[Denken]]===
stoppen
+
[[bedenken]],
fout
+
[[idee]],
verkeer
+
[[bedoelen]],
d
+
[[begrijpen]],
goed
+
[[snappen]],
goed zo!
+
[[denken (aan)]],
keurig
+
[[nadenken]],
slor
+
[[geloven (aannemen)]],
dig
+
[[vinden (mening)]],
prima
+
[[misschien]],
knap
+
[[volgens]],
lukken / het lukt
+
[[eigenlijk]],
omgaan met spullen
+
[[natuurlijk]],
spullen
+
[[waar (echt)]],
afspr
+
[[zeker]],
eken
+
[[vast (zeker)]],
zor
+
[[zomaar]],
gen
+
[[vergeten]],
aankomen (aanraken)
+
[[weten]],
afblijven
+
[[(ge)makkelijk]],
onvoorzichtig
+
[[moeilijk]],
oppassen
+
 
pas op!
+
===[[Communiceren]]===
waarschuwen
+
[[knikken]],
br
+
[[ja / jawel]],
eken
+
[[wel]],
br
+
[[zo]],
eekbaar
+
[[nee]],
kapotmaken
+
[[echt (heus)]],
kapot
+
[[noemen]],
stuk
+
[[opletten]],
weg
+
[[merken]],
kwijtraken
+
[[vertellen]],
kwijt
+
[[vragen]],
jammer
+
[[zeggen]],
vinden (terug)
+
[[fluister]],
knutselen
+
[[en]],
klei
+
[[praten]],
verf
+
[[roepen]],
hout
+
[[schreeuwen]],
kurk
+
[[kletsen]],
ijzer
+
[[raden]],
plastic
+
[[raadsel]],
lijm
+
 
plaksel
+
===[[Overig]]===
draad / draadje
+
[[moeten]],
naald
+
[[mogen]],
touw / touwtje
+
[[willen]],
doos
+
[[zullen]],
deksel (doos)
+
[[hoeven]],
kraal
+
[[nodig hebben / zijn]],
ketting rijgen
+
[[kunnen]],
prullenbak
+
 
weggooien
+
===[[Belangrijke woordjes]]===
schaar
+
[[en]],
werk / werkje
+
[[ook]],
r
+
[[of]],
ommel
+
[[maar (doch)]],
blik (doos)
+
[[toch]],
kleien
+
[[omdat]],
knippen
+
[[want]],
dr
+
[[dus]],
oogmaken
+
[[als (indien)]],
dichtmaken
+
[[eerst …dan]],
vastmaken
+
[[eerst …daar]],
opruimen
+
[[na]],
netjes
+
[[ver]],
plakken
+
[[der (voorts)]],
plakspullen
+
 
glimmen
+
===[[Vraagwoorden]]===
maken (vervaar
+
[[hoe]],
digen)
+
[[waarom]],
prikken
+
[[wie]],
scheur
+
[[wat]],
en
+
[[welk]],
steken (plaatsen in)
+
[[waar]],
stempelen
+
 
stempel
+
===[[Spelen en werken]]===
vouwen
+
[[werken]],
tekenen
+
[[beginnen]],
tekenen
+
[[bezig]],
papier
+
[[door]],
potlood
+
[[gaan]],
plakband
+
[[klaar]],
puntenslijper
+
[[af (klaar)]],
gum
+
[[afmaken]],
tekening
+
[[stoppen]],
punt (potlood)
+
[[fout]],
scherp
+
[[verkeerd]],
krijtje
+
[[goed]],
kleur
+
[[goed zo!]],
en (ww)
+
[[keurig]],
krassen
+
[[slordig]],
lijn
+
[[prima]],
kwast
+
[[knap]],
verven
+
[[lukken / het lukt]],
stift
+
===[[Omgaan met spullen]]===
dop
+
[[spullen]],
schrijven
+
[[afspreken]],
schrijven
+
[[zorgen]],
pen
+
[[aankomen (aanraken)]],
woor
+
[[afblijven]],
d
+
[[onvoorzichtig]],
blad / blaadje (papier)
+
[[oppassen]],
brief
+
[[pas op!]],
stur
+
[[waarschuwen]],
en (zenden)
+
[[breken]],
computer
+
[[breekbaar]],
letter
+
[[kapotmaken]],
punt
+
[[kapot]],
lezen
+
[[stuk]],
speelgoed
+
[[weg]],
speelgoed
+
[[kwijtraken]],
spel (spelen)
+
[[kwijt]],
spelen
+
[[jammer]],
bouwhoek
+
[[vinden (terug)]],
bouwen
+
 
blok
+
===[[Knutselen]]===
stapelen
+
[[klei]],
tor
+
[[verf]],
en
+
[[hout]],
kasteel
+
[[kurk]],
brug
+
[[ijzer]],
omver
+
[[plastic]],
beer
+
[[lijm]],
knuf
+
[[plaksel]],
fel
+
[[draad / draadje]],
auto
+
[[naald]],
boek
+
[[touw / touwtje]],
kaft
+
[[doos]],
opendoen
+
[[deksel (doos)]],
dichtdoen
+
[[kraal]],
bak
+
[[ketting rijgen]],
krat
+
[[prullenbak]],
ber
+
[[weggooien]],
g
+
[[schaar]],
poppenkast
+
[[werk / werkje]],
poppenhuis
+
[[rommel]],
poppenhoek (huishoek)
+
[[blik (doos)]],
pop
+
[[kleien]],
poppenwagen
+
[[knippen]],
wieg
+
[[droogmaken]],
kussen (het)
+
[[dichtmaken]],
lego
+
[[vastmaken]],
oprapen
+
[[opruimen]],
puzzel
+
[[netjes]],
puzzelen
+
[[plakken]],
kassa
+
[[plakspullen]],
sticker
+
[[glimmen]],
plakboek
+
[[maken (vervaardigen)]],
plakkertje
+
[[prikken]],
plakplaatje
+
[[scheuren]],
r
+
[[steken (plaatsen in)]],
ollenspel en spr
+
[[stempelen]],
ookjes
+
[[stempel]],
in ‘t echt
+
[[vouwen]],
doen alsof
+
 
masker
+
===[[Tekenen]]===
ridder
+
[[tekenen]],
dir
+
[[papier]],
ecteur
+
[[potlood]],
boef
+
[[plakband]],
dief
+
[[puntenslijper]],
politie
+
[[gum]],
politieagent
+
[[tekening]],
politiepet
+
[[punt (potlood)]],
politiewagen
+
[[scherp]],
politiebur
+
[[krijtje]],
eau
+
[[kleur]],
gevangenis
+
[[en (ww)]],
schieten
+
[[krassen]],
pistool
+
[[lijmkwast]],
pang!
+
[[verven]],
stop
+
[[stift]],
kabouter
+
[[dop]],
koning
+
 
koningin
+
===[[Schrijven]]===
deftig
+
[[schrijven]],
boef
+
[[pen]],
monster
+
[[woord]],
r
+
[[blad / blaadje (papier)]],
eus
+
[[brief]],
r
+
[[sturen (zenden)]],
eusachtig
+
[[computer]],
draak
+
[[letter]],
dwer
+
[[punt]],
g
+
[[lezen]],
spook
+
 
fee
+
===[[Speelgoed]]===
heks
+
[[speelgoed]],
bezem
+
[[spel (spelen)]],
bezemsteel
+
[[spelen]],
tover
+
[[bouwhoek]],
en
+
[[bouwen]],
prins
+
[[blok]],
prinses
+
[[stapelen]],
tr
+
[[toren]],
oon
+
[[kasteel]],
kleur
+
[[brug]],
en
+
[[omver]],
blauw
+
[[beer]],
bruin
+
[[knuffel]],
geel
+
[[auto]],
goud
+
[[boek]],
grijs
+
[[kaft]],
gr
+
[[opendoen]],
oen
+
[[dichtdoen]],
oranje
+
[[bak]],
paars
+
[[krat]],
r
+
[[berg]],
ood
+
[[poppenkast]],
r
+
[[poppenhuis]],
oze
+
[[poppenhoek (huishoek)]],
wit
+
[[pop]],
zilver
+
[[poppenwagen]],
zwart
+
[[wieg]],
kleur
+
[[kussen (het)]],
kleur
+
[[lego]],
en (ww)
+
[[oprapen]],
verkleur
+
[[puzzel]],
en
+
[[puzzelen]],
muziek en geluid
+
[[kassa]],
fluit
+
[[sticker]],
gitaar
+
[[plakboek]],
piano
+
[[plakkertje]],
toeter
+
[[plakplaatjes]],
tr
+
 
ommel
+
===[[Rollenspel en sprookjes]]===
fluiten
+
[[in ‘t echt]],
zingen
+
[[doen alsof]],
meezingen
+
[[masker]],
piepen
+
[[ridder]],
klinken
+
[[directeur]],
geluid
+
[[boef]],
lawaai
+
[[dief]],
herrie
+
[[politie]],
muziek
+
[[politieagent]],
liedje
+
[[politiepet]],
tik (klap)
+
[[politiewagen]],
cd / dvd
+
[[politiebureau]],
bewegen & spelen
+
[[gevangenis]],
spelen
+
[[schieten]],
liggen
+
[[pistool]],
staan
+
[[pang!]],
stilstaan
+
[[stop]],
zitten
+
[[kabouter]],
lopen
+
[[koning]],
hollen
+
[[koningin]],
r
+
[[deftig]],
ennen
+
[[boef]],
stappen
+
[[monster]],
huppelen
+
[[reus]],
stampen
+
[[reusachtig]],
slof
+
[[draak]],
fen
+
[[dwerg]],
stap
+
[[spook]],
langzaam
+
[[fee]],
gymnastiek
+
[[heks]],
gymmen
+
[[bezem]],
gymspullen
+
[[bezemsteel]],
balk
+
[[toveren]],
op een rij
+
[[prins]],
optillen
+
[[prinses]],
bal
+
[[troon]],
r
+
 
ollen
+
===[[Kleuren]]===
gooien
+
[[blauw]],
vangen
+
[[bruin]],
mis
+
[[geel]],
vast
+
[[goud]],
los
+
[[grijs]],
loslaten
+
[[groen]],
terug
+
[[oranje]],
voetbal
+
[[paars]],
voetballen
+
[[rood]],
str
+
[[roze]],
eep
+
[[wit]],
schoppen
+
[[zilver]],
stoten
+
[[zwart]],
tegen (plaats)
+
[[kleur]],
buiten
+
[[kleuren (ww)]],
durven
+
[[verkleuren]],
spannend
+
 
stoer
+
===[[Muziek en geluid]]===
sterk
+
[[fluit]],
slap
+
[[gitaar]],
klimmen
+
[[piano]],
klimr
+
[[toeter]],
ek
+
[[trommel]],
boven
+
[[fluiten]],
bovenop
+
[[zingen]],
hoog
+
[[meezingen]],
omhoog
+
[[piepen]],
beneden
+
[[klinken]],
er
+
[[geluid]],
op
+
[[lawaai]],
eraf
+
[[herrie]],
springen
+
[[muziek]],
hop / hup
+
[[liedje]],
hupsakee
+
[[tik (klap)]],
naast
+
[[cd / dvd]],
hangen
+
 
op z’n kop
+
===[[Bewegen & spelen]]===
ondersteboven
+
[[spelen]],
r
+
[[liggen]],
echtop
+
[[staan]],
afgaan
+
[[stilstaan]],
gevaarlijk
+
[[zitten]],
voorzichtig
+
[[lopen]],
vallen
+
[[hollen]],
afvallen
+
[[rennen]],
gr
+
[[stappen]],
ond
+
[[huppelen]],
pijn
+
[[stampen]],
kruipen
+
[[sloffen]],
sluipen
+
[[stap]],
hut
+
[[langzaam]],
tent
+
[[gymnastiek]],
in
+
[[gymmen]],
uit
+
[[gymspullen]],
op
+
[[balk]],
onder
+
[[op een rij]],
door
+
[[optillen]],
doorheen
+
[[bal]],
tussen
+
[[rollen]],
erin
+
[[gooien]],
steen
+
[[vangen]],
stok
+
[[mis]],
speeltuin
+
[[vast]],
wip
+
[[los]],
op en neer
+
[[loslaten]],
schommel
+
[[terug]],
heen en weer
+
[[voetbal]],
draaimolen
+
[[voetballen]],
draaien
+
[[streep]],
r
+
[[schoppen]],
onddraaien
+
[[stoten]],
kar
+
[[tegen (plaats)]],
step
+
[[buiten]],
fiets
+
[[durven]],
fietsen
+
[[spannend]],
stuur
+
[[stoer]],
rijden
+
[[sterk]],
wagen
+
[[slap]],
wiel
+
[[klimmen]],
tr
+
[[klimrek]],
ekken
+
[[boven]],
kiepen
+
[[bovenop]],
omkiepen
+
[[hoog]],
botsen
+
[[omhoog]],
botsing
+
[[beneden]],
omdraaien
+
[[er]],
omvallen
+
[[op]],
zand
+
[[eraf]],
zandbak
+
[[springen]],
zandvorm
+
[[hop / hup]],
vullen
+
[[hupsakee]],
schep
+
[[naast]],
scheppen
+
[[hangen]],
legen
+
[[op z’n kop]],
afkloppen (zand)
+
[[ondersteboven]],
zwemmen
+
[[rechtop]],
badpak
+
[[afgaan]],
bikini
+
[[gevaarlijk]],
plons
+
[[voorzichtig]],
spetter
+
[[vallen]],
en
+
[[afvallen]],
rand
+
[[grond]],
kant
+
[[pijn]],
diep
+
[[kruipen]],
het ondiepe
+
[[sluipen]],
 
+
[[hut]],
 
+
[[tent]],
 
+
[[in]],
elletje
+
[[uit]],
verstoppen
+
[[op]],
zoeken
+
[[onder]],
knikker
+
[[door]],
knikker
+
[[doorheen]],
en
+
[[tussen]],
springtouw
+
[[erin]],
touwtje springen
+
[[steen]],
feest
+
[[stok]],
verjaar
+
[[speeltuin]],
dag
+
[[wip]],
jarig
+
[[op en neer]],
verjaar
+
[[schommel]],
dag
+
[[heen en weer]],
verjaar
+
[[draaimolen]],
dagsfeest
+
[[draaien]],
jarige job
+
[[ronddraaien]],
feest
+
[[kar]],
vier
+
[[step]],
en
+
[[fiets]],
hoera
+
[[fietsen]],
feesthoed
+
[[stuur]],
versier
+
[[rijden]],
en
+
[[wagen]],
versiering
+
[[wiel]],
slinger
+
[[trekken]],
ballon
+
[[kiepen]],
blazen
+
[[omkiepen]],
pakje
+
[[botsen]],
uitpakken
+
[[botsing]],
inpakken
+
[[omdraaien]],
cadeau
+
[[omvallen]],
krijgen
+
[[zand]],
verrassing
+
[[zandbak]],
bedankt!
+
[[zandvorm]],
uitdelen
+
[[vullen]],
pakken
+
[[schep]],
taart
+
[[scheppen]],
kaars / kaarsje
+
[[legen]],
aansteken
+
[[afkloppen (zand)]],
branden
+
[[zwemmen]],
uitblazen
+
[[badpak]],
uitjes
+
[[bikini]],
cir
+
[[plons]],
cus
+
[[spetter]],
cir
+
[[en]],
custent
+
[[rand]],
woonwagen
+
[[kant]],
clown
+
[[diep]],
clownsneus
+
[[het ondiepe]],
dansen
+
[[spelletje]],
film
+
[[verstoppen]],
kaartje
+
[[zoeken]],
klappen
+
[[knikker]],
vlag
+
[[knikkeren]],
kerst
+
[[springtouw]],
Kerstmis
+
[[touwtje springen]],
kerstfeest
+
 
kerstboom
+
==Feest==
kerstbal
+
===[[Verjaardag]]===
kerstman
+
[[jarig]],
kerstliedje
+
[[verjaardag]],
kerstklok
+
[[verjaardagsfeest]],
kribbe
+
[[jarige job]],
engel
+
[[feestvieren]],
baby
+
[[hoera]],
gebor
+
[[feesthoed]],
en
+
[[versieren]],
her
+
[[versiering]],
der
+
[[slinger]],
Sinterklaas
+
[[ballon]],
Sint / Sinterklaas
+
[[blazen]],
vijf december
+
[[pakje]],
sinterklaasfeest
+
[[uitpakken]],  
sinterklaasliedje
+
[[inpakken]],  
staf
+
[[cadeau]],
mijter
+
[[krijgen]],
peper
+
[[verrassing]],
noot
+
[[bedankt!]],
str
+
[[uitdelen]],
ooien
+
[[pakken]],
Piet / Zwarte piet
+
[[taart]],
stoomboot
+
[[kaars / kaarsje]],
rekenen, vergelijken,
+
[[aansteken]],
ruimte en tijd
+
[[branden]],
r
+
[[uitblazen]],
ekenen / hoeveelheid
+
 
tellen
+
===[[Uitjes]]===
nummer
+
[[circus]],
keer
+
[[circustent]],
één
+
[[woonwagen]],
twee
+
[[clown]],
drie
+
[[clownsneus]],
vier
+
[[dansen]],
vijf
+
[[film]],
zes
+
[[kaartje]],
zeven
+
[[klappen]],
acht
+
[[vlag]],
negen
+
 
tien
+
===[[Kerst]]===
eerste
+
[[Kerstmis]],
tweede
+
[[kerstfeest]],
der
+
[[kerstboom]],
de
+
[[kerstbal]],
vier
+
[[kerstman]],
de
+
[[kerstliedje]],
allebei
+
[[kerstklok]],
alletwee
+
[[kribbe]],
alledrie
+
[[engel]],
allemaal
+
[[baby]],
elk
+
[[geboren]],
ieder
+
[[herder]],
ieder
+
 
een
+
===[[Sinterklaas]]===
niemand
+
[[Sint / Sinterklaas]],
half
+
[[vijf december]],
heel
+
[[sinterklaasfeest]],
helemaal
+
[[sinterklaasliedje]],
hoeveel
+
[[staf]],
geen
+
[[mijter]],  
niets
+
[[peper]],  
niks
+
[[noot]],  
een paar
+
[[strooien]],  
heleboel
+
[[Piet / Zwarte piet]],  
zoveel
+
[[Stoomboot]],  
alles
+
 
vergelijken
+
==Rekenen - vergelijken - ruimte en tijd==
als
+
===[[Rekenen / hoeveelheid]]===
zoals
+
[[tellen]],  
hetzelfde
+
[[nummer]],
anders
+
[[keer]],  
soort
+
[[één]],  
heel (er
+
[[twee]],  
g)
+
[[drie]],  
weinig, minder
+
[[vier]],  
, minst
+
[[vijf]],  
veel, meer
+
[[zes]],  
, meest
+
[[zeven]],  
goed, beter
+
[[acht]],  
, best
+
[[negen]],  
gr
+
[[tien]],  
oot, gr
+
[[eerste]],  
oter
+
[[tweede]],  
, gr
+
[[derde]],  
ootst
+
[[vierde]],  
dik, dikker
+
[[allebei]],  
, dikst
+
[[alletwee]],  
dun, dunner
+
[[alledrie]],  
, dunst
+
[[allemaal]],
klein, kleiner
+
[[elk]],
, kleinst
+
[[ieder]],
hoog, hoger
+
[[iedereen]],
, hoogst
+
[[niemand]],
kort, korter
+
[[half]],
, kortst
+
[[heel]],
lang, langer
+
[[helemaal]],
, langst
+
[[hoeveel]],
leeg, leger
+
[[geen]],
, leegst
+
[[niets]],
vol, voller
+
[[niks]],
, volst
+
[[een paar]],
licht, lichter
+
[[heleboel]],
, lichtst
+
[[zoveel]],
(gr
+
[[alles]],
oter etc.) dan
+
 
even gr
+
===[[Vergelijken]]===
oot
+
[[als]],
even klein
+
[[zoals]],
evenveel
+
[[hetzelfde]],
meten
+
[[anders]],
pr
+
[[soort]],
ecies
+
[[heel (erg)]],
te gr
+
[[weinig – minder - minst]],
oot
+
[[veel – meer - meest]],
te klein
+
[[goed – beter - best]],
te hoog
+
[[groot – groter - grootst]],
te kort
+
[[dik – dikker - dikst]],
te veel
+
[[dun – dunner - dunst]],
ruimte
+
[[klein – kleiner - kleinst]],
waar
+
[[hoog - hoger - hoogst]],
hier
+
[[kort - korter - kortst]],
daar
+
[[lang - langer - langst]],
er
+
[[leeg - leger - leegst]],
gens
+
[[vol - voller - volst]],
ner
+
[[licht - lichter - lichtst]],
gens
+
[[(groter etc.) dan]],
overal
+
[[even groot]],
voor
+
[[even klein]],
vooruit
+
[[evenveel]],
achter
+
[[meten]],
achteruit
+
[[precies]],
beneden
+
[[te groot]],
boven
+
[[te klein]],
opzij
+
[[te hoog]],
omhoog
+
[[te kort]],
omlaag
+
[[te veel]],
bovenop
+
 
bovenin
+
===[[Ruimte]]===
onder
+
[[waar]],
onderin
+
[[hier]],
onderaan
+
[[daar]],
midden (znw)
+
[[ergens]],
middenin
+
[[nergens]],
bij
+
[[overal]],
naast
+
[[voor]],
tegen
+
[[vooruit]],
af
+
[[achter]],
tussen
+
[[achteruit]],
overheen
+
[[beneden]],
eraan
+
[[boven]],
erbij
+
[[opzij]],
erbij kunnen
+
[[omhoog]],
andersom
+
[[omlaag]],
neerleggen
+
[[bovenop]],
neerzetten
+
[[bovenin]],
richting / de weg
+
[[onder]],
waarheen
+
[[onderin]],
waar naartoe
+
[[onderaan]],
dichtbij / dichterbij /
+
[[midden (znw)]],
dichtstbij
+
[[middenin]],
ver / ver
+
[[bij]],
der / verst
+
[[naast]],
ver weg
+
[[tegen]],
naar
+
[[af]],
naartoe
+
[[tussen]],
heen
+
[[overheen]],
over
+
[[eraan]],
langs
+
[[erbij]],
tot
+
[[erbij kunnen]],
kant
+
[[andersom]],
links
+
[[neerleggen]],
r
+
[[neerzetten]],
echts
+
 
r
+
===[[Richting / de weg]]===
echtdoor
+
[[waarheen]],
vormen
+
[[waar naartoe]],
vorm
+
[[dichtbij / dichterbij /]],
r
+
[[dichtstbij]],
ond
+
[[ver - verder - verst]],
plat
+
[[ver weg]],
bol
+
[[naar]],
cirkel
+
[[naartoe]],
driehoek
+
[[heen]],
lijn
+
[[over]],
punt
+
[[langs]],
str
+
[[tot]],
eep
+
[[kant]],
stip
+
[[links]],
vierkant
+
[[rechts]],
vlak
+
[[rechtdoor]],
tijd
+
 
tijd
+
===[[Vormen]]===
wanneer?
+
[[vorm]],
altijd
+
[[rond]],
steeds
+
[[plat]],
soms
+
[[bol]],
vaak
+
[[cirkel]],
nooit
+
[[driehoek]],
voor
+
[[lijn]],
voor
+
[[punt]],
dat
+
[[streep]],
na
+
[[stip]],
nadat
+
[[vierkant]],
klok
+
[[vlak]],
uur
+
 
dag
+
===[[Tijd]]===
week
+
[[tijd]],
jaar
+
[[wanneer?]],
kalender
+
[[altijd]],
mor
+
[[steeds]],
gen
+
[[soms]],
ochtend
+
[[vaak]],
middag
+
[[nooit]],
avond
+
[[voor]],
dag
+
[[voordat]],
licht
+
[[na]],
zon
+
[[nadat]],
wakker
+
[[klok]],
nacht
+
[[uur]],
donker
+
[[dag]],
maan
+
[[week]],
ster
+
[[jaar]],
slapen
+
[[kalender]],
moe
+
[[morgen]],
slaap
+
[[ochtend]],
dr
+
[[middag]],
omen
+
[[avond]],
laat / later / laatst
+
[[dag]],
vandaag
+
[[licht]],
nu / nou
+
[[zon]],
mor
+
[[wakker]],
gen
+
[[nacht]],
gister
+
[[donker]],
en
+
[[maan]],
toen
+
[[ster]],
volgend
+
[[slapen]],
vorig
+
[[moe]],
jong
+
[[slaap]],
oud
+
[[dromen]],
zo (dadelijk)
+
[[laat - later - laatst]],
dadelijk
+
[[vandaag]],
straks
+
[[nu / nou]],
gauw
+
[[morgen]],
meteen
+
[[gisteren]],
later
+
[[toen]],
snel
+
[[volgend]],
gauw
+
[[vorig]],
har
+
[[jong]],
d (snel)
+
[[oud]],
vlug
+
[[zo (dadelijk)]],
daar
+
[[dadelijk]],
na
+
[[straks]],
daarvoor
+
[[gauw]],
dur
+
[[meteen]],
en
+
[[later]],
even
+
[[snel]],
eindelijk
+
[[gauw]],
pas (kort geleden)
+
[[hard (snel)]],
net
+
[[vlug]],
al (r
+
[[daarna]],
eeds)
+
[[daarvoor]],
bijna
+
[[duren]],
terwijl
+
[[even]],
tegelijk
+
[[eindelijk]],
weer (nog eens)
+
[[pas (kort geleden)]],
opeens
+
[[net]],
plotseling
+
[[al (reeds)]],
ineens
+
[[bijna]],
in en om het huis
+
[[terwijl]],
huis
+
[[tegelijk]],
wonen
+
[[weer (nog eens)]],
huis
+
[[opeens]],
flat
+
[[plotseling]],
thuis
+
[[ineens]],
kamer
+
 
woonkamer
+
==In en om het huis==
bank
+
===[[Huis]]===
gor
+
[[wonen]],
dijn
+
[[huis]],
tafel
+
[[flat]],
tafelkleed
+
[[thuis]],
vaas
+
[[kamer]],
bos bloemen
+
[[woonkamer]],
stoel
+
[[bank]],
trap
+
[[gordijn]],
slaapkamer
+
[[tafel]],
bed
+
[[tafelkleed]],
kussen
+
[[vaas]],
deken
+
[[bos bloemen]],
laken
+
[[stoel]],
dekbed
+
[[trap]],
wieg
+
[[slaapkamer]],
keuken
+
[[bed]],
koelkast
+
[[kussen]],
badkamer
+
[[deken]],
boekenkast
+
[[laken]],
gang
+
[[dekbed]],
kapstok
+
[[wieg]],
radio
+
[[keuken]],
televisie
+
[[koelkast]],
telefoon
+
[[badkamer]],
telefoonnummer
+
[[boekenkast]],
telefoonboek
+
[[gang]],
(op)bellen
+
[[kapstok]],
krant
+
[[radio]],
brief
+
[[televisie]],
brievenbus
+
[[telefoon]],
kachel
+
[[telefoonnummer]],
verwarming
+
[[telefoonboek]],
zolder
+
[[(op)bellen]],
kelder
+
[[krant]],
deur
+
[[brief]],
sleutel
+
[[brievenbus]],
slot
+
[[kachel]],
op slot
+
[[verwarming]],
raam
+
[[zolder]],
dak
+
[[kelder]],
schoorsteen
+
[[deur]],
garage
+
[[sleutel]],
tuin
+
[[slot]],
hek
+
[[op slot]],
schuur
+
[[raam]],
huis: werken
+
[[dak]],
metselen
+
[[schoorsteen]],
behangen
+
[[garage]],
schoonmaken
+
[[tuin]],
stof
+
[[hek]],
fer en blik
+
[[schuur]],
doek / doekje
+
 
zeem
+
===[[Huis - werken]]===
emmer
+
[[metselen]],
sop
+
[[behangen]],
wasmiddel
+
[[schoonmaken]],
uitspoelen
+
[[stoffer en blik]],
ophangen
+
[[doek / doekje]],
dr
+
[[zeem]],
og
+
[[emmer]],
 
+
[[sop]],
 
+
[[wasmiddel]],
 
+
[[uitspoelen]],
afwassen
+
[[ophangen]],
ramenlappen
+
[[afdrogen]],
bur
+
[[afwassen]],
en
+
[[ramenlappen]],
bur
+
 
en
+
===[[Buren]]===
buurman
+
[[buren]],
buurvr
+
[[buurman]],
ouw
+
[[buurvrouw]],
buurmeisje
+
[[buurmeisje]],
buurjongen
+
[[buurjongen]],
familie
+
 
moeder
+
===[[Familie]]===
vader
+
[[moeder]],
mama / ma / mam
+
[[vader]],
papa / pa / pap
+
[[mama / ma / mam]],
br
+
[[papa / pa / pap]],
oer
+
[[broer]],
zus
+
[[zus]],
oma
+
[[oma]],
opa
+
[[opa]],
gr
+
[[grootmoeder]],
ootmoeder
+
[[grootvader]],
gr
+
[[oom]],
ootvader
+
[[tante]],
oom
+
[[neef]],
tante
+
[[nicht]],
neef
+
[[foto]],
nicht
+
 
foto
+
==Straat & verkeer==
straat & verkeer
+
===[[op straat]]===
op straat
+
[[in de buurt]],
in de buurt
+
[[verkeer]],
verkeer
+
[[stoep]],
stoep
+
[[stoeprand]],
stoeprand
+
[[weg]],
weg
+
[[autoweg]],
autoweg
+
[[fietspad]],
fietspad
+
[[fietspomp]],
fietspomp
+
[[motor]],
motor
+
[[scooter]],
scooter
+
[[brommer]],
br
+
[[rijden]],
ommer
+
[[rijbewijs]],
rijden
+
[[parkeren]],
rijbewijs
+
[[parkeerplaats]],
parker
+
[[bus]],
en
+
[[bushalte]],
parkeerplaats
+
[[instappen]],
bus
+
[[uitstappen]],
bushalte
+
[[tram]],
instappen
+
[[metro]],
uitstappen
+
[[taxi]],
tram
+
[[vrachtauto]],
metr
+
[[helikopter]],
o
+
[[hijskraan]],
taxi
+
[[tractor]],
vrachtauto
+
[[graafmachine]],
helikopter
+
[[druk (niet rustig)]],
hijskraan
+
[[wachten]],
tractor
+
[[oversteken]],
graafmachine
+
[[zebrapad]],
druk (niet rustig)
+
[[klaar-over]],
wachten
+
[[overkant]],
oversteken
+
[[kruispunt]],
zebrapad
+
[[verkeersbord]],
klaar
+
[[pijl]],
over
+
[[veilig]],
overkant
+
[[gordel]],
kruispunt
+
[[politie]],
verkeersbor
+
[[bekeuren]],
d
+
[[bekeuring]],
pijl
+
[[botsen]],
veilig
+
[[gevaarlijk]],
gor
+
[[gevaar]],
del
+
[[stoplicht]],
politie
+
[[pas op!]],
bekeur
+
 
en
+
===[[Op reis]]===
bekeuring
+
[[vakantie]],
botsen
+
[[land]],
gevaarlijk
+
[[buitenland]],
gevaar
+
[[reis]],
stoplicht
+
[[reizen]],
pas op!
+
[[trein]],
op r
+
[[station]],
eis
+
[[vliegen]],
vakantie
+
[[vliegtuig]],
land
+
[[vliegveld]],
buitenland
+
[[boot]],
r
+
[[schip]],
eis
+
[[varen]],
r
+
[[land (staat)]],
eizen
+
[[aankomst]],
tr
+
[[wereld]],
ein
+
[[zee]],
station
+
[[berg]],
vliegen
+
[[tent]],
vliegtuig
+
 
vliegveld
+
==Natuur==
boot
+
===[[Water]]===
schip
+
[[druppel]],
var
+
[[sproeien]],
en
+
[[spuiten]],
land (staat)
+
[[stromen]],
aankomst
+
[[zinken]],
wer
+
[[drijven]],
eld
+
 
zee
+
===[[Vuur]]===
ber
+
[[brand]],
g
+
[[rook]],
tent
+
[[vlam]],
natuur
+
 
water
+
===[[Dieren]]===
druppel
+
[[aaien]],
spr
+
[[bijten]],
oeien
+
[[mand]],
spuiten
+
[[hol]],
str
+
[[hok]],
omen
+
[[vogelnest]],
zinken
+
[[stal]],
drijven
+
[[kooi]],
vuur
+
[[poot]],
brand
+
[[kop]],
r
+
[[staart]],
ook
+
[[bek]],
vlam
+
[[snavel]],
dier
+
[[snuit]],
en
+
 
aaien
+
===[[Huisdieren]]===
bijten
+
[[hond]],
mand
+
[[blaffen]],
hol
+
[[kat]],
hok
+
[[poes]],
vogelnest
+
[[miauwen]],
stal
+
[[kater]],
kooi
+
[[konijn]],
poot
+
[[marmot]],
kop
+
[[cavia]],
staart
+
[[vogel/ vogeltje]],
bek
+
 
snavel
+
===[[Tuin en park]]===
snuit
+
[[mus]],
huisdier
+
[[merel]],
en
+
[[gans]],
hond
+
[[waggelen]],
blaf
+
[[eend]],
fen
+
[[kwaken]],
kat
+
[[haas]],
poes
+
[[muis]],
miauwen
+
[[piepen]],
kater
+
[[mol]],
konijn
+
[[egel]],
marmot
+
[[slak]],
cavia
+
[[vis]],
vogel/ vogeltje
+
[[kikker]],
tuin en park
+
 
mus
+
===[[Kleine diertjes]]===
mer
+
[[vlieg]],
el
+
[[spin]],
gans
+
[[mug]],
waggelen
+
[[mier]],
eend
+
[[vlinder]],
kwaken
+
[[lieveheersbeestje]],
haas
+
 
muis
+
===[[Boerderij]]===
piepen
+
[[kinderboerderij]],
mol
+
[[boerderij]],
egel
+
[[boer]],
slak
+
[[boerin]],
vis
+
[[hooi]],
kikker
+
[[koe]],
kleine diertjes
+
[[kalf]],
vlieg
+
[[geit]],
spin
+
[[bok]],
mug
+
[[schaap]],
mier
+
[[paard]],
vlinder
+
[[draven]],
lieveheersbeestje
+
[[veulen]],
boer
+
[[varken]],
derij
+
[[big]],
kinderboer
+
[[kip]],
derij
+
[[haan]],
boer
+
[[kuiken]],
derij
+
[[ezel]],
boer
+
[[bos]],
boerin
+
[[eekhoorn]],
hooi
+
[[hert]],
koe
+
[[uil]],
kalf
+
[[vos]],
geit
+
[[wolf]],
bok
+
 
schaap
+
===[[Dierentuin]]===
paar
+
[[giraf]],
d
+
[[tijger]],
draven
+
[[krokodil]],
veulen
+
[[leeuw]],
varken
+
[[aap]],
big
+
[[olifant]],
kip
+
[[slang]],
haan
+
[[zebra]],
kuiken
+
[[papegaai]],
ezel
+
[[beer]],
bos
+
[[ijsbeer]],
eekhoor
+
[[schildpad]],
n
+
 
hert
+
===[[Planten]]===
uil
+
[[plant]],
vos
+
[[boom]],
wolf
+
[[tak]],
dier
+
[[wortel]],
entuin
+
[[bos]],
giraf
+
[[aarde (grond)]],
tijger
+
[[grond (aarde)]],
kr
+
 
okodil
+
===[[Seizoenen & weer]]===
leeuw
+
[[weer]],
aap
+
[[lucht]],
olifant
+
[[wolk]],
slang
+
[[wind]],
zebra
+
[[zon]],
papegaai
+
[[herfst]],
beer
+
[[het regent]],
ijsbeer
+
[[het waait]],
schildpad
+
[[blad / blaadje]],
planten
+
[[rood]],
plant
+
[[bruin]],
boom
+
[[geel]],
tak
+
[[dwarrelen]],
wortel
+
[[omwaaien]],
bos
+
[[plas]],
aar
+
[[paddestoel]],
de (gr
+
[[dennenboom]],
ond)
+
[[dennenappel]],
gr
+
[[kastanje]],
ond (aar
+
[[eikel]],
de)
+
[[winter]],
==seizoenen & weer==
+
[[koud]],
weer
+
[[het vriest]],
lucht
+
[[ijs]],
wolk
+
[[sneeuw]],
wind
+
[[het sneeuwt]],
zon
+
[[sneeuwpop]],
herfst
+
[[wit]],
het r
+
[[slee]],
egent
+
[[schaatsen]],
het waait
+
[[schaats]],
blad / blaadje
+
[[glijden]],
rood
+
[[lente]],
bruin
+
[[smelten]],
geel
+
[[groeien]],
dwarrelen
+
[[zaadje]],
omwaaien
+
[[grond]],
pla
+
[[bloem]],
paddestoel
+
[[steel]],
dennenboom
+
[[paardebloem]],
dennenappel
+
[[wei]],
kastanje
+
[[jonge dieren]],
eikel
+
[[pasgeboren]],
winter
+
[[zomer]],
koud
+
[[warm]],
het vriest
+
[[de zon schijnt]],
ijs
+
[[gras]],
sneeuw
+
[[grasveld]],
het sneeuwt
+
[[groen]],
sneeuwpop
+
[[roos]],
wit
+
[[schelp]],
slee
+
[[strand]],
schaatsen
+
[[zand]],
schaats
+
[[golf]]
glijden
 
lente
 
smelten
 
groeien
 
zaadje
 
grond
 
bloem
 
steel
 
paardenbloem
 
wei
 
jonge dieren
 
pasgeboren
 
zomer
 
warm
 
de zon schijnt
 
gras
 
grasveld
 
groen
 
roos
 
schelp
 
strand
 
zand
 
golf
 

Huidige versie van 28 feb 2011 om 22:22


Deze woorden komen uit "De Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters" afgekort BAK
Ze vormen het fundament voor de opbouw van de woordenschat. Het gaat hier om de meest frequente woorden, woorden die zeer vaak gebruikt worden in de kleutergroepen, door leerkrachten, in boekjes en door Nederlandstalige kleuters. Deze woorden zijn frequent en algemeen, ze hebben een brede spreiding, dat wil zeggen dat ze in veel verschillende contexten en situaties voorkomen. De in blauw aangegeven woorden verwijzen naar een verdere beschrijving en pictogram of andere afbeelding.


Terug naar:


Algemeen

Mensen

mens, baby, kind, jongen, meisje, man, vrouw, grote mensen, volwassen,

Werkwoorden

zijn, blijven, worden, veranderen, ding,

Sociale vaardigheden

Groeten - welkom & afscheid

dag (groet), doei/doeg, hai/hoi, hallo, goedemiddag, goedemorgen, tot straks, tot ziens, welterusten, op bezoek komen, opendoen, visite, hand / handje geven, heten, naam, kus / kusje, juf(frouw), moeder, mama / ma / mam, vader, papa / pa / pap, straks, terug, laat, naar huis, gaan, zwaaien, brengen, halen, komen, meegaan,

Gevoelens

blij, fijn, gelukkig, graag – liever - liefst, heerlijk, leuk, lief, mooi, prachtig, vrolijk, bang, schrikken, eng, boos, verdrietig, erg (vervelend), naar (vervelend), vervelend, alleen, samen, gek, raar, gewoon, normaal, zuchten, huilen, traan, zakdoek, op schoot, troosten, pech hebben, geluk hebben,

Omgaan met elkaar

hebben, geven, aan, voor, met, zonder, nemen, helpen, alsjeblieft / alstublieft, dank (je wel), aan de hand, ruzie, klap, au, bijten, duwen, trekken, vechten, knijpen, slaan, stompen, spugen, plagen, pesten, ophouden, zeg (tussenw.), stom (dom), dom, stout, flauw, pestkop, probleem oplossen, aankijken, goedmaken, ok (okee), eerste, aan de beurt, om de beurt, om beurten, op je beurt wachten, voor je beurt praten, een voor een, ik, mij, mijn, jij / je, jou, je / jouw, hij / ie, hem, zijn (bez.vnw), ze / zij, haar (pers. vnw), haar (bez. vnw), u, we / wij, ons, jullie, hen (pers. vnw), hun, allebei, samen, gezellig, alleen, ongezellig, allemaal, alletwee, alledrie, erbij horen, eigen, elkaar, helpen, meegaan, meedoen, meehelpen, zelf, zich, van (bezit), afpakken, terugbrengen, teruggeven, ieder, iedereen, iemand, vriend / vriendje, schat (lief iemand), meisje, jongen, mevrouw, meneer, kennen, horen bij, houden van, lijken op, kietelen, kriebelen, grap, lachen, giechelen,

Lichaam

Lichaamsdelen

hoofd, borst, buik, rug, bil, schouder, arm, elleboog, hand, duim, pink, been, knie, voet, teen, nek, hals, keel, lijf, gezicht, wang, kin, wimper, wenkbrauw, mond, lip, tand, bot,

Zintuigen

oog, kijken, zien, oor, horen, luisteren, verstaan, neus, ruiken, tong, proeven, vinger, huid, voelen, zacht, hard, glad, ruw,

Persoonlijke verzorging

Eruitzien / kleren

voorkant, achterkant, haar / haren, kapper, vlecht, mooi, baard, kaal, snor, spiegel, kam, kammen, bril, bloot, in je blootje, aan, aankleden (zich), aandoen, aantrekken, opzetten (muts), aan hebben, dragen, uitdoen, uittrekken, uitkleden (zich), zich verkleden, verkleedkleren, kleren, stof, kledingstuk, broek, spijkerbroek, broekspijp, rok, jurk, hemd, onderbroek, T-shirt, sok, pyjama, schoen, paar (schoenen), laars / laarzen, slipper, slof, sandaal, want, trui, mouw, das (sjaal), muts, pet, hoed, jas, winterjas, regenjas, opendoen, dichtdoen, knoop (jas), knoop (veter), veter, elastiek, klittenband, rits, ritssluiting, strik, riem, maat, strak, los, wijd, passen, ketting, ring, armband, oorbel,

Wassen en plassen

wassen, vies, schoon, bad, douche, douchen, water, kraan, koud, warm, heet, gloeiend, zeep, shampoo, uitspoelen, schuim, washand, spons, nat, kletsnat, doek, handdoek, afdrogen, droog, spiegel, kammen, kam, borstel, tandenborstel, tandpasta, poetsen, wc, wc-papier, afvegen, poepen, poep, doorspoelen, plassen, plas, pot / potje, luier,

Ziek

pijn, zeer, verkouden, hoesten, zakdoek, niezen, buikpijn, over, geven, spugen, hoofdpijn, keelpijn, misselijk, pil, aspirine, dokter, dokterstas, prik, prikken, ziekenhuis, ziekenwagen, dood, levend, bloed, pleister, wond / wondje, beter (hersteld), gezond,

Eten en drinken

Eten

honger, eten, kauwen, happen, opeten, het is op, bord / bordje, schotel / schoteltje, kom, mes, vork, lepel, tafel dekken, tafelkleed, hap / hapje, stuk / stukje, tussendoortje, pap, brood, broodje, boterham, boter, kaas, pindakaas, worst, hagelslag, avondeten, soep, pannenkoek, rijst, macaroni, spaghetti, pizza, ei, vlees, biefstuk, gehakt, vis, kip, aardappel, patat, friet - frietjes, chips, kroket, mayonaise, appelmoes, yoghurt, vla, groente, sla, tomaat, wortel, spinazie, boon,

Drinken

dorst, drinken, opdrinken, slok / slokje, beker, glas, fles, speen (baby), kop / kopje, pakje, schudden, rietje, morsen, sap, melk, chocomel - chocomelk - chocolademelk, koffie, thee, limonade, cola, sinas, bier,

Fruit

appel, peer, banaan, sinaasappel, mandarijn, kiwi, citroen, meloen, aardbei, kers, framboos, druif, schil, rijp, rotten,

Snoep

snoep - snoepje, lekkers, ijsje, lolly, likken, kauwgom, drop - dropje, chocolade, koek - koekje, cake, noot - nootje, pinda, suiker,

Smaken

proeven, lusten, zin hebben in, proeven, lekker, vies, zoet, zout, zuur,

Koken

eten maken, pan, koekenpan, bakken, snijden, roeren, meel, mengen, zeef, schort, knoeien,

Boodschappen doen

kopen, nieuw, boodschappen doen, portemonnee, geld, cent, goedkoop, duur, tas, boodschappentas, winkel, markt, slager, bakker, supermarkt, schap, boodschappenkar,

Op school

Wegwijs in de groep

groep, juf(frouw), meester, kind, kleuter, leren (iets), school, gang, haakje, ophangen, kapstok, deur, kloppen (aankloppen), klas, lokaal, binnen, rij, achterblijven, stil (geluid), rustig, onrustig, bel, bord (school / keuze), kast, rek, kist, zak, mand, opruimen, opbergen, wegleggen, bewaren, vegen, kleed, hoek, stoel, kruk, plaats (plek), plek, muur, plaat, plantjes, water geven, gieter, gieten, knop / knopje, drukken, lamp / lampje, licht / lichtje, stekker, stopcontact,

Kringroutines

tellen, dag (etmaal), gisteren, morgen, week, jaar, vandaag, morgen (ochtend), middag, kring, hulp / hulpje, kiezen, naast, vinger, opsteken, stilzitten,

Instructietaal/denktaal

Doen

aanwijzen, deze, die, dit, dat, gebruiken, voorlezen, plaat / plaatje, verhaal, versje, plaatje, zetten, leggen, werken, wijzen, proberen, het klopt, bijvoorbeeld, bekijken, uitkiezen, zelfstandig,

Denken

bedenken, idee, bedoelen, begrijpen, snappen, denken (aan), nadenken, geloven (aannemen), vinden (mening), misschien, volgens, eigenlijk, natuurlijk, waar (echt), zeker, vast (zeker), zomaar, vergeten, weten, (ge)makkelijk, moeilijk,

Communiceren

knikken, ja / jawel, wel, zo, nee, echt (heus), noemen, opletten, merken, vertellen, vragen, zeggen, fluister, en, praten, roepen, schreeuwen, kletsen, raden, raadsel,

Overig

moeten, mogen, willen, zullen, hoeven, nodig hebben / zijn, kunnen,

Belangrijke woordjes

en, ook, of, maar (doch), toch, omdat, want, dus, als (indien), eerst …dan, eerst …daar, na, ver, der (voorts),

Vraagwoorden

hoe, waarom, wie, wat, welk, waar,

Spelen en werken

werken, beginnen, bezig, door, gaan, klaar, af (klaar), afmaken, stoppen, fout, verkeerd, goed, goed zo!, keurig, slordig, prima, knap, lukken / het lukt,

Omgaan met spullen

spullen, afspreken, zorgen, aankomen (aanraken), afblijven, onvoorzichtig, oppassen, pas op!, waarschuwen, breken, breekbaar, kapotmaken, kapot, stuk, weg, kwijtraken, kwijt, jammer, vinden (terug),

Knutselen

klei, verf, hout, kurk, ijzer, plastic, lijm, plaksel, draad / draadje, naald, touw / touwtje, doos, deksel (doos), kraal, ketting rijgen, prullenbak, weggooien, schaar, werk / werkje, rommel, blik (doos), kleien, knippen, droogmaken, dichtmaken, vastmaken, opruimen, netjes, plakken, plakspullen, glimmen, maken (vervaardigen), prikken, scheuren, steken (plaatsen in), stempelen, stempel, vouwen,

Tekenen

tekenen, papier, potlood, plakband, puntenslijper, gum, tekening, punt (potlood), scherp, krijtje, kleur, en (ww), krassen, lijmkwast, verven, stift, dop,

Schrijven

schrijven, pen, woord, blad / blaadje (papier), brief, sturen (zenden), computer, letter, punt, lezen,

Speelgoed

speelgoed, spel (spelen), spelen, bouwhoek, bouwen, blok, stapelen, toren, kasteel, brug, omver, beer, knuffel, auto, boek, kaft, opendoen, dichtdoen, bak, krat, berg, poppenkast, poppenhuis, poppenhoek (huishoek), pop, poppenwagen, wieg, kussen (het), lego, oprapen, puzzel, puzzelen, kassa, sticker, plakboek, plakkertje, plakplaatjes,

Rollenspel en sprookjes

in ‘t echt, doen alsof, masker, ridder, directeur, boef, dief, politie, politieagent, politiepet, politiewagen, politiebureau, gevangenis, schieten, pistool, pang!, stop, kabouter, koning, koningin, deftig, boef, monster, reus, reusachtig, draak, dwerg, spook, fee, heks, bezem, bezemsteel, toveren, prins, prinses, troon,

Kleuren

blauw, bruin, geel, goud, grijs, groen, oranje, paars, rood, roze, wit, zilver, zwart, kleur, kleuren (ww), verkleuren,

Muziek en geluid

fluit, gitaar, piano, toeter, trommel, fluiten, zingen, meezingen, piepen, klinken, geluid, lawaai, herrie, muziek, liedje, tik (klap), cd / dvd,

Bewegen & spelen

spelen, liggen, staan, stilstaan, zitten, lopen, hollen, rennen, stappen, huppelen, stampen, sloffen, stap, langzaam, gymnastiek, gymmen, gymspullen, balk, op een rij, optillen, bal, rollen, gooien, vangen, mis, vast, los, loslaten, terug, voetbal, voetballen, streep, schoppen, stoten, tegen (plaats), buiten, durven, spannend, stoer, sterk, slap, klimmen, klimrek, boven, bovenop, hoog, omhoog, beneden, er, op, eraf, springen, hop / hup, hupsakee, naast, hangen, op z’n kop, ondersteboven, rechtop, afgaan, gevaarlijk, voorzichtig, vallen, afvallen, grond, pijn, kruipen, sluipen, hut, tent, in, uit, op, onder, door, doorheen, tussen, erin, steen, stok, speeltuin, wip, op en neer, schommel, heen en weer, draaimolen, draaien, ronddraaien, kar, step, fiets, fietsen, stuur, rijden, wagen, wiel, trekken, kiepen, omkiepen, botsen, botsing, omdraaien, omvallen, zand, zandbak, zandvorm, vullen, schep, scheppen, legen, afkloppen (zand), zwemmen, badpak, bikini, plons, spetter, en, rand, kant, diep, het ondiepe, spelletje, verstoppen, zoeken, knikker, knikkeren, springtouw, touwtje springen,

Feest

Verjaardag

jarig, verjaardag, verjaardagsfeest, jarige job, feestvieren, hoera, feesthoed, versieren, versiering, slinger, ballon, blazen, pakje, uitpakken, inpakken, cadeau, krijgen, verrassing, bedankt!, uitdelen, pakken, taart, kaars / kaarsje, aansteken, branden, uitblazen,

Uitjes

circus, circustent, woonwagen, clown, clownsneus, dansen, film, kaartje, klappen, vlag,

Kerst

Kerstmis, kerstfeest, kerstboom, kerstbal, kerstman, kerstliedje, kerstklok, kribbe, engel, baby, geboren, herder,

Sinterklaas

Sint / Sinterklaas, vijf december, sinterklaasfeest, sinterklaasliedje, staf, mijter, peper, noot, strooien, Piet / Zwarte piet, Stoomboot,

Rekenen - vergelijken - ruimte en tijd

Rekenen / hoeveelheid

tellen, nummer, keer, één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, eerste, tweede, derde, vierde, allebei, alletwee, alledrie, allemaal, elk, ieder, iedereen, niemand, half, heel, helemaal, hoeveel, geen, niets, niks, een paar, heleboel, zoveel, alles,

Vergelijken

als, zoals, hetzelfde, anders, soort, heel (erg), weinig – minder - minst, veel – meer - meest, goed – beter - best, groot – groter - grootst, dik – dikker - dikst, dun – dunner - dunst, klein – kleiner - kleinst, hoog - hoger - hoogst, kort - korter - kortst, lang - langer - langst, leeg - leger - leegst, vol - voller - volst, licht - lichter - lichtst, (groter etc.) dan, even groot, even klein, evenveel, meten, precies, te groot, te klein, te hoog, te kort, te veel,

Ruimte

waar, hier, daar, ergens, nergens, overal, voor, vooruit, achter, achteruit, beneden, boven, opzij, omhoog, omlaag, bovenop, bovenin, onder, onderin, onderaan, midden (znw), middenin, bij, naast, tegen, af, tussen, overheen, eraan, erbij, erbij kunnen, andersom, neerleggen, neerzetten,

Richting / de weg

waarheen, waar naartoe, dichtbij / dichterbij /, dichtstbij, ver - verder - verst, ver weg, naar, naartoe, heen, over, langs, tot, kant, links, rechts, rechtdoor,

Vormen

vorm, rond, plat, bol, cirkel, driehoek, lijn, punt, streep, stip, vierkant, vlak,

Tijd

tijd, wanneer?, altijd, steeds, soms, vaak, nooit, voor, voordat, na, nadat, klok, uur, dag, week, jaar, kalender, morgen, ochtend, middag, avond, dag, licht, zon, wakker, nacht, donker, maan, ster, slapen, moe, slaap, dromen, laat - later - laatst, vandaag, nu / nou, morgen, gisteren, toen, volgend, vorig, jong, oud, zo (dadelijk), dadelijk, straks, gauw, meteen, later, snel, gauw, hard (snel), vlug, daarna, daarvoor, duren, even, eindelijk, pas (kort geleden), net, al (reeds), bijna, terwijl, tegelijk, weer (nog eens), opeens, plotseling, ineens,

In en om het huis

Huis

wonen, huis, flat, thuis, kamer, woonkamer, bank, gordijn, tafel, tafelkleed, vaas, bos bloemen, stoel, trap, slaapkamer, bed, kussen, deken, laken, dekbed, wieg, keuken, koelkast, badkamer, boekenkast, gang, kapstok, radio, televisie, telefoon, telefoonnummer, telefoonboek, (op)bellen, krant, brief, brievenbus, kachel, verwarming, zolder, kelder, deur, sleutel, slot, op slot, raam, dak, schoorsteen, garage, tuin, hek, schuur,

Huis - werken

metselen, behangen, schoonmaken, stoffer en blik, doek / doekje, zeem, emmer, sop, wasmiddel, uitspoelen, ophangen, afdrogen, afwassen, ramenlappen,

Buren

buren, buurman, buurvrouw, buurmeisje, buurjongen,

Familie

moeder, vader, mama / ma / mam, papa / pa / pap, broer, zus, oma, opa, grootmoeder, grootvader, oom, tante, neef, nicht, foto,

Straat & verkeer

op straat

in de buurt, verkeer, stoep, stoeprand, weg, autoweg, fietspad, fietspomp, motor, scooter, brommer, rijden, rijbewijs, parkeren, parkeerplaats, bus, bushalte, instappen, uitstappen, tram, metro, taxi, vrachtauto, helikopter, hijskraan, tractor, graafmachine, druk (niet rustig), wachten, oversteken, zebrapad, klaar-over, overkant, kruispunt, verkeersbord, pijl, veilig, gordel, politie, bekeuren, bekeuring, botsen, gevaarlijk, gevaar, stoplicht, pas op!,

Op reis

vakantie, land, buitenland, reis, reizen, trein, station, vliegen, vliegtuig, vliegveld, boot, schip, varen, land (staat), aankomst, wereld, zee, berg, tent,

Natuur

Water

druppel, sproeien, spuiten, stromen, zinken, drijven,

Vuur

brand, rook, vlam,

Dieren

aaien, bijten, mand, hol, hok, vogelnest, stal, kooi, poot, kop, staart, bek, snavel, snuit,

Huisdieren

hond, blaffen, kat, poes, miauwen, kater, konijn, marmot, cavia, vogel/ vogeltje,

Tuin en park

mus, merel, gans, waggelen, eend, kwaken, haas, muis, piepen, mol, egel, slak, vis, kikker,

Kleine diertjes

vlieg, spin, mug, mier, vlinder, lieveheersbeestje,

Boerderij

kinderboerderij, boerderij, boer, boerin, hooi, koe, kalf, geit, bok, schaap, paard, draven, veulen, varken, big, kip, haan, kuiken, ezel, bos, eekhoorn, hert, uil, vos, wolf,

Dierentuin

giraf, tijger, krokodil, leeuw, aap, olifant, slang, zebra, papegaai, beer, ijsbeer, schildpad,

Planten

plant, boom, tak, wortel, bos, aarde (grond), grond (aarde),

Seizoenen & weer

weer, lucht, wolk, wind, zon, herfst, het regent, het waait, blad / blaadje, rood, bruin, geel, dwarrelen, omwaaien, plas, paddestoel, dennenboom, dennenappel, kastanje, eikel, winter, koud, het vriest, ijs, sneeuw, het sneeuwt, sneeuwpop, wit, slee, schaatsen, schaats, glijden, lente, smelten, groeien, zaadje, grond, bloem, steel, paardebloem, wei, jonge dieren, pasgeboren, zomer, warm, de zon schijnt, gras, grasveld, groen, roos, schelp, strand, zand, golf